Lietuvos bankas
2020-04-16
11

Šių metų Lietuvos draudimo rinkos raida iš esmės priklausys nuo koronaviruso (COVID-19) poveikio transporto, sveikatos ir investicinio gyvybės draudimo rūšims. Pernai šalies draudimo rinka išaugo beveik 8 proc., šių metų pradžioje buvo prognozuotas nuosaikus jos augimas.

„Žvelgiant į praėjusius metus iš dabarties, išskirtume, kad pernai visas draudimo sektorius tvariai atitiko mokumo reikalavimus, augo jo pelnas ir kapitalas. Visa tai labai svarbu dabar, kai reikia visų raumenų atremiant COVID-19 iššūkius. Savo ruožtu Lietuvos bankas sieks padėti rinkos dalyviams mažindamas administravimo naštą, teikdamas rekomendacijas ir atidžiai stebės, kad būtų tinkamai apsaugoti vartotojų interesai“, – sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina. 

Jos vertinimu, dėl esamos padėties neapibrėžtumo konkrečius draudimo rinkos pokyčius šiemet prognozuoti sudėtinga, tačiau ne gyvybės draudimo rinkoje menks sveikatos draudimo įmokų apimtis, o užsitęsus karantino laikotarpiui gali reikšmingiau sumažėti ir didžiąją rinkos dalį sudarančių transporto draudimo įmokų apimtis. Gyvybės draudimo rinkos pokyčiams jau kelerius paskutinius metus didžiausią įtaką daro investicinis gyvybės draudimas (pernai draudimo įmokos padidėjo 12,6 %), jo apimtis ypač jautriai reaguoja į kintančias namų ūkių pajamas ir reikšmingus rinkos svyravimus.

Lietuvos bankas ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) kviečia draudikus ir tarpininkus laiku teikti vartotojams aiškią informaciją apie sutartines teises, taikomas išimtis, paslaugų tęstinumą ir kitus klausimus, tinkamai ir lanksčiai atsižvelgti į vartotojų interesus, kai tai yra pagrįsta ir praktiškai įgyvendinama. 

Pernai augo draudikų turtas, kapitalas ir pelnas. Draudimo įmonių valdomo turto vertė 2019 m. perkopė 1,4 mlrd. Eur sumą ir, palyginti su 2018 m., išaugo 12,2 proc. Nuosavas kapitalas padidėjo daugiau kaip 16 proc. ir sudarė 313 mln. Eur. 

2019 m. visos draudimo įmonės uždirbo pelną, kuris sudarė 45,4 mln. Eur (24,5 % daugiau nei 2018 m.): gyvybės draudimo įmonės uždirbo 16,6 mln. Eur , o ne gyvybės draudimo – 28,9 mln. Eur (atitinkamai 21 ir 26,5 % daugiau nei 2018 m.) pelno. Draudimo brokerių įmonės taip pat veikė pelningai ir uždirbo 3,4 mln. Eur pelno, tiesa, jis buvo 14,7 proc. mažesnis nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

Visos įmonės drausmingai vykdė privalomuosius mokumo kapitalo reikalavimus. 

2019 m. įvyko svarbus struktūrinis pokytis – buvo reorganizuotos Baltijos šalyse savarankiškai veikusios SEB gyvybės draudimo įmonės. Lietuvoje šias paslaugas dabar teikia Latvijos bendrovės įsteigtas filialas. 

Išmokėta dešimtadaliu daugiau išmokų. Pernai draudimo įmokos pagal pasirašytas sutartis sudarė 946 mln. Eur (7,7 % daugiau nei 2018  m.). Gyvybės draudimo rinka augo sparčiau už ne gyvybės draudimo rinka. Jos įmokų suma išaugo 8,9 proc. (iki 270,4 mln. Eur), ne gyvybės draudimo – 7,2 proc. iki (675,4 mln. Eur).

2019 m. draudimo rinkoje išmokėta beveik 500 mln. Eur draudimo išmokų – 10,3 proc. daugiau nei prieš metus. Tiesa, tendencijos skyrėsi: ne gyvybės draudimo išmokos padidėjo beveik 14 proc. (iki 369 mln. Eur), o gyvybės draudimo – 1,1 proc. (iki 130 mln. Eur). 

Ne gyvybės draudimo išmokų dalis sudarė 73,9 proc. visų draudimo rinkos išmokų. Didžiausia jų dalį sudarė su apdraustomis transporto priemonėmis susijusios išmokos – 68,5 proc. (252,7 mln. Eur) visų ne gyvybės draudimo išmokų. Už privalomąjį transporto priemonių draudimą išmokėtos sumos padidėjo 14,8 proc. – iki beveik 147 mln. Eur, o šio draudimo įmokų suma – 3,8 proc.

2019 m. šalies rinkoje veikė 20 Lietuvoje registruotų draudikų – 8 įmonės ir 12 kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse registruotų įmonių filialų: 8 draudikai teikė gyvybės draudimo ir 12 – ne gyvybės draudimo paslaugas, veikė 96 draudimo brokerių įmonės.

2019 m. Lietuvos draudimo rinkos apžvalga