Lietuvos bankas
2021-11-22
11

Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyrius, vyriausioji ekonomistė Mariarosaria Comunale pristatė diskusinį sraipsnį.

Mariarosaria Comunale straipsnis „A panel VAR analysis of macro-financial imbalances in the EU“ paskelbtas aukšto lygio recenzuojamame žurnale Journal of International Money and Finance.

Straipsnyje analizuojamos sąsajos tarp einamosios sąskaitos balanso neatitikimų, realiojo efektyviojo valiutos kurso neatitikimų ir finansinio atotrūkio ES šalyse naudojant Bajesinį panelinės vektorinės autoregresijos modelį 1994–2012 m. Randama, kad euro zonoje einamosios sąskaitos balanso neatitikimai stipriausiai reaguoja į realiojo efektyviojo valiutos kurso atotrūkio šokus. Ne euro zonos šalyse ir euro zonos periferinėse šalyse einamosios sąskaitos balanso neatitikimai lemia laikinus realiojo efektyviojo valiutos kurso neatitikimus, mažindami šalių tarptautinį konkurencingumą ir didindami einamosios sąskaitos svyravimus. Pagrindinėms euro zonos šalims valiutos kurso padidėjimas arba finansinio atotrūkio padidėjimas gali padėti subalansuoti einamosios sąskaitos atotrūkį. Centrinės ir Rytų Europos šalyse padidėjęs realiojo efektyviojo valiutos kurso atotrūkis lemia didesnį einamosios sąskaitos deficitą vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu. Skirtingoms šalims turėtų būti taikomos skirtingos ekonominės politikos priemonės, norint priartinti einamąją sąskaitą prie jos balanso.

Publikaciją galima rasti čia.