Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba informuota apie kredito įstaigos Svenska Handelsbanken AB Lietuvos filialo patikrinimo rezultatus. Buvo tikrinama, ar Lietuvos bankui pateiktos finansinės ir priežiūrai skirtos ataskaitos sudarytos teisingai, kaip buvo užtikrinamas likvidumo normatyvo vykdymas bei Lietuvos banko reikalavimo dėl likvidumo atsargos ir atsvaros pajėgumo nustatymo laikymasis bei vidaus kontrolės veiksmingumas. Atrankos būdu patikrinta, ar duomenys į Paskolų rizikos duomenų bazę buvo teikiami laikantis Lietuvos banko nustatytų reikalavimų.

Svenska Handelsbanken AB Lietuvos filialas informavo, kad pašalino patikrinimo ataskaitoje nurodytą veiklos trūkumą dėl duomenų teikimo į Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazę.

Kredito įstaigų priežiūros departamentas įpareigotas informuoti Švedijos Karalystės kredito įstaigą Svenska Handelsbanken AB ir Švedijos Karalystės kredito įstaigų priežiūros instituciją apie Svenska Handelsbanken AB Lietuvos filialo patikrinimo rezultatus.

Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse licencijuotų užsienio bankų Lietuvos Respublikoje įsteigtų filialų priežiūrą atlieka ES valstybės narės, kurios jurisdikcijai priklauso užsienio bankas, priežiūros institucija, tačiau tai neriboja Lietuvos priežiūros institucijos teisės atlikti jų priežiūrą, atsižvelgiant į ES direktyvų nuostatas ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Lietuvos bankas atsakingas už likvidumo normatyvo vykdymo priežiūrą, stebi šių filialų indėlių koncentraciją, analizuoja finansinius rodiklius, turto ir įsipareigojimų pokyčius, pajamas ir sąnaudas, vidaus kontrolės mechanizmus. Siekiant įsitikinti Lietuvos bankui pateiktos informacijos apie šių filialų veiklą mūsų valstybėje teisingumu, yra atliekami patikrinimai, kurių metu tikrinama aukščiau išvardinta informacija, o ES valstybės priežiūros institucijos prašymu gali būti tikrinama ir kita informacija.