Lietuvos bankas
2013-06-26

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi AB NASDAQ OMX Vilnius ir AB „Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo“ prašymus, pripažino suderintomis AB NASDAQ OMX Vilnius narystės ir prekybos taisykles su pakeitimais ir papildymais bei AB „Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo“ įmokų nustatymo ir mokėjimo taisykles su pakeitimais ir papildymais. Taip pat pripažinta suderinta AB NASDAQ OMX Vilnius listingavimo įmokų ir jų mokėjimo tvarka bei AB NASDAQ OMX Vilnius nariams taikomų įmokų ir jų mokėjimo tvarka.

Pakeitimai ir papildymai parengti, siekiant suvienodinti šių taisyklių nuostatas visose Baltijos šalių vertybinių popierių biržose ir depozitoriumuose, taip pat didinti akcijų likvidumą Lietuvos vertybinių popierių rinkoje.