Lietuvos bankas
2019-09-13
  • AdobeStock_104606150.jpeg
     
11

2019 m. pirmąjį pusmetį toliau sparčiai augo bankuose laikomi gyventojų ir įmonių indėliai, dėl pokyčių susijusių su dviem rinkos dalyviais šiek tiek sumažėjo bankų sektoriaus pelnas.

„Lietuvos rinka patraukli naujiems dalyviams – tą rodo ir domėjimasis specializuoto banko licencijomis. Spartus indėlių augimas tampa dėsningumu, o menkesnį sektoriaus pelną lėmė dviejų rinkos dalyvių struktūriniai pokyčiai metų sandūroje“, – sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė. 

Antrąjį ketvirtį buvo išduota dar viena specializuoto banko licencija. Šiuo metu iš tokio tipo licencijas turinčių bankų paslaugas klientams teikia AB „Mano bankas“, o kiti intensyviai rengiasi jas teikti. Lietuvos bankas kartu su Europos Centriniu Banku nagrinėja dar keturias paraiškas dėl banko licencijos gavimo, iš jų trys – dėl specializuoto banko, viena – dėl banko licencijos.

2019 m. pirmojo pusmečio pabaigoje, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, bankuose laikomų indėlių suma padidėjo 2,2 mlrd. Eur (10,8 %) – iki 22,6 mlrd. Eur. Gyventojų indėlių suma per metus išaugo 1,4 mlrd. Eur (beveik 11 %) – iki 13,7 mlrd., įmonių indėlių suma padidėjo 400 mln. Eur (12,5 %) – iki 6,3 mlrd. Eur. 

Bankų klientams suteiktų paskolų portfelio grynoji vertė 2019 m. pirmojo pusmečio pabaigoje sudarė 20,1 mlrd. Eur ir, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, buvo 1 proc. didesnė. Šio portfelio augimo tempas pastaruoju laikotarpiu buvo kuklesnis, daugiausia prie to prisidėjo 2018 ir 2019 m. sandūroje vykę bankų sektoriaus pokyčiai – reorganizacija į filialus ir kai kurių dalyvių sprendimai pasitraukti iš rinkos. Visa tai nulėmė paskolų portfelio persiskirstymą ir pokyčius suteikiant naujas paskolas.

Lietuvoje veikiantys bankai šių metų pirmąjį pusmetį uždirbo beveik 180 mln. Eur pelno, kuris buvo 0,9 mln. Eur (0,5 %) mažesnis nei tą patį praėjusių metų laikotarpį. Pelningai veikė 10, nuostolingai – 5 bankų sektoriaus dalyviai. 

Visi Lietuvoje veikę bankai vykdė nustatytus priežiūrinius kapitalo ir likvidumo reikalavimus. 

Išsami 2019 m. antrojo ketvirčio Bankų veiklos apžvalga.