Lietuvos bankas
5073_424baadb8632dd78f3ce690f74473f15.png
2019-09-13

Bankų veiklos apžvalga (2019 m. II ketv.)

5073_424baadb8632dd78f3ce690f74473f15.png
0

Apžvalgoje atliekama pagrindinių bankų svarbiausių finansinių rodiklių ir tendencijų ataskaitinio laikotarpio analizė, apžvelgiamos aktualios teisėkūros naujienos ir vartotojų ginčų nagrinėjimas. Pateikiama ketvirtinė informacija apie bankų sistemos turtą, įsipareigojimus, pelningumą ir veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Apžvalga rengiama keturis kartus per metus.