Lietuvos bankas
2021-12-15
11

2021 m. trečiąjį ketvirtį verslo paskolų portfelis augo sparčiausiai, aplenkdamas net ir būsto paskolas. Bankų sektorius dirbo pelningai, kartu užtikrindamas solidų kapitalo pakankamumą ir likvidumą.

„Trečiąjį ketvirtį skolinimas augo ir gyventojams, ir verslui, ir finansų institucijoms, indėlių metinis augimas buvo šiek tiek lėtesnis. Bankų sektorius išlieka koncentruotas, tačiau naujieji rinkos dalyviai po truputį didina savo dalį. Atsižvelgdami į aktualijas, atkreipėme bankų sektoriaus dėmesį į kibernetinę riziką“, – sako Lietuvos banko Bankų ir draudimo priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė.

Trečiojo ketvirčio duomenimis, Lietuvos bankų sektorius uždirbo 247,2 mln. Eur grynojo pelno – 34,1 mln. Eur, arba 16 proc., daugiau negu 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Didžiausią įtaką tam darė atkurtos paskolų vertės sumažėjimo išlaidos. 

Visas paskolų portfelis 2021 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su antruoju, augo 766 mln. Eur (3,7 %) – iki 21,2 mlrd. Eur (per metus išaugo 1,3 mlrd. Eur, arba 6,5 %). 

Paskolų portfelis verslui trečiojo ketvirčio pabaigoje sudarė 8,4 mlrd. Eur. Per ketvirtį jis augo 354 mln. Eur (4,4 %), per metus – 103 mln. Eur (1,2 %).   

Paskolų gyventojams portfelis per ketvirtį ūgtelėjo 294 mln. Eur (2,6 %), per metus – 987 mln. Eur (9,2 %) ir trečiojo ketvirčio pabaigoje sudarė 11,7 mlrd. Eur. Būsto paskolų portfelis per trečiąjį ketvirtį padidėjo 232 mln. Eur (2,5 %) – iki 9,5 mlrd. Eur. Metinis augimas sudarė 883 mln. Eur, arba 10,2 proc. 

Indėliai bankuose per ketvirtį padidėjo 910 mln. Eur, arba 2,8 proc., – iki 33,4 mlrd. Eur. Metinis augimo tempas sudarė 16,3 proc. 

Didžiausia indėlių dalis – gyventojų indėliai per ketvirtį išaugo 552 mln. Eur (2,9 %) – iki 19,6 mlrd. Eur ir sudarė beveik 59 proc. visų indėlių. Per metus gyventojų indėliai padidėjo 3,4 mlrd. Eur, arba 21,1 proc. 

Bankų sektoriaus turtas 2021 m. trečiąjį ketvirtį išaugo 3,5 proc. – iki 40,6 mlrd. Eur. Nors rinka tebėra koncentruota, tačiau per pastaruosius keletą metų veiklą pradėję 7 bankai trečiąjį ketvirtį toliau augino užimamą rinkos dalį ir šiuo metu užima jau 2,3 proc. rinkos pagal turtą (prieš metus ši dalis sudarė vos 0,6 % rinkos).

Bankų kapitalo pakankamumo lygis ir toliau tebėra aukštas. Visi bankai vykdė jiems nustatytus individualius kapitalo pakankamumo reikalavimus. Bankų likvidumo situacija išlieka labai gera, o didžiuosiuose bankuose likvidumas yra netgi perteklinis.

Paskolų portfelio kokybės rodikliai toliau gerėjo – neveiksnių paskolų namų ūkiams ir ne finansų bendrovių dalis sumažėjo atitinkamai 0,1 proc. ir 0,4 proc. punkto – iki 1,2 ir 2,0 %, o bankų lūkesčiai dėl paskolų portfelio kokybės perspektyvų išliko pozityvūs. 

2021 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje Lietuvoje banko arba specializuoto banko licencijas turėjo 12 bankų, o kaip užsienio bankų filialai veikė 6 bankai. Šiuo metu Lietuvos bankas kartu su Europos Centriniu Banku nagrinėja dar 10 paraiškų gauti specializuoto banko licenciją. 

Atsižvelgdamas į kibernetinės rizikos aktualumą, Lietuvos bankas įvertino, kaip 8 bankai ir dvi centrinės kredito unijos valdo informacinių, ryšių technologijų ir saugumo riziką. Rezultatai parodė, kad trims sritims – operacijų saugumui, stebėsenai ir reagavimui bei prieigos teisių valdymo apsaugai – kredito įstaigos turėtų skirti daugiau dėmesio. 

Kas ketvirtį viešai skelbiamą informaciją apie kiekvieno banko pagrindinius veiklos rodiklius ir veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą rasite  Lietuvos banko interneto svetainėje

Bankų veiklos apžvalga (2021 m. II ketv.)

Bankų sektorius: sparčiausiai augo skolinimas verslui