Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba atkreipė UAB Mokėjimo terminalų sistemos dėmesį į tai, kad buvo nesilaikyta nustatytų reikalavimų paskiriant mokėjimo įstaigos vadovą.

Laimonas Žmuidinavičius buvo paskirtas šios bendrovės direktoriumi teisės aktų nustatyta tvarka iš anksto nepranešus Lietuvos bankui apie numatomą mokėjimo įstaigos vadovo pasikeitimą.

Mokėjimo įstaigų įstatyme nurodyta, kad mokėjimo įstaiga privalo pranešti priežiūros institucijai apie numatomus mokėjimo įstaigos vadovų pasikeitimus ir kartu pateikti priežiūros institucijos nustatytą informaciją, reikalingą įvertinti, ar vadovai atitinka jiems įstatyme nustatytus reikalavimus. Iš naujo išrinkti (paskirti) mokėjimo įstaigos vadovai gali pradėti eiti pareigas, tik jei priežiūros institucija neprieštarauja jų kandidatūroms. Priežiūros institucija turi teisę prieštarauti mokėjimo įstaigos vadovų kandidatūroms, jei jie neatitinka nustatytų reikalavimų.

Lietuvos banko valdyba neprieštaravo Laimono Žmuidinavičiaus paskyrimui bendrovės Mokėjimo terminalų sistemos direktoriumi, nes jis atitinka Mokėjimo įstaigų įstatyme nustatytus reikalavimus.