Lietuvos bankas
2022-03-29
11

Lietuvos bankas paskelbė Nuolatinės kliento dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenos apžvalgą. Joje – gerąja praktika grįstos rekomendacijos finansų rinkos dalyviams.

Apžvalgoje pateikiami siūlymai su pavyzdžiais, kaip organizuoti ir vykdyti stebėseną, kaip nustatyti stebėsenos modelį, kaip pritaikyti atskirus stebėsenos sprendimus, įskaitant automatinius scenarijus, pagal konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklos modelį ir turimą klientų portfelį, periodiškai juos peržiūrėti. 

Taip pat pristatomi galimi stebėsenos sprendimai didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos atvejais, automatinės stebėsenos sistemos sugeneruotų įspėjimų (angl. alerts) peržiūros ir išsamesnių vidaus tyrimų vykdymo proceso geriausia Lietuvos ir tarptautinė patirtis bei praktiniai netinkamai vykdytų vidaus tyrimų pavyzdžiai.

Lietuvos bankas taip pat primena, kad veiksmingai operacijų stebėsenai būtina nuolat lyginti naujausią informacija apie klientą su istoriniais duomenimis. Tai leidžia patikimai nustatyti neįprastus ir įtartinus sandorius. Pamatęs neatitikimų, finansų rinkos dalyvis turi reaguoti nedelsdamas. Labai svarbu, kad stebėsenos procedūros nebūtų traktuojamos kaip formalumas – jos turi būti tinkamai įgyvendintos, už šią sritį atsakingi darbuotojai turi žinoti ir suprasti savo atsakomybę. Taip pat svarbu tinkamai vertinti klientų rizikos laipsnį ir skirti didesnės rizikos klientams atitinkamą dėmesį bei gilintis į klientų sritį. Pritaikant stebėsenos sprendimus ar konkrečius scenarijus svarbu atsižvelgti į finansų rinkos dalyvio siūlomų produktų visumą (pvz., mokėjimai, indėliai, prekybos finansavimas, investavimas, valiutos keitimas ir pan.), nes tai leidžia sukurti tipinį kliento paveikslą.

Išsamiau skaitykite Lietuvos banko Nuolatinės kliento dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenos apžvalgoje.