Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdybos nariai aptarė Joniškio kredito unijos inspektavimo rezultatus. Inspektavimo metu buvo tikrinamas kredito unijos valdymas ir vidaus kontrolė, kredito bei likvidumo rizikos valdymas.

Atsižvelgdama į inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kredito unijos veiklos trūkumus, Lietuvos banko valdyba nutarė skirti Joniškio kredito unijai 0,05 procento jos bendrųjų 2010 m. metinių pajamų dydžio baudą. Joniškio kredito unija įpareigota iki 2011 m. gegužės 31 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kredito unijos veiklos trūkumus ir informuoti apie tai Lietuvos banką.