Lietuvos bankas
2013-05-08

Lietuvos banko atlikta apklausa rodo, kad komerciniai bankai antrą pusmetį iš eilės švelnino kreditavimo sąlygas smulkiajam ir vidutiniam verslui, o ateityje žada jas švelninti dar labiau. Kaip pagrindinius argumentus bankai nurodo didėjančią konkurenciją ir gerėjantį rizikos vertinimą.

„Skolinimo įmonėms sąlygų švelnėjimui reikšmingiausią įtaką darė didėjantis konkurencinis spaudimas bankų rinkoje ir dėl geresnių Lietuvos ekonomikos ateities lūkesčių, verslo perspektyvų ar įkeičiamo turto kokybės pagerėjęs rizikos vertinimas“, – sako Virgilijus Rutkauskas, Lietuvos banko Finansinio stabilumo departamento Makroprudencinės analizės skyriaus vyriausiasis ekonomistas.

Veiksniai, darantys įtaką paskolų ir kredito linijų teikimo įmonėms sąlygoms
(neigiamas procentų skirtumas rodo skolinimo sąlygų švelnėjimą)

banku_apklausa1.jpg
 
Anot V. Rutkausko, labiausiai švelnėjančias bankų skolinimo sąlygas verslas pajautė krintant maržoms, laisvėjant įkeičiamo turto reikalavimams ar mažėjant kitiems sutartyje nurodytiems įsipareigojimams.

Per ateinantį pusmetį bankai ketina dar labiau švelninti nefinansinėms įmonėms taikomas skolinimo sąlygas. Daugiausia tai turėtų pajusti smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės bei besiskolinantieji ilgesniam laikotarpiui.

2013 m. bankai tikisi nuo 1 iki 5 % sieksiančio paskolų portfelio augimo, t. y. iš esmės tiek pat, kiek buvo tikimasi prieš pusmetį atliktos analogiškos apklausos metu. Tokius lūkesčius respondentai sieja su numatomu ir verslo, ir namų ūkių skolinimosi paklausos augimu. Tačiau, anot apklaustų bankų, praėjusį pusmetį ūgtelėjo rizikingesnių būsto paskolų maržos, buvo sutrumpinti paskolų terminai. Namų ūkių vartojimo ir kitų paskolų sąlygų laisvėjimą dėl gerėjančio kredito gavėjų mokumo atsvėrė didėjantys užstato reikalavimai. Respondentai nurodo, kad per ateinantį pusmetį vartojimo paskolų sąlygas šiek tiek griežtins, o būsto paskolų – nesikeis.

Apklausos dalyviai mano, kad, viena vertus, nekilnojamojo turto, statybos ir namų ūkių finansinė būklė turėtų dar pagerėti. Kita vertus, nekilnojamasis turtas, statyba, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos bei transportas ir toliau buvo tos ekonominės veiklos, kurių įmonėms bankai buvo linkę labiau riboti paskolų teikimą.

Apklausos rezultatai parodė mažėjantį vėluojančių atsiskaityti su bankais klientų skaičių, ypač tarp būsto paskolų gavėjų. Todėl bankai tikisi nuosaikaus paskolų portfelio kokybės gerėjimo, o tai jiems leidžia mažinti specialiųjų atidėjinių blogoms paskoloms išlaidas.

Komercinių bankų ir užsienio bankų filialų apklausos dėl skolinimo sąlygų atliekamos du kartus per metus norint gauti informacijos apie finansų institucijų taikomas su palūkanomis nesusijusias paskolų sąlygas, skolinimosi sąnaudas ir rinkos lūkesčius. Bankų apklausos, atliktos 2013 m. kovo–balandžio mėn., atsakymai gauti iš šešių komercinių bankų ir trijų užsienio bankų filialų.

Išsamią bankų apklausos dėl skolinimo sąlygų apžvalgą (1018.2 KB )rasite Lietuvos banko interneto svetainėje.