Lietuvos bankas
2023-11-13
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2023 m. rugsėjo mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., šiek tiek padidėjo (6,4 %) ir sudarė 602,6 mln. Eur. Perviršio padidėjimą daugiausia nulėmė iš deficitinio perviršiniu tapęs pirminių pajamų balansas (84,7 mln. Eur) (žr. 1 pav.). Prekių importas padidėjo daugiau (4,6 %) nei eksportas (3,5 %), todėl užsienio prekybos deficitas padidėjo (19,7 %) ir sudarė 273,1 mln. Eur. Paslaugų eksportui ir importui sumažėjus (atitinkamai 3,5 ir 5,1 %), paslaugų perviršinis balansas šiek tiek sumažėjo (1,7 %) ir sudarė 757,6 mln. Eur;

2023 m. rugsėjo mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2023 m. rugsėjo mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2023 m. rugsėjo mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

antrinių pajamų perteklinis balansas sudarė 33,5 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų per mėnesį sumažėjo du kartus ir sudarė 23 mln. Eur, o apskaičiuotų Lietuvos įmokų į ES biudžetą srautas šiek tiek padidėjo ir sudarė 43,1 mln. Eur. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio, palyginti su rugpjūčio mėn., padidėjo 2,1 proc. ir sudarė 69,4 mln. Eur, o privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sumažėjo 6,8 proc. ir sudarė 25,6 mln. Eur;

neigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (284,8 mln. Eur) daugiausia nulėmė neigiami grynųjų tiesioginių investicijų (388,7 mln. Eur) ir portfelinių investicijų (174,4 mln. Eur) srautai (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2023 m. rugsėjo mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2023 m. rugsėjo mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius rugsėjo mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (82.2 KB download icon)