Lietuvos bankas
2023-06-30
11

2023 m. pirmojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Valstybės duomenų agentūros pranešimas)

Lietuvos bankas ir Valstybės duomenų agentūra skelbia išankstinius 2023 m. pirmojo ketvirčio tiesioginių investicijų (TI) duomenis. Naujausi paskelbti duomenys rodo, kad:

tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje 2023 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 582,5 mln. Eur – tai nulėmė padidėjusios reinvesticijos (255,7 mln. Eur) ir skolos priemonės (253,8 mln. Eur). Ataskaitiniu laikotarpiu daugiausia padidėjo investicijos Latvijos (291,3 mln. Eur), Švedijos (93,8 mln. Eur) ir Liuksemburgo (91,5 mln. Eur), o labiausiai jos sumažėjo Lenkijos (205,9 mln. Eur) kapitalo įmonėse. Pagal ekonominės veiklos rūšis išsiskyrė investicijos į finansinės ir draudimo (283,9 mln. Eur) bei didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos (231,4 mln. Eur) įmones;

TUI pajamos, tenkančios nerezidentams, 2023 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 19 proc. ir sudarė 544,5 mln. Eur. Didžiausias pajamų dalis sudarė dividendai (259,1 mln. Eur) ir reinvesticijos (255,7 mln. Eur). Daugiausia TUI pajamų teko Švedijos (155,1 mln. Eur) ir Latvijos (119,2 mln. Eur) investuotojams.

sukauptosios TUI Lietuvoje per metus padidėjo 10,3 proc. ir 2023 m. kovo 31 d. sudarė 31,7 mlrd. Eur, arba 46,5 proc. bendrojo vidaus produkto. Vienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai teko 11 089 Eur TUI (2022 m. kovo 31 d. – 10 255 Eur). 2023 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje Lietuvoje daugiausia investavo Vokietija (5,7 mlrd. Eur), Estija (3,6 mlrd. Eur), Švedija (3,4 mlrd. Eur), Nyderlandai (2,9 mlrd. Eur) ir Jungtinė Karalystė (2,4 mlrd. Eur). Didžiausią investicijų dalį pritraukė finansinės ir draudimo (34,4 %) bei apdirbamosios gamybos (15,3 %) veiklų įmonės (žr. 1 pav.);

Lietuvos TI srautas užsienyje 2023 m. pirmąjį ketvirtį buvo teigiamas ir sudarė 532,4 mln. Eur. Didžiausias investicijų srautas fiksuotas JAV (262,2 mln. Eur), Ispanijoje (168,8 mln. Eur) ir Lenkijoje (150,3 mln. Eur); pagal ekonominės veiklos rūšis – profesinės, mokslinės ir techninės (272,6 mln. Eur) bei administracinės ir aptarnavimo (212,9 mln. Eur) veiklų įmonėse;

TI pajamos, Lietuvos investuotojų 2023 m. pirmąjį ketvirtį uždirbtos užsienyje, sudarė 317,9 mln. Eur. Didžiąją jų dalį (298,8 mln. Eur, arba 94 %) sudarė reinvesticijos. Daugiausia pajamų gauta iš investicijų JAV (264,1 mln. Eur), o pagal ekonominės veiklos rūšis – iš profesinės, mokslinės ir techninės veiklos įmonių (266,2 mln. Eur);

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje per metus padidėjo 22,8 proc. ir 2023 m. kovo 31 d. sudarė 13 mlrd. Eur. Lietuvos TI į Europos Sąjungos valstybes nares sudarė 59,9, į JAV – 35 proc. visų Lietuvos TI užsienyje. Didžiausia Lietuvos sukauptųjų TI užsienyje dalis teko profesinės, mokslinės ir techninės veiklos įmonėms (45,8 %, arba 5,9 mlrd. Eur) (žr. 2 pav.);

1 pav. Nerezidentų sukauptosios TUI Lietuvoje pagal veiklas 2023 m. kovo 31 d.1
2023 m. pirmojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga
2 pav. Lietuvos sukauptosios TI užsienyje pagal veiklas 2023 m. kovo 31 d.
2023 m. pirmojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga

Išsamūs TI duomenys pateikiami Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (205.1 KB download icon)


1 Kai kurių ekonominių veiklų pavadinimai yra sutrumpinti.