Lietuvos bankas
2023-06-13
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2023 m. balandžio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis balandžio mėn., palyginti su kovo mėn., šiek tiek sumažėjo (3,8 %) ir sudarė 102,8 mln. Eur. ESB perviršio sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo išaugęs pirminių pajamų deficitas ir mažėjantis paslaugų balanso perviršis (žr. 1 pav.). Pirminių pajamų balanso deficitas padidėjo (4,8 karto) ir sudarė 269,0 mln. Eur – tai daugiausia nulėmė padidėjusios reinvesticijos Lietuvoje. Sumažėjus paslaugų eksportui ir importui (atitinkamai 6,2 ir 7,7 %), paslaugų perviršinis balansas šiek tiek sumažėjo (3,9 %) ir sudarė 635,3 mln. Eur. Prekių importas (13,9 %), mažėjęs sparčiau už eksportą (10,2 %), sumažino užsienio prekybos deficitą 39,2 proc. ir sudarė 300,9 mln. Eur;

2023 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2023 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2023 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

antrinių pajamų balansas buvo perteklinis ir sudarė 37,4 mln. Eur. Palyginti su kovo mėn., gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų (25,8 mln. Eur) sumažėjo 24,0, o apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (39,5 mln. Eur) – 37,3 proc. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 66,7 mln. Eur – palyginti su kovo mėn., jie sumažėjo 10,8 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sudarė 22,5 mln. Eur ir sumažėjo 43,5 proc.;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (559,2 mln. Eur) nulėmė teigiamas grynųjų portfelinių investicijų srautas (846,3 mln. Eur), susidaręs daugiausia dėl išpirktos Vyriausybės euroobligacijų emisijos (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2023 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2023 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius balandžio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (82.6 KB download icon)