Lietuvos bankas
2022-12-30
11

2022 m. trečiojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Paslaugų eksportas 2022 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 4,6 mlrd. Eur – 33,9 proc. daugiau nei 2021 m. trečiąjį ketvirtį, paslaugų importas – 2,8 mlrd. Eur, arba 31,2 proc. daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, praneša Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

Paslaugų balanso perviršis (1,8 mlrd. Eur, arba 9,6 % BVP) per metus padidėjo 38,2 proc. (žr. 1 pav.).

Sparčiausiai 2022 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, augo kelionių paslaugų eksportas (63,7 %) ir finansinių paslaugų importas (66,9 %) (žr. lentelę), o pinigine išraiška per šį laikotarpį labiausiai padidėjo transporto paslaugų eksportas ir importas (atitinkamai 624,6 mln. ir 355,4 mln. Eur).

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 54,3 % ir 53,9 %) sudarė transporto paslaugos. 2022 m. trečiąjį ketvirtį didžiausias buvo kelių transporto paslaugų balanso perviršis (1 148,0 mln. Eur), o jūrų transporto paslaugų balanso – didžiausias deficitas (315,7 mln. Eur).

Paslaugų eksportas į Europos Sąjungos (ES) valstybes (27), palyginti su 2021 m. atitinkamu ketvirčiu, padidėjo 35,4 proc. ir sudarė 72,4 proc. viso paslaugų eksporto, t. y. ši dalis viso paslaugų eksporto struktūroje padidėjo 0,8 proc. punkto. Paslaugų importas iš ES valstybių per metus padidėjo 41,9 ir sudarė 72,0 proc., t. y. ši dalis viso paslaugų importo struktūroje padidėjo 5,4 proc. punkto.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė ir toliau buvo Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus padidėjo 34,1 proc. (žr. 2 pav.). Didžiausią paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (71,9 %) ir kitos verslo (8,2 %) paslaugos.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė buvo Lenkija (žr. 3 pav.). Importas iš šios šalies per metus padidėjo 74,6 proc. Didžiausią paslaugų importo iš Lenkijos dalį sudarė transporto ir kelionių (atitinkamai 80,7 % ir 9,0 %) paslaugos.

1 pav. Paslaugų balansas

2022 m. trečiojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

2022 m. trečiojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra bei jų metinis pokytis

 

Eksportas

Importas

mln. Eur

struktūra,%

metinis pokytis, %

mln. Eur

struktūra, %

metinis pokytis, %

Visos paslaugos

4 615,8

100,0

33,9

2 814,5

100,0

31,2

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos

111,2

2,4

54,9

33,6

1,2

28,1

Transporto paslaugos

2 504,7

54,3

33,2

1 517,2

53,9

30,6

Keleivių vežimas

55,1

1,2

2,3 karto

48,5

1,7

47,3

Krovinių vežimas

1 631,2

35,4

42,7

923,4

32,8

44,4

Kitos transporto paslaugos

818,4

17,7

14,8

545,3

19,4

11,4

Kelionės

357,7

7,7

63,7

354,6

12,6

64,1

Statyba

147,4

3,2

19,4

24,0

0,9

41,5

Finansinės paslaugos

204,7

4,4

47,0

113,4

4,0

66,9

Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos

452,4

9,8

50,9

187,3

6,7

43,3

Telekomunikacijų paslaugos

23,7

0,5

11,0

23,2

0,8

21,9

Kompiuterinės paslaugos

411,8

8,9

53,5

137,7

4,9

39,0

Informacinės paslaugos

16,9

0,4

66,0

26,4

1,0

2,1 karto

Kitos verslo paslaugos

681,8

14,8

15,1

501,8

17,8

8,8

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos

29,7

0,6

–1,5

5,3

0,2

57,8

Profesinės ir konsultacinės valdymo paslaugos

168,8

3,7

39,5

141,5

5,0

32,5

Techninės, su prekyba susijusios ir kitos verslo paslaugos

483,3

10,5

9,6

355,0

12,6

1,1

Kitos nepaskirstytos paslaugos

155,9

3,4

26,9

82,6

2,9

29,4

Šaltiniai: Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

2 pav. Pagrindinės paslaugų eksporto šalys2022 m. trečiojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

3 pav. Pagrindinės paslaugų importo šalys2022 m. trečiojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

Išsamią paslaugų eksporto ir importo statistinę informaciją galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (108.7 KB download icon)