Lietuvos bankas
2022-10-14
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2022 m. rugpjūčio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) deficitas rugpjūčio mėn. sudarė 286,8 mln. Eur – palyginti su liepos mėn., jis sumažėjo 21,0 proc. Tai nulėmė sumažėjęs užsienio prekybos deficitas nuo 596,5 mln. iki 556,7 mln. Eur ir padidėjęs paslaugų perviršis nuo 389,1 mln. iki 431,8 mln. Eur. Užsienio prekybos deficitas sumažėjo 6,7 proc. ir sudarė 556,7 mln. Eur. Tokį mažėjimą lėmė sparčiau už prekių importą augęs prekių eksportas (atitinkamai 11,0 ir 14,0 %). Paslaugų eksportui ir importui išaugus (atitinkamai 10,7 ir 10,6 %), paslaugų perviršinis balansas padidėjo 11,0 proc. ir sudarė 431,8 mln. Eur. Pirminių pajamų deficitas šiek tiek sumažėjo (2,1 %) ir sudarė 182,2 mln. Eur;

2022 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2022 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2022 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

antrinių pajamų balansas buvo perteklinis ir sudarė 20,4 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų (32,3 mln. Eur) sumažėjo 18,0 proc., o apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (43,1 mln. Eur), palyginti su liepos mėn., padidėjo 1,0 proc. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 56,2 mln. Eur – palyginti su liepos mėn., jie padidėjo 0,1 proc. Privačių asmenų pervedimai į užsienį sudarė 34,8 mln. Eur – padidėjo 7,3 proc.;

neigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (141,5 mln. Eur) daugiausia nulėmė neigiami grynųjų kitų investicijų ir tiesioginių investicijų srautai (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2022 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2022 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius rugpjūčio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (93.9 KB download icon)