Lietuvos bankas
2022-06-30
11

2022 m. pirmojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Paslaugų eksportas 2022 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 3,5 mlrd. Eur – 23,0 proc. daugiau nei 2021 m. pirmąjį ketvirtį, paslaugų importas – 2,3 mlrd. Eur, arba 50,5 proc. daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, praneša Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

Paslaugų balanso perviršis (1,2 mlrd. Eur, arba 8,7 % BVP) per metus sumažėjo 8,2 proc. (žr. 1 pav.).

Sparčiausiai 2022 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, augo kelionių paslaugų eksportas (70,4 %) ir statybos paslaugų importas (3,2 k.) (žr. lentelę), o pinigine išraiška per šį laikotarpį labiausiai padidėjo transporto paslaugų eksportas ir importas (atitinkamai 320,6 mln. ir 509,0 mln. Eur).

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 57,7 % ir 58,7 %) sudarė transporto paslaugos. 2022 m. pirmąjį ketvirtį didžiausias buvo kelių transporto paslaugų balanso perviršis (739,7 mln. Eur), o jūrų transporto paslaugų balanso – didžiausias deficitas (175,6 mln.  Eur).

Paslaugų eksportas į Europos Sąjungos (ES) valstybes (27), palyginti su 2021 m. atitinkamu ketvirčiu, padidėjo 27,1 proc. ir sudarė 74,1 proc. viso paslaugų eksporto, t. y. ši dalis padidėjo 2,4 proc. punkto. Paslaugų importas iš ES valstybių per metus padidėjo 56,7 ir sudarė 68,4 proc., t. y. ši dalis padidėjo 2,7 proc. punkto.

Pagrindine Lietuvos paslaugų eksporto partnere ir toliau buvo Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus padidėjo 27,4 proc. (žr. 2 pav.). Didžiausią paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (71,2 %) ir kitos verslo (8,1 %) paslaugos.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė buvo Lenkija (žr. 3 pav.). Importas iš šios šalies per metus padidėjo 92,1 proc. Didžiausią paslaugų importo iš Lenkijos dalį sudarė transporto ir kitos verslo (atitinkamai 86,2 % ir 4,5 %) paslaugos.

1 pav. Paslaugų balansas

2022 m. pirmojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

2022 m. pirmojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra bei jų metinis pokytis

 

Eksportas

Importas

mln. Eur

struktūra,%

metinis pokytis, %

mln. Eur

struktūra, %

metinis pokytis, %

Visos paslaugos

3 504,6

100,0

23,0

2 278,2

100,0

50,5

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos

89,4

2,6

65,7

39,7

1,7

7,7

Transporto paslaugos

2 023,8

57,7

18,8

1 337,2

58,7

61,5

Keleivių vežimas

27,4

0,8

54,4

30,7

1,3

5,0 karto

Krovinių vežimas

1 255,7

35,8

19,4

792,4

34,8

61,9

Kitos transporto paslaugos

740,7

21,1

16,9

514,1

22,6

54,5

Kelionės

71,4

2,0

70,4

74,9

3,3

77,5

Statyba

112,2

3,2

10,6

26,1

1,1

3,2 karto

Finansinės paslaugos

199,4

5,7

45,9

79,2

3,5

31,0

Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos

373,6

10,7

29,5

157,8

7,0

13,9

Telekomunikacijų paslaugos

24,0

0,7

10,3

22,0

1,0

0,3

Kompiuterinės paslaugos

334,8

9,6

30,0

122,3

5,4

12,7

Informacinės paslaugos

14,8

0,4

60,1

13,5

0,6

67,2

Kitos verslo paslaugos

484,6

13,8

22,2

490,2

21,5

51,8

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos

35,3

1,0

2,3 karto

3,2

0,1

14,3

Profesinės ir konsultacinės valdymo paslaugos

147,6

4,2

34,9

138,1

6,1

85,8

Techninės, su prekyba susijusios ir kitos verslo paslaugos

301,7

8,6

11,1

348,9

15,3

42,0

Kitos nepaskirstytos paslaugos

150,2

4,3

18,2

73,1

3,2

–3,7

Šaltiniai: Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

2 pav. Pagrindinės paslaugų eksporto šalys

2022 m. pirmojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

3 pav. Pagrindinės paslaugų importo šalys

2022 m. pirmojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

Išsamią paslaugų eksporto ir importo statistinę informaciją galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (108.7 KB download icon)