Lietuvos bankas
2023-01-13
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2022 m. lapkričio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

nuo 2022 m. pradžios antrą kartą fiksuojamas einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis, kuris sudarė 90,2 mln. Eur. ESB perviršio atsiradimą daugiausia nulėmė reikšmingai sumažėjęs užsienio prekybos deficitas ir padidėjęs paslaugų balanso perviršis (žr. 1 pav.). Spartesnis užsienio prekybos importo (13 %) sumažėjimas, palyginti su eksportu (6,3 %), gerokai sumažino užsienio prekybos balanso deficitą, kuris sudarė 395,7 mln. Eur. Paslaugų eksportui sparčiau augant nei importui (atitinkamai 5,9 ir 4,2 %), paslaugų perviršinis balansas išaugo 9,1 proc. ir sudarė 544,6 mln. Eur;

2022 m. lapkričio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2022 m. lapkričio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2022 m. lapkričio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

antrinių pajamų balansas buvo perteklinis ir sudarė 0,2 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų (20,9 mln. Eur) sumažėjo 3,2 karto, o apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (41,7 mln. Eur), palyginti su spalio mėn., padidėjo 25,9 proc. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 59,6 mln. Eur – palyginti su spalio mėn., jie padidėjo 3,0 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sudarė 33,0 mln. Eur – sumažėjo 6,6 proc.;

neigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (272,4 mln. Eur) daugiausia nulėmė neigiamas grynųjų kitų investicijų srautas (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2022 m. lapkričio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2022 m. lapkričio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius lapkričio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (93 KB download icon)