Lietuvos bankas
2023-03-30
11

2022 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Valstybės duomenų agentūros pranešimas)

Lietuvos bankas ir Valstybės duomenų agentūra skelbia išankstinius 2022 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų (TI) duomenis. Naujausi paskelbti duomenys rodo, kad:

tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 449,7 mln. Eur; tai lėmė reinvesticijų (622,3 mln. Eur) augimas. Ataskaitiniu laikotarpiu labiausiai didėjo investicijos Jungtinės Karalystės (302,7 mln. Eur), Švedijos (124,8 mln. Eur) ir Latvijos (119,3 mln. Eur), o labiausiai mažėjo – Lenkijos (204,7 mln. Eur) kapitalo įmonėse. Pagal ekonominės veiklos rūšis išsiskyrė investicijos į apdirbamosios gamybos (231,4 mln. Eur) bei finansinės ir draudimo veiklos (142,1 mln. Eur) įmones.

Per visus 2022 m. TUI srautas buvo 2 mlrd. Eur ir, palyginti su 2021 m., sumažėjo 15,5 proc., tai lėmė ženkliai mažėjusios reinvesticijos, kurios neatsvėrė skolos priemonių augimo;

TUI pajamos, tenkančios nerezidentams, 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, mažėjo 3 proc. ir sudarė 745,7 mln. Eur. Didžiausia pajamų dalis buvo reinvestuota (622,3 mln. Eur). Daugiausia TUI pajamų teko Švedijos (162,9 mln. Eur) ir Jungtinės Karalystės (132,8 mln. Eur) investuotojams. Per 2022 m. TUI pajamos padidėjo 5,9 proc. ir sudarė 3 mlrd. Eur;

sukauptosios TUI Lietuvoje per metus padidėjo 9,7 proc. ir 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 29,7 mlrd. Eur, arba 44,4 proc. BVP. Palyginimui, Latvijoje sukauptos tiesioginės užsienio investicijos sudarė 22,6 mlrd. Eur, o Estijoje – 32,8 mlrd. Eur. Vienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai teko 10 397 Eur TUI (2021 m. gruodžio 31 d. – 9 661 Eur). Palyginti su Latvijos vienam gyventojui tenkančiomis TUI, Lietuvoje šis rodiklis nedaug nusileidžia, o lyginant su Estija – stebimas ryškus atotrūkis (žr. 1 pav.). 2022 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje Lietuvoje daugiausia investavo Vokietija (5,6 mlrd. Eur), Švedija (3,2 mlrd. Eur), Estija (3,1 mlrd. Eur), Nyderlandai (2,5 mlrd. Eur) ir Jungtinė Karalystė (2 mlrd. Eur). Didžiausią investicijų dalį (34,7 %) pritraukė finansinės ir draudimo veiklos įmonės;

Lietuvos TI srautas užsienyje 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo teigiamas ir sudarė 49,6 mln. Eur. Didžiausias investicijų srautas fiksuotas Lenkijoje (57,2 mln. Eur); pagal ekonominės veiklos rūšis – administracinės ir aptarnavimo (28,1 mln. Eur), didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (17,1 mln. Eur) veiklos įmonėse;

TI pajamos, Lietuvos investuotojų 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį uždirbtos užsienyje, sudarė 53,5 mln. Eur. Didžiąją jų dalį (35,2 mln. Eur) sudarė reinvesticijos. Daugiausia pajamų gauta iš investicijų Latvijoje (47,7 mln. Eur), o pagal ekonominės veiklos rūšis – iš elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (14,7 mln. Eur) bei informacijos ir ryšių veiklos (12 mln. Eur) įmonių. Investicijų pajamos iš didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos sumažėjo 85,4 proc. (žr. 2 pav.). Per visus metus Lietuvos TI pajamos užsienyje sudarė 177,8 mln. Eur;

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje per metus padidėjo 4,4 proc. ir 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 10,6 mlrd. Eur. Lietuvos TI į ES valstybes nares sudarė 53,7, į euro zonos šalis – 43,6, į JAV – 40,4 proc. visų Lietuvos TI užsienyje. Didžiausia Lietuvos sukauptųjų TI užsienyje dalis teko profesinės, mokslinės ir techninės veiklos (49,4 %, arba 5,2 mlrd. Eur) įmonėms.

1 pav. Vienam gyventojui tenkančios TUI
2022 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga

2 pav. Lietuvos TI pajamos, uždirbtos užsienyje
2022 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga

Skaičiuojant 2022 m. ketvirtojo ketvirčio duomenis, buvo revizuoti 2020 m. ketvirtojo ketvirčio–2022 m. trečiojo ketvirčio duomenys. Išsamūs TI duomenys pateikiami Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (91.5 KB download icon)