Lietuvos bankas
2022-08-12
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2022 m. birželio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) deficitas birželio mėn., palyginti su gegužės mėn., reikšmingai padidėjo nuo 104,6 mln. iki 1 953,9 mln. Eur. Bendrą ESB deficito padidėjimą per mėnesį lėmė spartus pirminių pajamų ir užsienio prekybos deficitų padidėjimai. Pirminių pajamų deficito padidėjimą nuo 137,2 mln. iki 1 697,6 mln. Eur lėmė rinkos dalyvių dividendų išmokėjimas investuotojams, o užsienio prekybos deficito – eksporto sumažėjimas 5,5 proc. ir importo išaugimas 2,3 proc. Paslaugų perviršinis balansas sumažėjo nedaug (2,5 %) ir sudarė 440,9 mln. Eur;

2022 m. birželio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2022 m. birželio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2022 m. birželio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

antrinių pajamų balansas buvo perteklinis ir sudarė 10,5 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų (33,4 mln. Eur) sumažėjo 37,8 proc., o apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą buvo beveik tokios pat kaip ir gegužės mėn. (42,7 mln. Eur). Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 52,5 mln. Eur – palyginti su gegužės mėn., jie padidėjo 1,3 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sudarė 30,2 mln. Eur – sumažėjo 3,3 proc.;

neigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (1 216,5 mln. Eur) daugiausia lėmė padidėjęs neigiamas grynųjų tiesioginių investicijų srautas, susidaręs dėl skolos priemonių išmokėjimo, kurio neatsvėrė teigiamas grynųjų portfelinių investicijų srautas, susidaręs dėl valdžios sektoriaus ilgalaikių euroobligacijų emisijos ir PFĮ vertybinių popierių įsigijimo (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2022 m. birželio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2022 m. birželio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius birželio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (94.6 KB download icon)