Lietuvos bankas
2022-09-30
11

2022 m. antrojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas skelbia išankstinius 2022 m. antrojo ketvirčio tiesioginių investicijų (TI) duomenis. Skaičiuojant 2022 m. antrojo ketvirčio duomenis, buvo revizuoti 2021 m. pirmojo ketvirčio–2022 m. pirmojo ketvirčio duomenys. Naujausi paskelbti duomenys rodo, kad:

tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje 2022 m. antrąjį ketvirtį sudarė 709,9 mln. Eur. Didžiąją srauto dalį lėmė skolinimas tiesioginiams investuotojams (2 mlrd. Eur). Ataskaitiniu laikotarpiu fiksuotos neigiamos reinvesticijos (1,4 mlrd. Eur), kurioms darė įtaką investuotojams išmokėti 2,2 mlrd. Eur dividendai. Didžiausi teigiami investicijų srautai į Lietuvą fiksuoti iš Jungtinės Karalystės (479,5 mln. Eur), Šveicarijos (146,2 mln. Eur), o neigiami srautai – iš Honkongo (343,9 mln. Eur). TUI iš Rusijos 2022 m. antrąjį ketvirtį sumažėjo –16,5 mln., pirmąjį ketvirtį sudarė 1 mln., o per visus 2021 m. susitraukė –27,4 mln. Eur;

TUI pajamos, tenkančios nerezidentams, sudarė 743,4 mln. Eur. Daugiausia TUI pajamų teko Jungtinės Karalystės (164,9 mln. Eur), Estijos (118,6 mln. Eur) ir Švedijos (116,4 mln. Eur) investuotojams. Per visus 2021 m. TUI pajamos padidėjo 46 proc. ir sudarė 2,9 mlrd. Eur. (žr. 1 pav.);

sukauptosios TUI Lietuvoje 2022 m. birželio 30 d. sudarė 28,3 mlrd. Eur ir, palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu, išaugo 10,4 proc. ir sudarė 46,9 proc. BVP. Vienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai teko 10 013 Eur TUI. 2022 m. antrojo ketvirčio pabaigoje Lietuvoje daugiausiai investavo Vokietija (5,5 mlrd. Eur), Švedija (3 mlrd. Eur) ir Estija (2,9 mlrd. Eur). Daugiausia TUI pritraukė finansinės ir draudimo (10 mlrd. Eur) bei apdirbamosios gamybos (4,4 mlrd. Eur) veiklos įmonės;

Lietuvos TI užsienyje srautas per ataskaitinį laikotarpį buvo 29,7 mln. Eur. 2021 m., palyginti su ankstesniais metais, Lietuvos TI srautas užsienyje sumenko 2,2 karto;

TI pajamos, Lietuvos investuotojų 2022 m. antrąjį ketvirtį uždirbtos užsienyje, buvo neigiamos ir sudarė 30,3 mln. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos investuotojai gavo 37,2 mln. Eur dividendų, bet bendrovių patirti nuostoliai darė įtaką bendram pajamų dydžiui (žr. 2 pav.). 2021 m. TI pajamos padidėjo 19,9 proc. ir sudarė 336 mln. Eur;

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje per metus padidėjo 8,6 proc. ir 2022 m. birželio 30 d. sudarė 10,3 mlrd. Eur. Svarbiausios Lietuvos TI užsienyje kryptys: JAV (4,3 mlrd. Eur), Latvija (1,7 mlrd. Eur) ir Estija (1,3 mlrd. Eur). Lietuvos investuotojų TI Rusijoje sudarė 131 mln., o Baltarusijoje – 160,7 mln. Eur.

1 pav. Nerezidentų TUI pajamos
2022 m. antrojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga

2 pav. Lietuvos TI pajamos užsienyje
2022 m. antrojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga

Išsamūs TI duomenys pateikiami Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje.
Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (97.5 KB download icon)