Lietuvos bankas
2022-09-30
11

2022 m. antrojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Paslaugų eksportas 2022 m. antrąjį ketvirtį sudarė 4,2 mlrd. Eur – 25,5 proc. daugiau nei 2021 m. antrąjį ketvirtį, paslaugų importas – 2,6 mlrd. Eur, arba 33,1 proc. daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, praneša Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

Paslaugų balanso perviršis (1,6 mlrd. Eur, arba 10,2 % BVP) per metus padidėjo 15,1 proc. (žr. 1 pav.).

Sparčiausiai 2022 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, augo kelionių paslaugų eksportas ir importas (atitinkamai 3,7 ir 3,9 k.) (žr. lentelę), o pinigine išraiška per šį laikotarpį labiausiai padidėjo transporto paslaugų eksportas ir importas (atitinkamai 402,2 mln. ir 276,8 mln. Eur).

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 54,0 % ir 51,5 %) sudarė transporto paslaugos. 2022 m. antrąjį ketvirtį didžiausias buvo kelių transporto paslaugų balanso perviršis (1 010,4 mln. Eur), o jūrų transporto paslaugų balanso – didžiausias deficitas (214,8 mln. Eur).

Paslaugų eksportas į Europos Sąjungos (ES) valstybes (27), palyginti su 2021 m. atitinkamu ketvirčiu, padidėjo 32,3 proc. ir sudarė  75,2 proc. viso paslaugų eksporto, t. y. ši dalis viso paslaugų eksporto struktūroje padidėjo 3,8 proc. punkto. Paslaugų importas iš ES valstybių per metus padidėjo 46,9 ir sudarė 73,0 proc., t. y. ši dalis viso paslaugų importo struktūroje padidėjo 6,8 proc. punkto.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė ir toliau buvo Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus padidėjo 28,6 proc. (žr. 2 pav.). Didžiausią paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (69,9 %) ir kitos verslo (9,1 %) paslaugos.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė buvo Lenkija (žr. 3 pav.). Importas iš šios šalies per metus padidėjo 75,4 proc. Didžiausią paslaugų importo iš Lenkijos dalį sudarė transporto ir kelionių (atitinkamai 77,6 % ir 8,5 %) paslaugos.

1 pav. Paslaugų balansas

2022 m. antrojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

2022 m. antrojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra bei jų metinis pokytis

 

Eksportas

Importas

mln. Eur

struktūra,%

metinis pokytis, %

mln. Eur

struktūra, %

metinis pokytis, %

Visos paslaugos

4 230,5

100,0

25,5

2 585,6

100,0

33,1

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos

99,2

2,3

27,9

38,9

1,5

18,2

Transporto paslaugos

2 284,2

54,0

21,4

1 330,4

51,5

26,3

Keleivių vežimas

36,6

0,9

2,0 karto

41,5

1,6

3,1 karto

Krovinių vežimas

1 445,1

34,1

24,1

760,0

29,4

32,1

Kitos transporto paslaugos

802,5

19,0

14,8

528,9

20,5

13,8

Kelionės

299,1

7,1

3,7 karto

295,3

11,4

3,9 karto

Statyba

154,4

3,7

22,7

29,5

1,1

2,9 karto

Finansinės paslaugos

200,4

4,7

40,8

98,7

3,8

44,7

Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos

439,7

10,4

40,1

233,7

9,0

61,8

Telekomunikacijų paslaugos

31,0

0,7

46,4

26,4

1,0

38,2

Kompiuterinės paslaugos

393,8

9,3

40,2

193,3

7,5

72,3

Informacinės paslaugos

14,9

0,4

27,5

14,0

0,5

6,7

Kitos verslo paslaugos

596,8

14,1

–3,6

474,7

18,4

–3,6

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos

26,5

0,6

80,2

4,3

0,2

65,4

Profesinės ir konsultacinės valdymo paslaugos

156,6

3,7

30,4

126,8

4,9

22,7

Techninės, su prekyba susijusios ir kitos verslo paslaugos

413,7

9,8

–14,6

343,6

13,3

–11,1

Kitos nepaskirstytos paslaugos

156,7

3,7

21,4

84,5

3,3

29,1

Šaltiniai: Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

2 pav. Pagrindinės paslaugų eksporto šalys2022 m. antrojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

3 pav. Pagrindinės paslaugų importo šalys2022 m. antrojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

Skaičiuojant 2022 m. antrojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų duomenis, buvo revizuota ketvirčio ir mėnesio mokėjimų balansų paslaugų duomenų eilutė nuo 2017 m.

Išsamią paslaugų eksporto ir importo statistinę informaciją galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (109.9 KB download icon)