Lietuvos bankas
2021-12-14
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. spalio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis šoktelėjo į viršų ir sudarė 349,0 mln. Eur. Perviršio reikšmingą padidėjimą nulėmė perviršiniu tapęs pirminių pajamų balansas (167,6 mln. Eur) – jis susidarė dėl žemės ūkiui skirtų subsidijų, gautų iš Europos Sąjungos (ES) (žr. 1 pav.). Paslaugų eksportui ir importui sumažėjus (atitinkamai 4,9 ir 3,4 %), paslaugų perviršinis balansas sumažėjo (7,2 %) ir sudarė 401,5 mln. Eur. Prekių importui padidėjus (3,8 %) daugiau už eksportą (1,5 %), užsienio prekybos deficitas padidėjo (38,8 %) ir sudarė 263,5 mln. Eur;

antrinių pajamų balansas ir toliau buvo perviršinis ir sudarė 43,3 mln. Eur. Gauti pervedimai iš ES paramos fondų (45,3 mln. Eur) sumažėjo 12,7 proc., apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (44,5 mln. Eur), palyginti su rugsėjo mėn., padidėjo 12,4  proc. Asmeniniai pervedimai iš užsienio sudarė 52,1 mln. Eur – palyginti su rugsėjo mėn., jie padidėjo 1,2 proc. Asmeniniai pervedimai iš Lietuvos sudarė 18,9 mln. Eur – per mėnesį sumažėjo 1,1 proc.;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (733,7 mln. Eur) nulėmė teigiami grynieji kitų investicijų ir portfelinių investicijų srautai, taip pat padidėjusios oficialiosios tarptautinės atsargos (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2021 m. spalio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2021 m. spalio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius spalio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (78.7 KB download icon)