Lietuvos bankas
2021-06-30
11

2021 m. pirmojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Paslaugų eksportas 2021 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 2,8 mlrd.  Eur, per metus sumažėjo 1,4 proc., paslaugų importas sudarė 1,5 mlrd.  Eur ir, palyginti su 2020 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 7,9 proc., praneša Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

Paslaugų balanso perviršis (1,3 mlrd. Eur, arba 11,2 % BVP) per metus padidėjo 7,1 proc. (žr. 1 pav.).

Sparčiausiai 2021 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, krito kelionių paslaugų eksportas (79,8 %) ir importas (82,3 %) (žr. lentelę).

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 61,7 ir 56,5 %) sudarė transporto paslaugos. Ataskaitiniu laikotarpiu didžiausias buvo kelių transporto paslaugų balanso perviršis (671,1 mln. Eur), o jūrų transporto paslaugų balanso – didžiausias deficitas (42,5 mln. Eur).

Paslaugų eksportas į Europos Sąjungos (ES) valstybes (27) sudarė 70,8 proc. viso paslaugų eksporto – palyginti su 2020 m. atitinkamu ketvirčiu, jis padidėjo 2,9 proc. Paslaugų importas iš ES valstybių sudarė 64,5 proc. viso paslaugų importo – per metus jis sumažėjo 6,3 proc.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė 2021 m. pirmąjį ketvirtį buvo Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus sumažėjo 0,3 proc. (žr. 2 pav.). Didžiausią viso paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (78,3 %) ir kitos verslo (8,5 %) paslaugos.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė nagrinėjamu laikotarpiu buvo Lenkija (žr. 3 pav.). Importo iš šios šalies apimtis per metus sumažėjo 10,4 proc. Didžiausią viso paslaugų importo iš Lenkijos dalį sudarė transporto ir kitos verslo paslaugos (atitinkamai 80,5 ir 7,1 %).

1 pav. Paslaugų balansas

2021 m. pirmojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

2021 m. pirmojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra bei jų metinis pokytis

 

Eksportas

Importas

mln. Eur

struktūra,%

metinis pokytis, %

mln. Eur

struktūra, %

metinis pokytis, %

Visos paslaugos

2 757,4

100,0

–1,4

1 456,2

100,0

–7,9

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos

53,9

2,0

–43,5

36,9

2,5

–19,7

Transporto paslaugos

1 700,9

61,7

–0,4

822,2

56,5

4,3

Keleivių vežimas

17,7

0,6

–41,7

6,2

0,4

–79,5

Krovinių vežimas

1 050,1

38,1

–2,5

481,8

33,1

12,9

Kitos transporto paslaugos

633,1

23,0

5,6

334,2

23,0

0,8

Kelionės

42,0

1,5

–79,8

36,2

2,5

–82,3

Statyba

100,6

3,6

9,4

8,5

0,6

–60,0

Finansinės paslaugos

81,4

3,0

77,3

42,0

2,9

78,8

Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos

282,6

10,2

24,5

134,0

9,2

10,6

Telekomunikacijų paslaugos

21,9

0,8

10,1

22,0

1,5

2,9

Kompiuterinės paslaugos

251,4

9,1

26,0

104,0

7,1

17,4

Informacinės paslaugos

9,3

0,3

22,9

8,0

0,6

–28,4

Kitos verslo paslaugos

369,0

13,4

23,9

300,7

20,6

–3,7

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos

15,5

0,6

2,0

3,7

0,3

58,0

Profesinės ir konsultacinės valdymo paslaugos

112,6

4,1

31,8

77,9

5,3

–5,0

Techninės, su prekyba susijusios ir kitos verslo paslaugos

240,9

8,7

22,1

219,1

15,0

–3,9

Kitos nepaskirstytos paslaugos

127,0

4,6

4,1

75,7

5,2

17,3

Šaltiniai: Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

2 pav. Pagrindinės paslaugų eksporto šalys

2021 m. pirmojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

3 pav. Pagrindinės paslaugų importo šalys

2021 m. pirmojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

Išsamią paslaugų eksporto ir importo statistinę informaciją galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (108.2 KB download icon)