Lietuvos bankas
2022-01-13
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. lapkričio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

nors einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis ir reikšmingai sumažėjo (3,3 karto), balansas ir toliau buvo perviršinis ir sudarė 106,0 mln. Eur. Perviršio sumažėjimą nulėmė deficitiniu tapęs pirminių pajamų balansas ir mažėjantis perviršinis paslaugų balansas (žr. 1 pav.). Paslaugų importui padidėjus (0,6 %), o eksportui sumažėjus (1,9 %), perviršinis paslaugų balansas sumažėjo (5,7 %) ir sudarė 378,6 mln. Eur. Sparčiau didėjęs prekių eksportas už importą (atitinkamai 6,7 ir 5,6 %) sumažino užsienio prekybos balanso deficitą – jis sudarė 243,4 mln. Eur. Neigiamas pirminių pajamų balansas susidarė dėl ypač sumažėjusio Europos Sąjungos (ES) subsidijų srauto į Lietuvą;

antrinių pajamų balansas ir toliau buvo perviršinis ir sudarė 46,8 mln. Eur. Gauti pervedimai iš ES paramos fondų (46,8 mln. Eur) padidėjo 3,3 proc., apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (40,1 mln. Eur), palyginti su spalio mėn., sumažėjo 9,9  proc. Asmeniniai pervedimai iš užsienio sudarė 55,2 mln. Eur – palyginti su spalio mėn., jie padidėjo 6,0 proc. Asmeniniai pervedimai iš Lietuvos sudarė 19,7 mln. Eur, per mėnesį padidėjo 4,3 proc.;

neigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (416,3 mln. Eur) nulėmė neigiamas grynųjų tiesioginių investicijų srautas (žr. 2 pav.).  

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2021 m. lapkričio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2021 m. lapkričio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius lapkričio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (79.2 KB download icon)