Lietuvos bankas
2022-03-30
11

2021 m. ketvirtojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Paslaugų eksportas 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 3,6 mlrd. Eur – 23,9 proc. daugiau nei 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį, paslaugų importas – 2,3 mlrd. Eur, arba 48,5 proc. daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, praneša Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

Paslaugų balanso perviršis (1,3 mlrd. Eur, arba 8,6 % BVP) per metus sumažėjo 4,8 proc. (žr. 1 pav.).

Sparčiausiai 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, augo kelionių paslaugų eksportas (2,3 k.) ir šių paslaugų importas (2,9 k.) (žr. lentelę). Nepaisant to, kad kelionių paslaugų eksportas ir importas augo sparčiausiai, dar nepasiektas 2019 m. prieš pandemiją buvęs lygis.

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 58,2 % ir 55,6 %) sudarė transporto paslaugos. 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį didžiausias buvo kelių transporto paslaugų balanso perviršis (761,0 mln. Eur), o jūrų transporto paslaugų balanso – didžiausias deficitas (136,4 mln.  Eur).

Paslaugų eksportas į Europos Sąjungos (ES) valstybes (27) sudarė 71,2 proc. viso paslaugų eksporto ir, palyginti su 2020 m. atitinkamu ketvirčiu, padidėjo 26,4 proc. Paslaugų importas iš ES valstybių sudarė 61,4 proc. viso paslaugų importo, per metus jis padidėjo 47,5 proc.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė ir toliau yra Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus padidėjo 18,2 proc. (žr. 2 pav.). Didžiausią paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (70,1 %) ir kitos verslo (8,5 %) paslaugos.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė buvo Lenkija (žr. 3 pav.). Importas iš šios šalies per metus padidėjo 67,9 proc. Didžiausią paslaugų importo iš Lenkijos dalį sudarė transporto ir kelionių (atitinkamai 79,3 % ir 9,4 %) paslaugos.

1 pav. Paslaugų balansas

2021 m. ketvirtojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

2021 m. ketvirtojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra bei jų metinis pokytis

 

Eksportas

Importas

mln. Eur

struktūra,%

metinis pokytis, %

mln. Eur

struktūra, %

metinis pokytis, %

Visos paslaugos

3 587,5

100,0

23,9

2 315,4

100,0

48,5

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos

81,4

2,3

33,1

32,0

1,4

–34,9

Transporto paslaugos

2 088,6

58,2

12,1

1 286,9

55,6

45,4

Keleivių vežimas

21,8

0,6

26,4

30,1

1,3

6,5 karto

Krovinių vežimas

1 270,9

35,4

7,4

731,2

31,6

48,6

Kitos transporto paslaugos

795,9

22,2

20,2

525,6

22,7

35,3

Kelionės

129,2

3,6

2,3 karto

137,6

5,9

2,9 karto

Statyba

132,0

3,7

26,9

12,6

0,5

–21,8

Finansinės paslaugos1

166,4

4,6

-

88,5

3,8

-

Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos

339,7

9,5

30,3

147,6

6,4

28,0

Telekomunikacijų paslaugos

23,9

0,7

24,2

22,6

1,0

9,1

Kompiuterinės paslaugos

302,7

8,4

30,2

107,3

4,6

29,1

Informacinės paslaugos

13,1

0,4

45,5

17,7

0,8

53,7

Kitos verslo paslaugos

514,0

14,3

31,8

515,1

22,3

46,6

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos

41,6

1,1

2,1 karto

6,0

0,3

9,9

Profesinės ir konsultacinės valdymo paslaugos

145,9

4,1

18,3

127,0

5,5

8,8

Techninės, su prekyba susijusios ir kitos verslo paslaugos

326,5

9,1

32,1

382,1

16,5

66,7

Kitos nepaskirstytos paslaugos

136,2

3,8

24,9

95,1

4,1

39,5

1 Metinio finansinių paslaugų pokyčio nerodome, nes, pradedant 2021 m. pirmojo ketvirčio duomenimis, į minėtų paslaugų apimtį buvo įtrauktos elektroninių pinigų ir mokėjimų įstaigų suteiktos nerezidentams ir iš nerezidentų gautos finansinės paslaugos. 2019-2020 m. pirmojo–ketvirtojo ketvirčių duomenys bus revizuoti 2022 m. rugsėjo mėn.

Šaltiniai: Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

2 pav. Pagrindinės paslaugų eksporto šalys

2021 m. ketvirtojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

3 pav. Pagrindinės paslaugų importo šalys

2021 m. ketvirtojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

Atkreiptinas dėmesys, kad, skaičiuojant 2021 m. ketvirtojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų duomenis, buvo revizuoti 2021 m. pirmojo–trečiojo ketvirčių ir sausio–gruodžio mėn. paslaugų duomenys.

Išsamią paslaugų eksporto ir importo statistinę informaciją galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje. Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019 m. pirmojo ketvirčio Išorės sektoriaus statistikos duomenų bazėje galima rasti išsamius paslaugų duomenis pagal paslaugų rūšis, šalis ir jų grupes.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (111.3 KB download icon)