Lietuvos bankas
2021-09-30
11

2021 m. antrojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Paslaugų eksportas 2021 m. antrąjį ketvirtį sudarė 3,1 mlrd. Eur – 31,0 proc. daugiau nei 2020 m. antrąjį ketvirtį, paslaugų importas sudarė 1,8 mlrd. Eur – 49,1 proc. daugiau, praneša Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

Paslaugų balanso perviršis (1,3 mlrd. Eur, arba 9,8 % BVP) per metus padidėjo 11,8 proc. (žr. 1 pav.).

Sparčiausiai 2021 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, augo kelionių paslaugų eksportas (2,6 k.) ir importas (3,9 k.) (žr. lentelę).

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 60,0 ir 56,9 %) sudarė transporto paslaugos. 2021 m. antrąjį ketvirtį didžiausias buvo kelių transporto paslaugų balanso perviršis (722,5 mln. Eur), o didžiausias deficitas (83,2 mln. Eur) – jūrų transporto paslaugų balanso.

Paslaugų eksportas į Europos Sąjungos (ES) valstybes (27) sudarė 70,1 proc. viso paslaugų eksporto ir, palyginti su 2020 m. atitinkamu ketvirčiu, padidėjo 34,4 proc. Paslaugų importas iš ES valstybių sudarė 65,2 proc. viso paslaugų importo, per metus jis padidėjo 48,9 proc.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė 2021 m. antrąjį ketvirtį buvo Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus padidėjo 25,0 proc. (žr. 2 pav.). Didžiausią paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (76,1 %) ir kitos verslo (7,6 %) paslaugos.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė buvo Lenkija (žr. 3 pav.). Importas iš šios šalies per metus padidėjo 64,3 proc. Didžiausią paslaugų importo iš Lenkijos dalį sudarė transporto ir kelionių paslaugos (atitinkamai 81,9 ir 6,7 %).

1 pav. Paslaugų balansas

2021 m. antrojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

2021 m. antrojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra bei jų metinis pokytis

 

Eksportas

Importas

mln. Eur

struktūra,%

metinis pokytis, %

mln. Eur

struktūra, %

metinis pokytis, %

Visos paslaugos

3 149,8

100,0

31,0

1 847,1

100,0

49,1

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos

77,5

2,5

58,6

32,9

1,8

12,0

Transporto paslaugos

1 889,2

60,0

22,4

1051,9

56,0

51,1

Keleivių vežimas

17,9

0,6

24,8

13,3

0,7

2,8 karto

Krovinių vežimas

1 164,6

37,0

19,8

577,9

31,3

53,7

Kitos transporto paslaugos

706,7

22,4

26,7

460,7

24,9

46,0

Kelionės

114,0

3,6

2,6 karto

132,4

7,2

3,9 karto

Statyba

128,2

4,1

56,7

10,4

0,6

–43,6

Finansinės paslaugos

80,4

2,5

59,7

61,0

3,3

2,0 karto

Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos

312,8

9,9

28,0

142,8

7,7

33,6

Telekomunikacijų paslaugos

21,2

0,7

8,8

19,1

1,0

–14,4

Kompiuterinės paslaugos

279,9

8,9

29,3

111,0

6,0

46,1

Informacinės paslaugos

11,7

0,3

39,3

12,7

0,7

48,9

Kitos verslo paslaugos

415,2

13,2

41,2

347,1

18,8

28,3

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos

14,7

0,5

17,2

2,6

0,1

–17,1

Profesinės ir konsultacinės valdymo paslaugos

119,8

3,8

36,2

92,3

5,0

14,7

Techninės, su prekyba susijusios ir kitos verslo paslaugos

280,7

8,9

45,0

252,2

13,7

34,9

Kitos nepaskirstytos paslaugos

132,5

4,2

37,8

68,6

3,7

27,9

Šaltiniai: Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

2 pav. Pagrindinės paslaugų eksporto šalys

2021 m. antrojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

3 pav. Pagrindinės paslaugų importo šalys

2021 m. antrojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

Atkreiptinas dėmesys, kad, skaičiuojant 2021 m. antrojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų duomenis, buvo revizuota paslaugų duomenų eilutė nuo 2018 m.

Išsamią paslaugų eksporto ir importo statistinę informaciją galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (108.9 KB download icon)