Lietuvos bankas
2020-10-14
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. rugpjūčio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis šoktelėjo į viršų ir sudarė 338,5 mln. Eur. Perviršis padidėjo, nes užsienio prekybos balansas iš deficitinio tapo perviršiniu (žr. 1 pav.). Šis perviršis susidarė dėl sparčiau didėjusio prekių eksporto, kuris atsvėrė prekių importo sumažėjimą (atitinkamai 6,3 ir –5,4 %) ir sudarė 76,1 mln. Eur. Paslaugų eksportui sumažėjus daugiau (6,8 %) už importą (3,8 %), perviršinis paslaugų balansas sumažėjo 11,9 proc. Pirminių pajamų balanso deficitas sumažėjo sumažėjus investicinių pajamų balanso išlaidoms;

antrinių pajamų perviršinis balansas per mėnesį padidėjo 60,7 proc. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų (rugpjūčio mėn. – 19,6 mln. Eur) sumažėjo 2,9 proc., apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (rugpjūčio mėn. – 15,0 mln. Eur), palyginti su liepos mėn., sumažėjo 26,5 proc. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 49,5 mln. Eur – palyginti su liepos mėn., jie sumažėjo 6,2 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sudarė 17,3 mln. Eur – padidėjo 2,7 proc.;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (232,7 mln. Eur) nulėmė teigiamas portfelinių investicijų grynasis srautas ir padidėjusios oficialiosios tarptautinės atsargos, tai atsvėrė neigiamą tiesioginių investicijų grynąjį srautą (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2020 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2020 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius rugpjūčio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pranešimo pdf versija (72.9 KB download icon)