Lietuvos bankas
2020-10-14
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. rugpjūčio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis šoktelėjo į viršų ir sudarė 338,5 mln. Eur. Perviršis padidėjo, nes užsienio prekybos balansas iš deficitinio tapo perviršiniu (žr. 1 pav.). Šis perviršis susidarė dėl sparčiau didėjusio prekių eksporto, kuris atsvėrė prekių importo sumažėjimą (atitinkamai 6,3 ir –5,4 %) ir sudarė 76,1 mln. Eur. Paslaugų eksportui sumažėjus daugiau (6,8 %) už importą (3,8 %), perviršinis paslaugų balansas sumažėjo 11,9 proc. Pirminių pajamų balanso deficitas sumažėjo sumažėjus investicinių pajamų balanso išlaidoms;

antrinių pajamų perviršinis balansas per mėnesį padidėjo 60,7 proc. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų (rugpjūčio mėn. – 19,6 mln. Eur) sumažėjo 2,9 proc., apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (rugpjūčio mėn. – 15,0 mln. Eur), palyginti su liepos mėn., sumažėjo 26,5 proc. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 49,5 mln. Eur – palyginti su liepos mėn., jie sumažėjo 6,2 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sudarė 17,3 mln. Eur – padidėjo 2,7 proc.;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (232,7 mln. Eur) nulėmė teigiamas portfelinių investicijų grynasis srautas ir padidėjusios oficialiosios tarptautinės atsargos, tai atsvėrė neigiamą tiesioginių investicijų grynąjį srautą (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

Išsamius rugpjūčio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pranešimo pdf versija (72.9 KB )