Lietuvos bankas
2020-03-30
  • 2019Q4_1pav_be4.gif
     
  • 2019Q4_2pav_be3.gif
     
12

2019 m. ketvirtojo  ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas skelbia išankstinius 2019 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų duomenis. Naujausi paskelbti duomenys rodo, kad:

tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo neigiamas ir sudarė –101,6 mln. Eur; tai nulėmė neigiami nuosavybės priemonių (–216,5 mln. Eur) ir skolos priemonių (–241,4 mln. Eur) srautai, nors reinvesticijos tebebuvo teigiamos ir sudarė 356,3 mln. Eur. Didžiausi investicijų srautai teko Honkongo (155 mln. Eur), Latvijos (74 mln. Eur) ir Vokietijos (66,3 mln. Eur) investuotojams, o didžiausi neigiami srautai fiksuoti Kanados (–265,1 mln. Eur) ir Jungtinės Karalystės (–166,3 mln. Eur) kapitalo įmonėse. Pagal ekonominės veiklos rūšis didžiausi srautai teko nekilnojamojo turto operacijų veiklos (29,1 mln. Eur) įmonėms, o neigiami – finansinės ir draudimo veiklos įmonėms (–195,6 mln. Eur). 2019 m. TUI srautas Lietuvoje sudarė 871,1 mln. Eur (žr. 1 pav.) – palyginti su 2018 m., sumažėjo 5,9 proc., o reinvesticijos augo 5,7 proc.;

TUI pajamos, tenkančios nerezidentams, 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su atitinkamu 2018 m. ketvirčiu, padidėjo 24,5 proc. ir sudarė 417,3 mln. Eur. Didžiausią TUI pajamų dalį sudarė reinvesticijų pajamos. 2019 m. TUI pajamos, palyginti su 2018 m., sumažėjo 5,2 proc., arba 98,8 mln. Eur, ir sudarė 1,8 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

sukauptosios TUI Lietuvoje per metus padidėjo 1,1 mlrd. Eur, arba 6,7 proc., ir 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 18,2 mlrd. Eur, arba 37,6 proc. BVP. Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 6 502 Eur TUI (2018 m. gruodžio  31 d. – 6 095 Eur). Didžiausios investuotojos vis dar yra Švedija (3,1 mlrd. Eur), Estija (2,9 mlrd. Eur) ir Nyderlandai (2,5 mlrd. Eur) (žr. 2 pav.). Daugiausiai tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje įprastai pritraukia finansinės ir draudimo veiklos (4,8 mlrd. Eur) bei apdirbamosios gamybos (3 mlrd. Eur) įmonės;

Lietuvos tiesioginių investicijų (TI) srautas užsienyje 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo neigiamas ir sudarė –202,3 mln. Eur, tai nulėmė investicijų į nuosavybės priemones mažinimas Lenkijoje (–255,9 mln. Eur). Vertinant pagal ekonominės veiklos rūšis, mažėjimas užfiksuotas apdirbamosios gamybos įmonėse (–260,8 mln. Eur);

TI pajamos, Lietuvos investuotojų uždirbtos užsienyje, 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 48,1 mln. Eur. 2019 m. TI pajamos užsienyje, palyginti su 2018 m., sumažėjo 41,3 mln. Eur, arba –16,3 proc., ir sudarė 212,9 mln. Eur;

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje 2019 m. gruodžio  31 d. sudarė 4,2 mlrd. Eur, Lietuvos TI į ES valstybes nares – 89,1, į euro zonos šalis – 76,2 proc. visų Lietuvos TI užsienyje.

1 pav. TUI Lietuvoje srautas ir pajamos 

 

2 pav. Sukauptosios TUI Lietuvoje. TOP 20 šalių

Atkreipiame dėmesį į tai, kad, skaičiuojant 2019 m. ketvirtojo ketvirčio duomenis, buvo revizuoti 2019m. I–III ketvirčių duomenys.

Išsamūs 2019 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų duomenys, paskirstyti pagal šalis ir pagal ekonominės veiklos rūšis, pateikiami Lietuvos banko tinklalapyje išorės sektoriaus statistikos srityje. Informacija apie tiesiogines investicijas pateikta ir Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale.

Pranešimo pdf versija (135.9 KB )