Lietuvos bankas
2019-03-29
  • Fotolia_135243196_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

2018 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas). Atkreipiame dėmesį, kad skaičiuojant 2018 m. ketvirtojo ketvirčio tiesiogines investicijas, buvo patikslinti 2018 m. pirmojo–trečiojo ketvirčių tiesioginių investicijų duomenys.

Naujausi paskelbti duomenys rodo, kad tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 142,4 mln. Eur.  2018 m. TUI srautas Lietuvoje sudarė 766,8 mln. Eur, palyginti su 2017 m., išaugo 32,5 proc.

TUI pajamos, gautos iš nerezidentų investicijų Lietuvoje, 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 261,6 mln. Eur. Didžiausią nerezidentams tenkančią pajamų dalį sudarė reinvesticijos ir dividendai. 2018 m. reinvesticijų srautas augo 19,6 proc. ir sudarė 978,9 mln. Eur. Sukauptosios TUI Lietuvoje per metus padidėjo 4,6 proc. ir 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 15,5 mlrd. Eur.

Išsamiau apie 2018 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų statistiką skaitykite statistikos pranešime (87.7 KB ). Išsamūs 2018 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų duomenys, paskirstyti pagal šalis ir pagal ekonominės veiklos rūšis, pateikiami Lietuvos banko tinklalapyje išorės sektoriaus statistikos srityje. Informacija apie tiesiogines investicijas pateikta ir Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale.