Lietuvos bankas
2017-06-30
  • tiesioginės_investicijos.jpg
     
11

2017 m. pirmojo ketvirčio tiesioginių užsienio investicijų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas skelbia išankstinius 2017 m. pirmojo ketvirčio tiesioginių investicijų duomenis. Naujausi paskelbti duomenys rodo, kad tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje sudarė 153,4 mln. eurų, palyginti su prieš tai buvusiu ketvirčiu, investicijos gerokai sumažėjo (apie 2 kartus), nors investicijų srautas išliko teigiamas. 

Tiesioginių investicijų statistika papildyta pajamų iš nuosavybės priemonių (dividendai), išskyrus reinvesticijas, ir pajamų iš skolos priemonių (palūkanos), suskaičiuotų kryptiniu principu, rodikliais. 

Išsamiau apie 2017 m. pirmo ketvirčio tiesioginių investicijų statistiką skaitykite statistikos pranešime (155.1 KB ).

Išsamūs 2017 m. pirmojo ketvirčio tiesioginių investicijų duomenys, paskirstyti pagal šalis ir pagal ekonominės veiklos rūšis, pateikiami Lietuvos banko tinklalapyje išorės sektoriaus statistikos srityje. Informacija apie tiesiogines investicijas pateikta ir Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale.