Lietuvos bankas
2017-03-27
  • PFI.jpg
     
11

Lietuvos banko turimų skolos vertybinių popierių, išleistų euro zonos rezidentų, suma per mėnesį padidėjo 301,1 mln., o paskolų euro zonos rezidentams suma sumažėjo 0,2 mln. Eur. Šie rodikliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 7,3 mlrd. ir 543,4 mln. Eur. Euro zonos rezidentų indėliai Lietuvos banke per mėnesį padidėjo 241,3  mln. – iki 6,6 mlrd. Eur. Kitų pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ, padidėjo 50,0 mln. ir mėnesio pabaigoje sudarė 18,6 mlrd. Eur. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ padidėjo 28,9 mln. – iki 18,2 mlrd. Eur. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti ir vartojimui per mėnesį padidėjo atitinkamai 27,3 mln. ir 0,1 mln., o paskolos kitiems tikslams sumažėjo 4,2 mln. Eur.

Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas.

Išsami 2017 m. sausio mėn. Pinigų finansų įstaigų balanso apžvalga – Lietuvos banko statistikos pranešime (169.8 KB ). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti kitų PFI balanso duomenys.