Lietuvos bankas
2017-06-08
  • Fotolia_114700746_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Per šių metų tris mėnesius klientams bankų suteiktų paskolų vertė padidėjo beveik 220 mln. Eur ir buvo beveik 8 proc. didesnė nei pernai tuo pačiu metu. Klientų sąskaitose laikomų pinigų suma per metus išaugo daugiau nei dešimtadaliu.

„Bankai dosniau skolina tiek gyventojams, tiek įmonėms. Įlieti pinigai prisideda prie ekonomikos plėtros, tačiau kartu didėja klientų įsipareigojimų našta. Tiesa, nuosekliai gerėjant šalies ūkio būklei, skolininkų galimybės vykdyti įsipareigojimus stiprėja. Tai liudija ir kelerius pastaruosius metus bankų sektoriuje mažėjanti blogų paskolų dalis. Vis dėlto ir toliau būsime budrūs ir pagal poreikį imsimės priemonių, kad augimas išliktų tvarus“ – sako Lietuvos banko Riziką ribojančios priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė.

2017 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su pernai tuo pačiu laikotarpiu, bankų suteiktų paskolų vertė išaugo 7,9 proc. – iki 18,3 mlrd. Eur. Nuo metų pradžios ji padidėjo 219 mln. Eur (1,2 %).

Didžiausia paskolų portfelio grynosios vertės dalis teko gyventojams – jų suma sudarė 8,2 mlrd. Eur (2016 m. pirmąjį ketvirtį – 7,6 mlrd. Eur). Klientams suteiktos būsto paskolos atsiriekė 80 proc. (6,5 mlrd. Eur) šios sumos. Jų vertė pirmąjį ketvirtį buvo 0,4 mlrd. Eur (7,1 %) didesnė nei prieš metus. Nuo metų pradžios ši suma ūgtelėjo 1,6 proc.

Neveiksnių skolos priemonių dalis per metus sumažėjo 1,5 proc. punkto ir sudarė 3,8 proc paskolų portfelio. (2016 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje – 5,3 %) (žr. pav).

 

Kadangi klientų paskolos sudaro pagrindinę bankų turto dalį, sparčiai augant skolinimui, per metus bankų turto vertė padidėjo 10,1 proc. ir šių metų pirmąjį ketvirtį sudarė 25,9 mlrd. Eur.

Per 2017 m. pirmus tris mėnesius bankai ir užsienio bankų filialai uždirbo 82,2 mln. Eur pelno – 21,2 mln. Eur (34,7 %) daugiau nei 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu. Tarp bankų pelno šaltinių, kaip įprasta, dominavo grynosios palūkanų iš paskolų pajamos.

Ketvirčio pabaigoje klientai bankuose laikė 18,5 mlrd. Eur indėlių, per metus jų suma išaugo 1,9 mlrd. Eur (11,2 %). Daugiausia buvo gyventojų indėlių – 10,9 mlrd. Eur, arba beveik 800 mln. (7,9 %) daugiau nei praėjusių metų pirmąjį ketvirtį. Palyginti su metų pradžia, indėlių bankuose sumažėjo 230 mln. (1,2 %). Viena iš sumažėjimo priežasčių yra ta, kad indėlių sumos tradiciškai susitraukia po šventinių išlaidų.

Bankų sektoriaus kapitalo būklė ir toliau yra tvari – bendras kapitalo pakankamumo rodiklis pirmąjį ketvirtį sudarė 20,4 proc. ir, palyginti su 2016 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo 0,6 proc. punkto. Trys bankai už 2016 m. išmokėjo dividendus, tačiau tai reikšmingos įtakos jų kapitalizacijai ir finansiniam tvarumui neturėjo.

Bankų pateiktais duomenimis, jie visi pirmąjį ketvirtį vykdė priežiūrinius kapitalo ir likvidumo reikalavimus, tačiau kai kuriems vietos bankams kapitalo stiprinimas tebėra prioritetinė sritis. Bankų likvidumo lygis buvo aukštas, o likvidžiojo turto atsargos – pakankamos. Bankų likvidųjį turtą sudarė itin aukštos kokybės ir likvidumo finansinės priemonės: grynieji pinigai, Lietuvos banke laikomos lėšos ir ES šalių vyriausybių vertybiniai popieriai.

Per 2017 m. pirmąjį ketvirtį dėl ginčų su bankais ir Lietuvoje veikiančiais jų filialais į Lietuvos banką kreipėsi 47 vartotojai – išnagrinėti 29 ginčai, priimta 11 sprendimų. Daugiausia kreiptasi dėl klausimų, susijusių su būsto ir vartojimo kreditais.

2017 m. pirmąjį ketvirtį bankų sektoriuje veikė 6 bankai ir 8 užsienio bankų filialai.

2017 m. pirmojo ketvirčio bankų veiklos apžvalga