Lietuvos bankas
2016-11-28
  • PFĮ.jpg
     
11

Lietuvos banko turimų skolos vertybinių popierių, išleistų euro zonos rezidentų, suma per mėnesį padidėjo 431,8 mln., o paskolų euro zonos rezidentams suma sumažėjo 2,7 mln. Eur. Šie rodikliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 5,9 mlrd. ir 543,0 mln. Eur. Euro zonos rezidentų indėliai Lietuvos banke per mėnesį sumažėjo 749,5 mln. – iki 5,3 mlrd. Eur. Kitų pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ, padidėjo 30,5 mln. ir mėnesio pabaigoje sudarė 18,5 mlrd. Eur. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ padidėjo 421,5 mln. – iki 17,7 mlrd. Eur. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti per mėnesį padidėjo 50,1 mln. Eur, o vartojimui ir kitiems tikslams sumažėjo atitinkamai 1,4 mln. ir 1,0 mln. Eur.

Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas.

Išsami 2016 m. spalio mėn. Pinigų finansų įstaigų balanso apžvalga – Lietuvos banko statistikos pranešime (172.5 KB ). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti kitų PFI balanso duomenys.