Lietuvos bankas
2016-10-27
  • PFI.jpg
     
11

Lietuvos banko turimų skolos vertybinių popierių, išleistų euro zonos rezidentų, suma per mėnesį padidėjo 308,6 mln., o paskolų euro zonos rezidentams suma sumažėjo 12,4 mln. Eur. Šie rodikliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 5,5 mlrd. ir 545,7 mln. Eur. Euro zonos rezidentų indėliai Lietuvos banke per mėnesį padidėjo 1,4 mlrd. – iki 6,1 mlrd. Eur. Kitų pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ, padidėjo 125,1 mln. ir mėnesio pabaigoje sudarė 18,5 mlrd. Eur. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ padidėjo 252,6 mln. – iki 17,3 mlrd. Eur. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 52,1 mln., 7,8 mln. ir 8,8 mln. Eur.

Išsami 2016 m.rugsėjo mėn. Pinigų finansų įstaigų balanso apžvalga – Lietuvos banko statistikos pranešime (166.6 KB ). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti kitų PFI balanso duomenys.