Lietuvos bankas
2015-10-27
11

2015 m. rugsėjo mėn. Lietuvos banko turimi skolos vertybiniai popieriai padidėjo 261,6 mln., o paskolos euro zonos rezidentams sumažėjo 1,8 mln. eurų. Mėnesio pabaigoje šie rodikliai sudarė atitinkamai 2,7 mlrd. ir 601,5 mln. eurų. Euro zonos rezidentų indėliai Lietuvos banke per mėnesį padidėjo 1,2 mlrd. – iki 3,5 mlrd. eurų. Kitų pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ, padidėjo 135,7 mln. – iki 17,2 mlrd. eurų. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ padidėjo 43,8 mln. – iki 16,2 mlrd. eurų rugsėjo pabaigoje. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams padidėjo atitinkamai 36,5 mln., 6,3 mln. ir 9,2 mln. eurų.

Tokius naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas.

Išsami 2015 m. rugsėjo mėn. Pinigų finansų įstaigų balanso apžvalga – Lietuvos banko statistikos pranešime (138.9 KB download icon). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti kitų PFI balanso duomenys.