Lietuvos bankas
2012-02-27

2012 m. sausio mėn. pinigai P3 sumažėjo 497,2 mln. litų, o jų metinis augimo tempas mėnesio pabaigoje buvo 15,0 procento. Pinigų P3 sumažėjimą daugiausia lėmė sumažėję vienadieniai indėliai ir grynieji pinigai apyvartoje.

Pirmą kartą nuo 2008 m. spalio mėn. kitų pinigų finansinių institucijų (PFI) vartojimo paskolos namų ūkiams rezidentams padidėjo 8,8 mln. litų. Paskolų rezidentams, išskyrus PFI, struktūroje dominavo paskolos eurais – mėnesio pabaigoje jos sudarė 68,8 procento visų paskolų ir truputį sumažėjo dėl padidėjusios paskolų litais dalies.

Tokius naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Statistikos departamentas.

Pinigų ir kitų PFI balanso apžvalga – Lietuvos banko statistikos pranešime (126 KB download icon). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti pinigų ir kitų PFI balanso duomenys.