Lietuvos bankas
2011-04-13

Padidėjęs einamųjų pervedimų balanso perviršis ir sumažėjęs užsienio prekybos deficitas lėmė, kad 2011 m. vasario mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balanso deficitas, palyginti su sausio mėn., sumažėjo 276,4 mln. litų.

Teigiamą šių metų vasario mėn. mokėjimų balanso finansinės sąskaitos balanso dydį (65,4 mln. Lt) lėmė grynosios kitų investicijų įplaukos ir oficialiųjų tarptautinių atsargų sumažėjimas.

Šiuos naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Statistikos departamentas.

Išsamiau apie 2011 m. vasario mėn. šalies mokėjimų balansą – Lietuvos banko statistikos pranešime (174.2 KB download icon). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti išsamūs mokėjimų balanso duomenys.