Lietuvos bankas
2012-02-13

Palyginti su 2011 m. lapkričio mėn., gruodžio mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balanso deficitas padidėjo 238,4 mln. litų, arba 68 procentais. Tokį einamosios sąskaitos balanso pokytį lėmė padidėjęs pajamų balanso deficitas ir pirmą kartą gautas einamųjų pervedimų balanso deficitas.

Teigiamas 2011 m. gruodžio mėn. mokėjimų balanso finansinės sąskaitos balanso dydis (499,1 mln. Lt) gautas dėl grynųjų portfelinių investicijų ir tiesioginių užsienio investicijų įplaukų į Lietuvą.

Šiuos naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Statistikos departamentas.

Išsamiau apie 2011 m. gruodžio mėn. šalies mokėjimų balansą – Lietuvos banko statistikos pranešime (203.2 KB download icon). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti išsamūs mokėjimų balanso duomenys.