Lietuvos bankas
2012-03-06

Iki 2011 m. gruodžio 31 d. vartotojų ginčus su draudimo įmonėmis nagrinėjusi Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija (DPK) pernai sulaukė 7 % mažiau draudėjų kreipimųsi dėl galimai neteisėto draudikų elgesio, tačiau net 60 % visų nagrinėtų ginčų buvo išspręsti vartotojų naudai.

2011 m. į DPK dėl ginčų su draudimo įmonėmis vartotojai kreipėsi 317 kartų, t. y. 7 % mažiau nei 2010 metais. Tradiciškai daugiausiai ginčų kilo dėl automobilių draudimo (transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ir transporto priemonių draudimo). Taip pat sulaukta ginčų dėl nekilnojamojo turto draudimo, gyvybės ir sveikatos draudimų bei kitų draudimo rūšių. Dažniausiai ginčai kilo dėl draudimo išmokos dydžio ir atsisakymo mokėti draudimo išmoką ar įvykio pripažinimo nedraudžiamuoju.

60 procentų nagrinėtų ginčų atvejais vartotojai pasiekė teigiamų rezultatų (2010 m. – 56 proc.). Tai reiškia, kad vienais atvejais vartotojams pavyko pasiekti susitarimus su draudimo įmonėmis, kitais atvejais DPK priėmė galutinį sprendimą, kuriuo patenkino ar iš dalies patenkino vartotojų reikalavimus. Pastebėtina, kad 84 proc. šių vartotojams teigiamų sprendimų (rekomendacinio pobūdžio) ir taikių susitarimų tarp ginčo šalių buvo įvykdyti (2010 m. – 86 proc.).

Taip pat 2011 metais DPK gavo 90 skundų dėl draudimo įmonių veiksmų (2010 m. – 108). 85 proc. nagrinėtų skundų buvo nepagrįsti (2010 m. – 77 proc.). Daugiausiai buvo skundžiamasi dėl neteikiamos informacijos apie įvykio tyrimo eigą bei draudimo išmokos mokėjimo vilkinimo.

Primintina, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. ginčai tarp vartotojų ir draudimo įmonių, o taip pat ginčai tarp vartotojų ir kitų finansų rinkos dalyvių teisės aktų nustatyta tvarka yra nagrinėjami Lietuvos banke. Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos banke galima rasti čia.