Lietuvos bankas

Namų ūkių, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas, finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv.
IŠ VISO 46 318,08 48 435,78 50 412,50 51 179,71 55 119,13 56 300,51 58 058,86 59 571,19 61 931,51
Grynieji pinigai 2 094,73 2 196,51 2 439,52 2 670,48 2 906,88 3 078,40 3 213,48 3 286,74 3 345,58
Centrinis bankas 2 094,73 2 196,51 2 439,52 2 670,48 2 906,88 3 078,40 3 213,48 3 286,74 3 345,58
Pervedamieji indėliai 11 387,53 11 350,43 11 958,04 12 590,61 14 364,85 14 432,79 15 065,90 15 518,81 16 819,72
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 11 214,77 11 212,03 11 837,49 12 487,76 14 234,24 14 336,98 14 956,97 15 414,42 16 743,74
Likusio pasaulio sektorius 172,76 138,40 120,55 102,85 130,61 95,81 108,93 104,39 75,98
Kiti indėliai 4 239,32 4 191,82 4 184,81 4 193,55 4 210,67 4 295,42 4 263,98 4 225,57 4 239,31
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 4 144,98 4 094,98 4 088,72 4 121,22 4 157,58 4 258,10 4 237,41 4 210,11 4 231,93
Centrinė valdžia 94,34 96,84 96,09 72,33 53,09 37,32 26,57 15,46 7,38
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 7,69 11,65 12,94 16,16 20,68 9,22 7,51 7,53 11,00
Ne finansų bendrovės 0,79 1,49 1,76 3,88 10,14 1,63 4,23 4,11 7,73
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 6,80 6,24 5,30 5,84 3,29 4,92 3,27 3,42 3,27
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,10 3,92 5,88 6,44 7,25 2,67 0,01 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 415,14 405,61 513,16 487,30 500,37 444,30 385,24 387,85 263,23
Ne finansų bendrovės 38,07 37,41 39,58 38,01 44,76 45,50 51,57 54,26 64,24
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,69 2,14 2,79 3,40 1,54 2,12 2,75 1,03 2,51
Investiciniai fondai 2,60 3,13 2,58 4,38 4,40 4,49 2,31 2,89 0,00
Kitos finansų įstaigos 4,23 4,23 3,29 6,26 7,71 7,63 8,59 6,78 11,69
Centrinė valdžia 173,08 174,67 280,60 253,87 261,82 203,44 146,77 159,85 24,06
Likusio pasaulio sektorius 195,47 184,03 184,33 181,38 180,14 181,13 173,24 163,04 160,73
Trumpalaikės paskolos 2,10 0,30 2,35 2,35 0,85 0,85 0,85 0,95 1,60
Investiciniai fondai 2,10 0,30 2,35 2,35 0,85 0,85 0,85 0,95 1,60
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 232,11 233,90 233,47 232,70 232,63 232,54 233,43 235,83 235,84
Investiciniai fondai 0,60 2,70 2,28 1,52 1,46 1,43 2,33 5,23 5,23
Kitos finansų įstaigos 231,36 231,04 231,04 231,03 231,03 230,96 230,96 230,45 230,46
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,15 0,16 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15
Biržinės akcijos 657,26 563,01 668,72 698,28 807,55 939,89 1 066,36 1 098,02 1 185,74
Ne finansų bendrovės 352,61 312,39 335,05 327,57 384,36 441,88 496,80 489,55 494,62
Kitos pinigų finansų įstaigos 89,01 60,72 72,20 74,56 85,75 91,92 113,42 126,53 131,36
Kitos finansų įstaigos 44,68 40,46 46,51 48,87 48,84 58,92 66,92 71,37 105,03
Likusio pasaulio sektorius 170,96 149,44 214,96 247,28 288,59 347,18 389,22 410,58 454,73
Nebiržinės akcijos 16 183,56 17 559,22 17 858,05 17 493,77 19 245,34 19 337,05 19 638,61 19 966,44 19 475,71
Ne finansų bendrovės 15 367,63 16 574,03 16 721,94 16 348,24 18 081,90 17 750,73 18 079,51 18 371,47 17 855,41
Kitos pinigų finansų įstaigos 2,49 2,50 2,46 2,50 2,36 2,46 5,90 5,87 7,35
Kitos finansų įstaigos 793,78 961,69 1 112,16 1 125,06 1 143,74 1 563,41 1 533,33 1 570,69 1 594,58
Draudimo bendrovės 1,69 0,37 1,20 1,44 0,87 3,17 2,86 2,84 2,07
Likusio pasaulio sektorius 17,97 20,63 20,29 16,53 16,48 17,28 17,01 15,57 16,30
Kitos nuosavybės priemonės 424,18 390,76 392,91 400,72 413,67 424,38 434,22 443,39 447,28
Ne finansų bendrovės 210,63 181,57 181,14 183,52 193,60 206,61 210,24 213,87 213,76
Kitos pinigų finansų įstaigos 74,46 69,95 71,63 76,25 78,81 82,46 87,06 90,98 93,72
Likusio pasaulio sektorius 139,09 139,24 140,14 140,95 141,26 135,31 136,92 138,54 139,81
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 695,13 622,91 690,55 734,03 809,73 897,56 987,43 1 061,92 1 162,15
Investiciniai fondai 327,28 324,88 330,50 336,93 385,75 406,67 425,23 446,63 484,07
Likusio pasaulio sektorius 367,85 298,03 360,05 397,10 423,98 490,89 562,20 615,29 678,08
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 214,96 218,49 220,24 265,46 267,20 279,83 282,01 286,94 295,01
Draudimo bendrovės 214,96 218,49 220,24 265,46 267,20 279,83 282,01 286,94 295,01
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 1 002,79 946,40 995,99 1 021,02 1 072,08 1 122,76 1 158,68 1 164,60 1 194,94
Draudimo bendrovės 1 002,79 946,40 995,99 1 021,02 1 072,08 1 122,76 1 158,68 1 164,60 1 194,94
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 4 027,35 3 515,05 3 976,43 4 228,51 4 650,75 5 053,93 5 409,81 5 604,12 6 106,55
Draudimo bendrovės 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62
Pensijų fondai 4 021,72 3 509,43 3 970,80 4 220,76 4 641,60 5 043,71 5 397,29 5 588,04 6 087,04
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 2,13 3,53 4,60 6,89 10,46 13,89
Standartinių garantijų atidėjiniai 22,91 21,98 24,46 25,02 41,06 41,36 43,81 49,35 50,15
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 22,91 21,98 24,46 25,02 41,06 41,36 43,81 49,35 50,15
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,58 0,33 0,40 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,58 0,33 0,40 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 366,82 3 250,58 3 187,68 3 136,53 2 844,67 2 854,93 2 951,79 3 130,17 3 688,27
Ne finansų bendrovės 2 339,85 3 224,04 3 167,47 3 113,71 2 823,38 2 832,71 2 932,67 3 109,58 3 669,90
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 26,97 26,54 20,21 22,82 21,29 22,22 19,12 20,59 18,37
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 2 343,89 2 956,81 3 052,76 2 983,18 2 730,13 2 855,27 2 915,74 3 102,93 3 409,41
Ne finansų bendrovės 1 196,24 1 597,95 1 732,71 1 650,90 1 474,77 1 493,82 1 562,74 1 664,88 2 111,00
Centrinis bankas 118,24 118,46 117,80 117,44 117,71 117,68 116,82 116,01 115,17
Kitos pinigų finansų įstaigos 246,08 323,10 287,60 283,16 224,13 229,99 255,79 265,05 221,78
Investiciniai fondai 30,29 34,14 33,30 42,90 57,70 42,82 58,06 49,83 52,64
Kitos finansų įstaigos 14,91 20,45 18,98 19,33 17,13 19,88 18,89 19,11 18,00
Draudimo bendrovės 71,82 73,08 74,46 71,02 90,98 95,24 77,73 81,13 96,26
Pensijų fondai 3,85 2,60 4,09 3,91 3,59 3,73 4,56 4,84 5,18
Centrinė valdžia 259,27 321,95 293,54 331,78 294,49 375,45 332,41 398,63 349,20
Vietos valdžia 81,29 104,47 126,75 112,12 102,38 130,34 140,34 133,83 107,35
Socialinės apsaugos fondai 321,92 360,62 363,52 350,62 347,24 346,32 348,42 369,62 332,82
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04