Lietuvos bankas

Namų ūkių, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas, finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
IŠ VISO 38 492,22 39 802,67 40 718,55 40 396,16 41 645,78 42 260,24 43 192,31 46 467,96 47 051,20
Grynieji pinigai 1 164,65 1 217,45 1 323,21 1 337,32 1 443,12 1 556,65 1 682,42 1 771,95 1 859,75
Centrinis bankas 1 164,65 1 217,45 1 323,21 1 337,32 1 443,12 1 556,65 1 682,42 1 771,95 1 859,75
Pervedamieji indėliai 7 744,92 7 902,84 8 606,00 8 623,37 8 948,34 9 130,04 10 028,95 9 826,53 10 129,93
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 7 570,86 7 711,46 8 421,90 8 440,29 8 773,15 8 953,00 9 865,28 9 674,16 9 970,35
Likusio pasaulio sektorius 174,06 191,38 184,10 183,08 175,19 177,04 163,67 152,37 159,58
Kiti indėliai 4 268,71 4 194,51 4 173,31 4 152,87 4 123,32 4 092,99 4 124,90 4 165,20 4 160,44
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 3 892,46 3 846,49 3 858,97 3 890,76 3 888,73 3 877,64 3 960,34 4 041,71 4 063,93
Centrinė valdžia 376,25 348,02 314,34 262,11 234,59 215,35 164,56 123,49 96,51
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 1,00 0,52 0,90 0,98 1,33 1,76 3,44 3,19 2,72
Ne finansų bendrovės 0,44 0,42 0,34 0,51 1,33 1,66 0,10 0,05 0,55
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,24 3,14 2,08
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,56 0,10 0,56 0,47 0,00 0,10 0,10 0,00 0,09
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 364,77 314,92 291,19 307,78 330,45 355,38 333,79 459,58 401,76
Ne finansų bendrovės 92,00 94,66 93,55 12,93 13,74 24,76 21,54 27,73 29,60
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,65 0,93 2,08 1,86 1,80 2,49 1,37 1,58 1,81
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,81
Kitos finansų įstaigos 3,24 3,21 1,73 1,79 2,05 2,37 5,62 5,77 7,80
Centrinė valdžia 88,00 35,99 11,66 123,25 134,58 149,56 127,29 232,79 164,36
Likusio pasaulio sektorius 179,88 180,12 182,17 167,95 178,28 176,20 177,97 190,21 196,38
Trumpalaikės paskolos 0,10 0,15 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
Investiciniai fondai 0,10 0,15 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 239,41 239,16 238,21 238,20 238,21 238,21 238,11 231,51 231,51
Investiciniai fondai 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 238,70 238,38 237,97 237,97 237,96 237,96 237,96 231,36 231,36
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,71 0,69 0,15 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Biržinės akcijos 644,04 683,91 683,60 720,50 686,08 667,16 578,28 637,14 620,01
Ne finansų bendrovės 389,69 412,05 407,54 423,16 391,82 378,89 337,30 367,57 346,72
Kitos pinigų finansų įstaigos 76,08 86,25 89,30 98,25 92,09 90,89 73,00 83,62 80,41
Kitos finansų įstaigos 31,12 34,88 35,94 36,62 38,19 36,33 32,58 36,08 37,48
Likusio pasaulio sektorius 147,16 150,73 150,82 162,47 163,98 161,05 135,41 149,87 155,40
Nebiržinės akcijos 12 261,96 12 826,39 12 786,49 11 879,95 12 176,59 12 565,82 13 075,72 14 244,52 14 265,29
Ne finansų bendrovės 11 350,50 11 957,23 11 977,04 11 103,35 11 384,74 11 743,20 12 241,91 13 472,49 13 464,65
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 1,98 1,92
Kitos finansų įstaigos 899,76 858,52 796,73 754,10 759,26 793,03 796,89 735,97 766,80
Draudimo bendrovės 4,02 2,75 5,01 14,05 14,47 15,26 18,38 15,90 13,72
Likusio pasaulio sektorius 7,60 7,81 7,64 8,38 18,04 14,25 18,47 18,18 18,21
Kitos nuosavybės priemonės 302,40 312,39 330,13 338,97 343,39 352,37 341,32 348,98 349,74
Ne finansų bendrovės 156,54 160,41 163,80 171,71 172,52 177,75 179,97 184,54 185,49
Kitos pinigų finansų įstaigos 53,67 58,83 73,33 74,25 77,78 80,89 68,42 71,31 70,99
Likusio pasaulio sektorius 92,19 93,15 93,00 93,01 93,09 93,73 92,92 93,13 93,27
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,08 0,07 0,38 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,48
Likusio pasaulio sektorius 0,08 0,07 0,38 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,48
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 558,27 592,26 618,15 609,46 617,75 628,02 604,33 650,18 660,28
Investiciniai fondai 209,05 231,19 250,78 252,87 261,90 276,49 282,09 307,80 315,11
Likusio pasaulio sektorius 349,22 361,07 367,37 356,59 355,85 351,53 322,24 342,38 345,17
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 228,18 220,58 188,37 189,38 195,61 197,74 202,44 201,68 208,60
Draudimo bendrovės 228,18 220,58 188,37 189,38 195,61 197,74 202,44 201,68 208,60
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 818,97 833,47 844,78 820,45 833,83 845,62 829,49 886,42 941,91
Draudimo bendrovės 818,97 833,47 844,78 820,45 833,83 845,62 829,49 886,42 941,91
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 2 762,41 2 870,33 3 008,62 3 038,86 3 186,45 3 316,16 3 227,08 3 491,66 3 593,39
Draudimo bendrovės 0,95 0,96 0,97 1,94 2,97 4,11 4,88 5,31 5,47
Pensijų fondai 2 761,46 2 869,37 3 007,65 3 036,92 3 183,48 3 312,05 3 222,21 3 486,36 3 587,92
Standartinių garantijų atidėjiniai 20,68 20,80 21,72 23,03 23,17 24,31 26,92 25,09 24,83
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 20,68 20,80 21,72 23,03 23,17 24,31 26,92 25,09 24,83
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 1,56 1,55 2,21 1,12 1,41 1,29 1,17 1,21 0,92
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,56 1,55 2,21 1,12 1,41 1,29 1,17 1,21 0,92
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 4 244,43 4 484,62 4 475,25 4 808,04 5 197,58 5 042,47 4 876,84 5 508,15 5 455,29
Ne finansų bendrovės 4 214,05 4 455,23 4 445,29 4 777,07 5 167,00 5 008,38 4 847,88 5 479,27 5 430,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 30,38 29,39 29,96 30,97 30,58 34,09 28,96 28,88 25,29
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 2 865,69 3 086,74 3 125,77 3 305,61 3 298,88 3 243,98 3 016,82 4 014,71 4 144,08
Ne finansų bendrovės 2 048,66 2 200,94 2 228,77 2 280,25 2 324,07 2 215,89 2 102,20 2 835,36 2 914,43
Centrinis bankas 127,02 125,27 124,06 123,05 121,97 121,54 120,07 119,82 119,13
Kitos pinigų finansų įstaigos 96,98 149,80 153,94 201,60 166,02 189,12 150,02 252,40 260,26
Investiciniai fondai 28,23 16,53 22,09 28,21 23,60 26,60 22,10 31,00 40,22
Kitos finansų įstaigos 11,79 10,80 12,56 14,01 12,73 12,45 11,84 16,15 15,86
Draudimo bendrovės 37,75 39,04 48,55 60,37 52,12 57,69 67,52 71,53 59,25
Pensijų fondai 2,21 2,51 3,58 3,30 3,62 3,96 5,55 6,79 18,25
Centrinė valdžia 301,03 322,42 289,52 334,06 335,93 338,81 279,49 366,31 327,58
Vietos valdžia 59,33 59,53 62,40 64,73 68,60 79,00 74,71 99,03 96,28
Socialinės apsaugos fondai 152,69 159,89 180,29 196,02 190,22 198,92 183,32 216,32 292,82
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-24