Lietuvos bankas

Namų ūkių, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas, finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv.
IŠ VISO 39 802,67 40 718,55 40 396,67 41 646,47 42 261,76 43 194,33 46 468,41 47 051,28 50 018,84
Grynieji pinigai 1 217,45 1 323,21 1 337,32 1 443,12 1 556,65 1 682,42 1 771,95 1 859,75 1 955,59
Centrinis bankas 1 217,45 1 323,21 1 337,32 1 443,12 1 556,65 1 682,42 1 771,95 1 859,75 1 955,59
Pervedamieji indėliai 7 902,84 8 606,00 8 623,37 8 948,34 9 130,04 10 028,95 9 826,53 10 129,93 10 354,89
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 7 711,46 8 421,90 8 440,29 8 773,15 8 953,00 9 865,28 9 674,16 9 970,35 10 180,66
Likusio pasaulio sektorius 191,38 184,10 183,08 175,19 177,04 163,67 152,37 159,58 174,23
Kiti indėliai 4 194,51 4 173,31 4 152,87 4 123,32 4 092,99 4 124,90 4 165,20 4 160,44 4 199,47
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 3 846,49 3 858,97 3 890,76 3 888,73 3 877,64 3 960,34 4 041,71 4 063,93 4 104,73
Centrinė valdžia 348,02 314,34 262,11 234,59 215,35 164,56 123,49 96,51 94,74
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,52 0,90 0,98 1,33 1,76 3,44 3,19 2,72 4,00
Ne finansų bendrovės 0,42 0,34 0,51 1,33 1,66 0,10 0,05 0,55 1,24
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,24 3,14 2,08 1,59
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,10 0,56 0,47 0,00 0,10 0,10 0,00 0,09 1,17
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 314,92 291,19 307,78 330,45 355,38 333,79 459,59 401,78 469,33
Ne finansų bendrovės 94,66 93,55 12,93 13,74 24,76 21,54 27,73 29,60 28,91
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,93 2,08 1,86 1,80 2,49 1,37 1,58 1,81 1,71
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 1,82 0,69
Kitos finansų įstaigos 3,21 1,73 1,79 2,05 2,37 5,62 5,77 7,80 8,15
Centrinė valdžia 35,99 11,66 123,25 134,58 149,56 127,29 232,79 164,37 228,31
Likusio pasaulio sektorius 180,12 182,17 167,95 178,28 176,20 177,97 190,21 196,38 201,56
Trumpalaikės paskolos 0,15 0,26 0,20 0,13 0,07 0,00 0,00 2,13 2,13
Investiciniai fondai 0,15 0,26 0,20 0,13 0,07 0,00 0,00 2,13 2,13
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 239,16 238,21 238,20 238,21 238,21 238,11 231,51 231,51 232,12
Investiciniai fondai 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,60
Kitos finansų įstaigos 238,38 237,97 237,97 237,96 237,96 237,96 231,36 231,36 231,36
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,69 0,15 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16
Biržinės akcijos 683,91 683,60 720,50 686,08 667,16 578,28 637,14 620,01 635,50
Ne finansų bendrovės 412,05 407,54 423,16 391,82 378,89 337,30 367,57 346,72 345,17
Kitos pinigų finansų įstaigos 86,25 89,30 98,25 92,09 90,89 73,00 83,62 80,41 89,37
Kitos finansų įstaigos 34,88 35,94 36,62 38,19 36,33 32,58 36,08 37,48 41,62
Likusio pasaulio sektorius 150,73 150,82 162,47 163,98 161,05 135,41 149,87 155,40 159,34
Nebiržinės akcijos 12 826,39 12 786,49 11 879,95 12 176,27 12 565,82 13 075,72 14 242,94 14 258,46 16 632,50
Ne finansų bendrovės 11 957,23 11 977,04 11 103,35 11 384,42 11 743,20 12 241,91 13 470,91 13 457,82 15 828,12
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 1,98 1,92 1,95
Kitos finansų įstaigos 858,52 796,73 754,10 759,26 793,03 796,89 735,97 766,80 783,32
Draudimo bendrovės 2,75 5,01 14,05 14,47 15,26 18,38 15,90 13,71 0,78
Likusio pasaulio sektorius 7,81 7,64 8,38 18,04 14,25 18,47 18,18 18,21 18,32
Kitos nuosavybės priemonės 312,39 330,13 338,97 343,39 352,37 341,32 348,98 349,74 369,07
Ne finansų bendrovės 160,41 163,80 171,71 172,52 177,75 179,97 184,54 185,49 200,72
Kitos pinigų finansų įstaigos 58,83 73,33 74,25 77,78 80,89 68,42 71,31 70,99 74,83
Likusio pasaulio sektorius 93,15 93,00 93,01 93,09 93,73 92,92 93,13 93,27 93,52
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,07 0,38 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,48 0,02
Likusio pasaulio sektorius 0,07 0,38 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,48 0,02
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 592,26 618,15 609,56 617,96 628,34 604,75 650,59 662,78 681,98
Investiciniai fondai 231,19 250,78 252,97 262,11 276,81 282,51 308,21 317,61 328,79
Likusio pasaulio sektorius 361,07 367,37 356,59 355,85 351,53 322,24 342,38 345,17 353,19
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 220,58 188,37 189,38 195,61 197,74 202,44 201,68 208,60 211,63
Draudimo bendrovės 220,58 188,37 189,38 195,61 197,74 202,44 201,68 208,60 211,63
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 833,47 844,78 820,45 833,83 845,62 829,49 886,42 941,91 973,86
Draudimo bendrovės 833,47 844,78 820,45 833,83 845,62 829,49 886,42 941,91 973,86
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 2 870,33 3 008,62 3 038,86 3 186,45 3 316,16 3 227,08 3 491,66 3 593,39 3 780,67
Draudimo bendrovės 0,96 0,97 1,94 2,97 4,11 4,88 5,31 5,47 5,62
Pensijų fondai 2 869,37 3 007,65 3 036,92 3 183,48 3 312,05 3 222,21 3 486,36 3 587,92 3 775,05
Standartinių garantijų atidėjiniai 20,80 21,72 23,03 23,17 24,31 26,92 25,09 24,83 24,64
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 20,80 21,72 23,03 23,17 24,31 26,92 25,09 24,83 24,64
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 1,55 2,21 1,12 1,41 1,29 1,17 1,21 0,92 1,35
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,55 2,21 1,12 1,41 1,29 1,17 1,21 0,92 1,35
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 4 484,62 4 475,25 4 808,04 5 197,58 5 042,47 4 876,84 5 508,15 5 455,29 5 437,85
Ne finansų bendrovės 4 455,23 4 445,29 4 777,07 5 167,00 5 008,38 4 847,88 5 479,27 5 430,00 5 411,08
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 29,39 29,96 30,97 30,58 34,09 28,96 28,88 25,29 26,77
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 3 086,74 3 125,77 3 306,07 3 299,81 3 245,37 3 018,68 4 016,57 4 146,62 4 052,25
Ne finansų bendrovės 2 200,94 2 228,77 2 280,25 2 324,07 2 215,89 2 102,20 2 835,36 2 914,43 2 773,23
Centrinis bankas 125,27 124,06 123,05 121,97 121,54 120,07 119,82 119,13 118,56
Kitos pinigų finansų įstaigos 149,80 153,94 200,35 163,52 185,38 145,02 247,40 255,27 255,19
Investiciniai fondai 16,53 22,09 29,93 27,03 31,75 28,96 37,86 47,21 45,74
Kitos finansų įstaigos 10,80 12,56 14,01 12,73 12,45 11,84 16,15 15,86 15,32
Draudimo bendrovės 39,04 48,55 60,37 52,12 57,69 67,52 71,53 59,80 60,01
Pensijų fondai 2,51 3,58 3,30 3,62 3,96 5,55 6,79 18,25 3,88
Centrinė valdžia 322,42 289,52 334,06 335,93 338,81 279,49 366,31 327,58 359,22
Vietos valdžia 59,53 62,40 64,73 68,60 79,00 74,71 99,03 96,28 96,58
Socialinės apsaugos fondai 159,89 180,29 196,02 190,22 198,92 183,32 216,32 292,82 324,52
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-24