Lietuvos bankas

Namų ūkių, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas, skola laikotarpio pabaigoje bei skolos ir BVP, skolos ir finansinio turto santykiai. Trumpalaikiai įsipareigojimai – išleisti trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai (VP) ir trumpalaikės paskolos. Trumpalaikis turtas – grynieji pinigai, pervedamieji indėliai, trumpalaikiai skolos VP ir suteiktos trumpalaikės paskolos. Skolos ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant pastarųjų keturių ketvirčių BVP to meto kainomis.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų, santykiniai rodikliai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai) , Procentai (vienetai)

sorting sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv.
Namų ūkių skola 13 226,68 13 668,66 14 106,25 14 570,29 14 693,78 14 911,52 15 282,78 15 535,25 15 653,29
Palyginti su BVP 23,42 23,14 22,86 22,43 21,80 21,65 21,75 21,89 21,73
Palyginti su visu finansiniu turtu 20,10 21,23 21,42 21,79 21,10 20,71 20,67 20,89 20,69
Trumpalaikių įsipareigojimų ir trumpalaikio turto santykis 1,45 1,49 1,60 1,56 1,32 1,32 1,68 1,88 1,71
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-06