Lietuvos bankas

Namų ūkių, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas, skola laikotarpio pabaigoje bei skolos ir BVP, skolos ir finansinio turto santykiai. Trumpalaikiai įsipareigojimai – išleisti trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai (VP) ir trumpalaikės paskolos. Trumpalaikis turtas – grynieji pinigai, pervedamieji indėliai, trumpalaikiai skolos VP ir suteiktos trumpalaikės paskolos. Skolos ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant pastarųjų keturių ketvirčių BVP to meto kainomis.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų, santykiniai rodikliai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai) , Procentai (vienetai)

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
Namų ūkių skola 10 699,90 10 969,75 11 241,32 11 298,13 11 601,71 11 874,18 12 036,17 12 130,92 12 560,51
Palyginti su BVP 22,69 22,83 23,01 22,86 23,68 24,06 24,31 24,24 24,22
Palyginti su visu finansiniu turtu 24,68 24,31 24,27 23,33 23,01 23,20 21,84 21,47 21,52
Trumpalaikių įsipareigojimų ir trumpalaikio turto santykis 2,44 2,52 2,77 2,35 2,25 2,08 1,61 1,51 1,49
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-06