Lietuvos bankas

Siekiant suaktyvinti dialogą tarp mokėjimo paslaugų teikėjų, naudotojų, reguliuotojų ir mokslo bendruomenės plėtojant Lietuvos mokėjimų rinką, 2017 m. pabaigoje buvo įkurtas nepriklausomas forumas – Mokėjimų taryba. Ji įsteigta Lietuvos banko ir Finansų ministerijos iniciatyva, atsižvelgiant į rinkos palaikymą, išreikštą viešos konsultacijos dėl Nacionalinės mokėjimų strategijos metu.

Mokėjimų taryba įsteigta remiantis gerąja kitų šalių praktika. Joje dalyvauja mokėjimo paslaugų teikėjų, įmonių ir gyventojų, mokėjimų politiką formuojančių ir įgyvendinančių valstybės institucijų ir mokslo bendruomenės atstovai, kurie, užtikrinant subalansuoto atstovavimo principą, tarpusavyje dalijasi 10 balsų. 2020 m. buvo atnaujinta Mokėjimų tarybos sudėtis, prie jos prisijungė naujų narių. Šiuo metu Mokėjimų tarybos nariais yra šių institucijų atstovai:

 • Lietuvos bankas;
 • Lietuvos Respublikos finansų ministerija;
 • Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija;
 • Lietuvos bankų asociacija;
 • Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų asociacija;
 • Elektroninių pinigų asociacija;
 • FINTECH Lietuva grupė;
 • Asociacija FINTECH HUB LT;
 • Finansinių paslaugų įmonių asociacija FINCO;
 • Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas;
 • Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba;
 • Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija;
 • Vytauto Didžiojo universitetas;
 • Mykolo Romerio universitetas;
 • Vilniaus universitetas;
 • Kauno technologijos universitetas.

Mokėjimų tarybos nariai savarankiškai parenka taryboje nagrinėjamus klausimus ir sudaro savo veiklos planus. Taryboje siekiama vystyti diskusijas tarp rinkos dalyvių pasirinktais mokėjimų rinkos klausimais ir skatinti bendradarbiavimą. Mokėjimų taryba gali formuoti bendrą nuomonę ir konkrečias rekomendacijas dėl mokėjimų rinkos probleminių klausimų sprendimo, politikos priemonių ir plėtros krypčių įgyvendinimo bei teikti jas mokėjimų rinkos dalyviams, mokėjimų politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms ir kitoms suinteresuotosioms institucijoms, formuoti bendrą Lietuvos poziciją ir teikti ją suinteresuotosioms Europos Sąjungos institucijoms.

[[#ex]]

Mokėjimų taryba 2018 m.

Mokėjimų taryba 2018 m. išnagrinėjo tris prioritetinius klausimus ir parengė mokėjimų rinkos dalyviams, mokėjimų politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms šias rekomendacijas:

 1. Momentinių mokėjimų integracija į verslo ir viešojo administravimo procesus (grupės ataskaita (932 KB download icon)).
 2. Kliento pažinimo (angl. know your customer, KYC) proceso optimizavimo galimybės (grupės ataskaita (1013.7 KB download icon)).
 3. Naujų tapatybės patvirtinimo priemonių galimybių ir atitikties pinigų plovimo prevencijos tikslams analizė (grupės ataskaita (1.4 MB download icon)).

Rekomendacijos skirtos padėti populiarinti momentinių mokėjimų paslaugą, optimizuoti kliento pažinimo duomenų surinkimo procesą ir sudaryti sąlygas atsirasti inovatyvioms nuotolinio identifikavimo priemonėms Lietuvoje. Mokėjimų taryba nustatė, kur rinka veikia neefektyviai, ir pasiūlė, kaip šiuos procesus patobulinti:

 • kliento pažinimo procese siūloma remtis vieno langelio principu, pasiimant reikalingus duomenis iš valstybės registrų, o ne reikalauti šių duomenų iš paties kliento;
 • siekiant momentinių mokėjimų paslaugos plėtros Taryba siūlo susitelkti į paslaugų tarpusavio suderinamumą ir nustatė tas sritis, kuriose turėtų būti taikomi vienodi principai;
 • tobulinant nuotolinį tapatybės nustatymą Taryba siūlo įstatymais įtvirtinti galimybę kurti ir rinkoje siūlyti naujus, saugius tapatybės nustatymo būdus.

Šių pokyčių naudą pirmiausia pajustų paslaugų naudotojai, t. y. fiziniai asmenys ir įmonės. Jiems taptų paprasčiau pradėti naudotis finansinėmis paslaugomis, ypač nuotoliniu būdu, atsirastų daugiau mokėjimo paslaugų alternatyvų, sumažėtų teikiamos informacijos apie save finansų įstaigoms kiekis. Kartu dėl optimizuotų procesų finansų įstaigos efektyviau teiktų paslaugas, lengviau užtikrintų operacijų saugumą ir pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo prevenciją, o tai savo ruožtu didintų konkurenciją.


Mokėjimų taryba 2019–2020 m.

Mokėjimų taryba 2019–2020 m. nagrinėjo:

 1. Atvirosios ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose skatinančių priemonių kūrimą (grupės ataskaita (885.5 KB download icon)).

Taryba rekomenduoja ugdymo įstaigų valgyklose diegti atsiskaitymams negrynaisiais pinigais pritaikytą infrastruktūrą, supaprastinti atsiskaitymo negrynaisiais pinigais priemonių įsigijimą nepilnamečiams, mažinti šių atsiskaitymo priemonių kainas ir lavinti praktinius mokinių finansinio raštingumo įgūdžius.

Siekiama, kad per penkerius metus bent 80 proc. visų mokyklų valgyklose būtų galima atsiskaityti ir negrynaisiais pinigais, o mokinių, turinčių bent vieną atsiskaitymo negrynaisiais pinigais priemonę, kasmet daugėtų po 10 proc.

 1. Atvirosios bankininkystės plėtrą (grupės ataskaita (668.6 KB download icon)).

Taryba nustatė tris rinkai aktualiausias atvirosios bankininkystės taikymo sritis (vertinant klientų kreditingumą, kovai su sukčiavimu ir vykdant pinigų plovimo prevenciją, ugdant asmeninių finansų analizės ir valdymo įgūdžius) ir kviečia toliau plėtoti paslaugas šiose srityse.


Mokėjimų taryba 2021 m.

Mokėjimų taryba 2021 m. nagrinėja šias temas:

 1. Grynųjų pinigų prieinamumo Lietuvoje užtikrinimas (grupės ataskaita (799.4 KB download icon)).

Grupė savo veikloje koncentravosi į alternatyvių grynųjų pinigų pasiėmimo būdų (grynųjų pinigų pasiėmimas per tarpininkus, parduotuvėje su pirkiniu) analizę.

 1. Duomenų valstybės registruose atvėrimas.

[[#ex]]

Mokėjimų tarybos narių teisės ir pareigos, darbo organizavimas ir pozicijos bei dokumentų viešinimas nustatyti Mokėjimų tarybos nuostatuose (212.6 KB download icon) (atnaujinti 2020 m.). Mokėjimų tarybos kontaktai: [email protected].

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-13