Lietuvos bankas

Siekiant sustiprinti dialogą tarp mokėjimo paslaugų teikėjų, mokėjimo paslaugų naudotojų, reguliuotojų ir akademikų atstovų plėtojant Lietuvos mokėjimų rinką, buvo įkurtas organizuotas nepriklausomas forumas – Mokėjimų taryba. Ji įsteigta Finansų ministerijos ir Lietuvos banko iniciatyva. Pasiūlymas kurti Mokėjimų tarybą rinkai buvo pateiktas 2016 m. pabaigoje viešos konsultacijos dėl Nacionalinės mokėjimų strategijos metu, šį pasiūlymą palaikė absoliuti dauguma konsultacijos dalyvių.

Mokėjimų taryba įsteigta remiantis gerąja kitų šalių praktika – ją subalansuoto atstovavimo principu sudaro: 

  • 3 mokėjimo paslaugų teikėjų atstovai
  • 3 įmonių ir gyventojų atstovai
  • 3 mokėjimų politiką formuojančių ir įgyvendinančių valstybės institucijų atstovai
  • 1 mokslo bendruomenės atstovas

Mokėjimų taryba gali savarankiškai nusistatyti prioritetinius klausimus, sudaryti savo veiklos planus ir priimti poziciją. Mokėjimų tarybos narių teisės ir pareigos, darbo organizavimas ir pozicijos bei dokumentų viešinimas nustatyti Mokėjimų tarybos nuostatuose (144.8 KB ). Mokėjimų tarybos kontaktai: mokejimu-taryba@lb.lt.

Pradėjusi veikti Mokėjimų taryba Lietuvoje suteikė galimybę visiems suinteresuotiems mokėjimų rinkos dalyviams dalytis nuomonėmis, bendradarbiauti ieškant sprendimų, padėsiančių kurti efektyvią, gyventojų ir įmonių lūkesčius pateisinančią mokėjimų rinką, kurioje sėkmingai veiktų ir konkuruotų mokėjimo paslaugų teikėjai. Mokėjimų tarybos nariai koordinuotai nagrinėja Lietuvos mokėjimų rinkos plėtros kryptis, probleminius aspektus, stebi, kaip įgyvendinamos mokėjimų politikos priemonės ir taikomos rinkoje atsirandančios inovacijos. Mokėjimų taryba gali teikti pasiūlymus mokėjimų rinkos dalyviams ir valstybės institucijoms dėl mokėjimų rinkos probleminių aspektų sprendimo, politikos priemonių ir plėtros krypčių įgyvendinimo, taip pat formuoti bendrą Lietuvos mokėjimų rinkos dalyvių poziciją Europos Sąjungos masto iniciatyvose ir teikti ją suinteresuotoms Europos Sąjungos institucijoms.

Mokėjimų tarybos 2017 m. lapkričio 21 d. susitikimas:
Darbotvarkė (2017 11 21) (117.1 KB ); Protokolas (2017 11 21) (162.5 KB )

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-12