Lietuvos bankas

Siekiant suaktyvinti dialogą tarp mokėjimo paslaugų teikėjų, naudotojų, reguliuotojų ir mokslo bendruomenės plėtojant Lietuvos mokėjimų rinką, 2017 m. pabaigoje buvo įkurtas nepriklausomas forumas – Mokėjimų taryba. Ji įsteigta Lietuvos banko ir Finansų ministerijos iniciatyva, atsižvelgiant į rinkos palaikymą, išreikštą viešos konsultacijos dėl Nacionalinės mokėjimų strategijos metu.

Mokėjimų taryba įsteigta remiantis gerąja kitų šalių praktika. Joje dalyvauja mokėjimo paslaugų teikėjų, įmonių ir gyventojų, mokėjimų politiką formuojančių ir įgyvendinančių valstybės institucijų ir mokslo bendruomenės atstovai, kurie, užtikrinant subalansuoto atstovavimo principą, tarpusavyje dalijasi 10 balsų. 2020 m. buvo atnaujinta Mokėjimų tarybos sudėtis, prie jos prisijungė naujų narių. Šiuo metu Mokėjimų tarybos nariais yra šių institucijų atstovai:

 • Lietuvos bankas;
 • Lietuvos Respublikos finansų ministerija;
 • Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija;
 • Lietuvos bankų asociacija;
 • Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų asociacija;
 • Elektroninių pinigų asociacija;
 • FINTECH Lietuva grupė;
 • Asociacija FINTECH HUB LT;
 • Finansinių paslaugų įmonių asociacija FINCO;
 • Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas;
 • Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba;
 • Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija;
 • Vytauto Didžiojo universitetas;
 • Mykolo Romerio universitetas;
 • Vilniaus universitetas;
 • Kauno technologijos universitetas.

Mokėjimų tarybos nariai savarankiškai parenka taryboje nagrinėjamus klausimus ir sudaro savo veiklos planus. Taryboje siekiama vystyti diskusijas tarp rinkos dalyvių pasirinktais mokėjimų rinkos klausimais ir skatinti bendradarbiavimą. Mokėjimų taryba gali formuoti bendrą nuomonę ir konkrečias rekomendacijas dėl mokėjimų rinkos probleminių klausimų sprendimo, politikos priemonių ir plėtros krypčių įgyvendinimo bei teikti jas mokėjimų rinkos dalyviams, mokėjimų politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms ir kitoms suinteresuotosioms institucijoms, formuoti bendrą Lietuvos poziciją ir teikti ją suinteresuotosioms Europos Sąjungos institucijoms.

[[#ex]]

Mokėjimų tarybos pozicijos 2023 m.

1. Pozicija dėl priemonių skatinti atsiskaitymų negrynaisiais pinigais priėmimą smulkiajame versle Lietuvoje (119.2 KB download icon)

 


Mokėjimų tarybos užduočių grupių ataskaitos 2018–2022 m.

Mokėjimų taryba 2018 m. nagrinėjo:

 1. Momentinių mokėjimų integracija į verslo ir viešojo administravimo procesus (grupės ataskaita (932 KB download icon)).
 2. Kliento pažinimo (angl. know your customer, KYC) proceso optimizavimo galimybės (grupės ataskaita (1013.7 KB download icon)).
 3. Naujų tapatybės patvirtinimo priemonių galimybių ir atitikties pinigų plovimo prevencijos tikslams analizė (grupės ataskaita (1.4 MB download icon)).

Mokėjimų taryba 2019–2020 m. nagrinėjo:

 1. Atvirosios ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose skatinančių priemonių kūrimą (grupės ataskaita (885.5 KB download icon)).
 2. Atvirosios bankininkystės plėtrą (grupės ataskaita (668.6 KB download icon)).

Mokėjimų taryba 2021–2022 m. nagrinėjo:

 1. Grynųjų pinigų prieinamumo Lietuvoje užtikrinimas (grupės ataskaita (799.4 KB download icon)).
 2. Duomenų valstybės registruose atvėrimas.

[[#ex]]

Mokėjimų tarybos narių teisės ir pareigos, darbo organizavimas ir pozicijos bei dokumentų viešinimas nustatyti Mokėjimų tarybos nuostatuose (212.6 KB download icon) (atnaujinti 2020 m.). Mokėjimų tarybos kontaktai: tl.bl@abyrat-umijekom.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-10-04