Lietuvos bankas

Siekiant sustiprinti dialogą tarp mokėjimo paslaugų teikėjų, naudotojų, reguliuotojų ir mokslo bendruomenės plėtojant Lietuvos mokėjimų rinką, 2017 m. pabaigoje buvo įkurtas nepriklausomas forumas – Mokėjimų taryba. Ji įsteigta Lietuvos banko ir Finansų ministerijos iniciatyva, atsižvelgus į rinkos palaikymą, išreikštą viešos konsultacijos dėl Nacionalinės mokėjimų strategijos metu.

Mokėjimų taryba įsteigta remiantis gerąja kitų šalių praktika. Joje subalansuotojo atstovavimo principu dalyvauja 10 narių – mokėjimo paslaugų teikėjų, įmonių ir gyventojų, mokėjimų politiką formuojančių ir įgyvendinančių valstybės institucijų ir mokslo bendruomenės atstovų. Šiuo metu Mokėjimų taryba vienija Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos bankų asociacijos, Lietuvos mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų asociacijos, „Fintech Lithuania“ grupės, Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso, Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos, Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos ir Vytauto Didžiojo universiteto atstovus. Stebėtojų teisėmis dalyvauja Mykolo Romerio ir Kauno technologijos universitetų atstovai.

Mokėjimų tarybos nariai savarankiškai parenka taryboje nagrinėjamus klausimus ir sudaro savo veiklos planus. Taryboje siekiama nagrinėti Lietuvos mokėjimų rinkos plėtros kryptis, probleminius aspektus, stebėti, kaip įgyvendinamos mokėjimų politikos priemonės ir taikomos rinkoje atsirandančios inovacijos. Mokėjimų taryba gali teikti pasiūlymus mokėjimų rinkos dalyviams ir valstybės institucijoms dėl mokėjimų rinkos probleminių klausimų sprendimo, politikos priemonių ir plėtros krypčių įgyvendinimo, formuoti bendrą Lietuvos poziciją ir teikti ją suinteresuotoms Europos Sąjungos institucijoms.

2018 m. Mokėjimų tarybos nariai nagrinėja tris prioritetinius klausimus:

  1. Momentinių mokėjimų integracija į verslo ir viešojo administravimo procesus;
  2. Kliento pažinimo (angl. know your customer, KYC) centralizuoto sprendimo galimybių studija;
  3. Naujų tapatybės patvirtinimo priemonių galimybių ir atitikties pinigų plovimo prevencijos tikslams analizė ir rekomendacijos.

Mokėjimų tarybos narių teisės ir pareigos, darbo organizavimas ir pozicijos bei dokumentų viešinimas nustatyti Mokėjimų tarybos nuostatuose (144.8 KB ). Tarybos nuostatai ir sudėtis bus peržiūrimi 2019 m. pabaigoje. Mokėjimų tarybos kontaktai: [email protected].

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-19