Lietuvos bankas

Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso pagrindiniai rodikliai bei atitinkamo rodiklio ir BVP santykis. Mokėjimų balansą sudaro einamoji, kapitalo ir finansinė sąskaitos. Einamoji sąskaita – tai prekių ir paslaugų sandoriai bei pirminės ir antrinės pajamos per laikotarpį. Kapitalo sąskaita – tai nefinansinio turto sandoriai ir kapitalo pervedimai per laikotarpį. Finansinė sąskaita – tai finansinio turto ir įsipareigojimų sandoriai per laikotarpį. Rodiklio ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant ketvirčio BVP to meto kainomis.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, sandorių ir BVP santykis – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv.
Einamoji sąskaita 94,14 458,63 −209,52 −177,75 78,25 440,46 311,11 38,30 394,67
Kreditas 8 417,95 9 208,20 8 320,49 9 009,75 9 587,75 10 034,63 9 394,64 10 075,62 10 388,41
Debetas 8 323,81 8 749,57 8 530,01 9 187,50 9 509,50 9 594,17 9 083,53 10 037,32 9 993,74
Prekės −547,94 −356,41 −718,48 −790,53 −591,10 −680,72 −520,92 −734,19 −567,59
Eksportas 5 655,71 6 155,43 5 662,14 5 964,72 6 334,11 6 590,65 6 242,62 6 483,32 6 698,20
Importas 6 203,65 6 511,84 6 380,62 6 755,25 6 925,21 7 271,37 6 763,54 7 217,51 7 265,79
Paslaugos 870,22 793,14 736,81 927,56 1 002,29 993,20 1 013,66 1 231,65 1 330,52
Kreditas 2 205,27 2 232,10 2 054,94 2 442,59 2 616,79 2 563,39 2 536,92 3 000,24 3 134,88
Debetas 1 335,05 1 438,96 1 318,13 1 515,03 1 614,50 1 570,19 1 523,26 1 768,59 1 804,36
Pirminės pajamos −427,41 −243,09 −376,31 −513,76 −499,72 −63,88 −294,97 −665,81 −575,45
Kreditas 172,79 378,86 226,76 200,57 254,10 450,69 232,99 170,71 123,77
Debetas 600,20 621,95 603,07 714,33 753,82 514,57 527,96 836,52 699,22
Antrinės pajamos 199,27 264,99 148,46 198,98 166,78 191,86 113,34 206,65 207,19
Kreditas 384,18 441,81 376,65 401,87 382,75 429,90 382,11 421,35 431,56
Debetas 184,91 176,82 228,19 202,89 215,97 238,04 268,77 214,70 224,37
Kapitalo sąskaita 100,76 227,15 64,14 125,23 168,92 309,91 122,03 183,05 198,46
Kreditas 102,08 229,10 64,26 127,11 169,19 310,11 125,78 183,18 198,48
Debetas 1,32 1,95 0,12 1,88 0,27 0,20 3,75 0,13 0,02
 Finansinė sąskaita 158,02 948,22 −225,28 341,11 −134,73 1 024,79 509,44 105,52 230,70
Užsienio turtas 1 392,95 2 206,16 552,71 541,85 919,95 622,85 −1 072,49 261,27 −354,73
Įsipareigojimai 1 234,93 1 257,94 777,99 200,74 1 054,68 −401,94 −1 581,93 155,75 −585,43
Tiesioginės investicijos −35,24 −291,95 −95,03 349,18 −576,23 −35,01 280,36 −374,92 −529,63
Užsienio turtas 489,01 106,87 335,24 479,89 −114,43 143,43 462,35 59,50 93,71
Įsipareigojimai 524,25 398,82 430,27 130,71 461,80 178,44 181,99 434,42 623,34
Portfelinės investicijos 909,38 150,75 1 269,71 605,08 −343,71 172,32 −282,11 −1 156,99 −131,41
Užsienio turtas 777,96 774,06 301,55 485,30 228,99 196,75 −127,69 409,12 −184,80
Įsipareigojimai −131,42 623,31 −968,16 −119,78 572,70 24,43 154,42 1 566,11 −53,39
Kitos investicijos −1 242,69 −878,24 −1 893,69 −911,54 456,54 857,14 850,08 1 517,12 1 232,35
Užsienio turtas −496,90 −677,35 −621,42 −766,46 414,64 203,13 −1 123,99 −365,02 13,03
Įsipareigojimai 745,79 200,89 1 272,27 145,08 −41,90 −654,01 −1 974,07 −1 882,14 −1 219,32
Oficialiosios tarptautinės atsargos 526,57 1 967,66 493,73 298,39 328,67 30,34 −338,89 120,31 −340,61
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-20