Lietuvos bankas

Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso pagrindiniai rodikliai bei atitinkamo rodiklio ir BVP santykis. Mokėjimų balansą sudaro einamoji, kapitalo ir finansinė sąskaitos. Einamoji sąskaita – tai prekių ir paslaugų sandoriai bei pirminės ir antrinės pajamos per laikotarpį. Kapitalo sąskaita – tai nefinansinio turto sandoriai ir kapitalo pervedimai per laikotarpį. Finansinė sąskaita – tai finansinio turto ir įsipareigojimų sandoriai per laikotarpį. Rodiklio ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant ketvirčio BVP to meto kainomis.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, sandorių ir BVP santykis – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv.
Einamoji sąskaita −169,33 77,02 435,96 261,54 20,60 398,19 951,86 905,18 757,74
Kreditas 9 010,70 9 588,68 10 034,54 9 356,87 10 068,68 10 434,69 10 748,50 9 611,88 8 216,35
Debetas 9 180,03 9 511,66 9 598,58 9 095,33 10 048,08 10 036,50 9 796,64 8 706,70 7 458,61
Prekės −790,53 −591,10 −680,72 −551,53 −846,72 −579,88 −371,29 −290,21 −68,94
Eksportas 5 964,72 6 334,11 6 590,65 6 187,04 6 406,04 6 655,13 6 705,44 6 275,93 5 399,90
Importas 6 755,25 6 925,21 7 271,37 6 738,57 7 252,76 7 235,01 7 076,73 6 566,14 5 468,84
Paslaugos 919,56 993,17 982,00 1 011,75 1 271,50 1 316,93 1 291,25 1 212,05 1 167,62
Kreditas 2 442,75 2 616,92 2 563,53 2 532,36 3 031,41 3 115,51 3 161,22 2 799,58 2 408,08
Debetas 1 523,19 1 623,75 1 581,53 1 520,61 1 759,91 1 798,58 1 869,97 1 587,53 1 240,46
Pirminės pajamos −497,34 −491,83 −57,18 −311,62 −622,45 −545,74 −207,67 −121,16 −444,29
Kreditas 201,36 254,90 450,46 255,22 201,25 232,37 432,89 188,32 107,63
Debetas 698,70 746,73 507,64 566,84 823,70 778,11 640,56 309,48 551,92
Antrinės pajamos 198,98 166,78 191,86 112,94 218,27 206,88 239,57 104,50 103,35
Kreditas 401,87 382,75 429,90 382,25 429,98 431,68 448,95 348,05 300,74
Debetas 202,89 215,97 238,04 269,31 211,71 224,80 209,38 243,55 197,39
Kapitalo sąskaita 144,03 191,52 335,81 141,93 203,23 217,23 346,65 151,95 241,74
Kreditas 145,91 191,79 336,01 145,68 204,23 220,48 348,92 155,33 241,74
Debetas 1,88 0,27 0,20 3,75 1,00 3,25 2,27 3,38 0,00
 Finansinė sąskaita 351,06 −111,66 1 049,84 82,21 239,05 387,70 1 167,34 968,38 1 010,47
Užsienio turtas 534,56 922,53 632,06 −1 220,22 382,81 −301,34 780,77 −721,23 3 723,29
Įsipareigojimai 183,50 1 034,19 −417,78 −1 302,43 143,76 −689,04 −386,57 −1 689,61 2 712,82
Tiesioginės investicijos 362,23 −554,05 −3,84 −156,36 −275,38 −367,33 −117,50 −112,47 46,38
Užsienio turtas 475,52 −111,78 155,01 279,30 128,22 156,52 −78,52 313,33 −162,12
Įsipareigojimai 113,29 442,27 158,85 435,66 403,60 523,85 38,98 425,80 −208,50
Portfelinės investicijos 605,08 −343,71 172,32 −274,08 −1 142,10 −128,37 −829,05 1 030,90 −985,65
Užsienio turtas 485,30 228,99 196,75 −119,66 424,08 −181,69 −811,47 −355,72 341,21
Įsipareigojimai −119,78 572,70 24,43 154,42 1 566,18 −53,32 17,58 −1 386,62 1 326,86
Kitos investicijos −914,64 457,43 851,02 851,54 1 536,22 1 224,01 2 143,77 −51,13 2 402,18
Užsienio turtas −769,46 414,40 200,65 −1 096,70 −327,16 0,50 1 649,93 −819,86 3 936,05
Įsipareigojimai 145,18 −43,03 −650,37 −1 948,24 −1 863,38 −1 223,51 −493,84 −768,73 1 533,87
Oficialiosios tarptautinės atsargos 298,39 328,67 30,34 −338,89 120,31 −340,61 −29,88 101,08 −452,44
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-21