Lietuvos bankas

Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso pagrindiniai rodikliai bei atitinkamo rodiklio ir BVP santykis. Mokėjimų balansą sudaro einamoji, kapitalo ir finansinė sąskaitos. Einamoji sąskaita – tai prekių ir paslaugų sandoriai bei pirminės ir antrinės pajamos per laikotarpį. Kapitalo sąskaita – tai nefinansinio turto sandoriai ir kapitalo pervedimai per laikotarpį. Finansinė sąskaita – tai finansinio turto ir įsipareigojimų sandoriai per laikotarpį. Rodiklio ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant ketvirčio BVP to meto kainomis.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, sandorių ir BVP santykis – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - I ketv. sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv.
Einamoji sąskaita 261,54 20,60 398,19 951,86 890,77 662,89 1 148,05 1 379,48 520,98
Kreditas 9 356,87 10 068,68 10 434,69 10 748,50 9 642,10 8 263,25 9 975,62 10 961,74 9 983,08
Debetas 9 095,33 10 048,08 10 036,50 9 796,64 8 751,33 7 600,36 8 827,57 9 582,26 9 462,10
Prekės −551,53 −846,72 −579,88 −371,29 −225,33 −141,19 48,85 35,69 −256,39
Eksportas 6 187,04 6 406,04 6 655,13 6 705,44 6 309,30 5 394,37 6 678,77 7 092,00 6 804,74
Importas 6 738,57 7 252,76 7 235,01 7 076,73 6 534,63 5 535,56 6 629,92 7 056,31 7 061,13
Paslaugos 1 011,75 1 271,50 1 316,93 1 291,25 1 214,65 1 164,73 1 291,03 1 334,32 1 301,28
Kreditas 2 532,36 3 031,41 3 115,51 3 161,22 2 796,02 2 409,72 2 667,89 2 895,96 2 757,44
Debetas 1 520,61 1 759,91 1 798,58 1 869,97 1 581,37 1 244,99 1 376,86 1 561,64 1 456,16
Pirminės pajamos −311,62 −622,45 −545,74 −207,67 −205,91 −473,99 −456,40 −44,51 −542,32
Kreditas 255,22 201,25 232,37 432,89 185,87 153,75 218,41 637,63 138,32
Debetas 566,84 823,70 778,11 640,56 391,78 627,74 674,81 682,14 680,64
Antrinės pajamos 112,94 218,27 206,88 239,57 107,36 113,34 264,57 53,98 18,41
Kreditas 382,25 429,98 431,68 448,95 350,91 305,41 410,55 336,15 282,58
Debetas 269,31 211,71 224,80 209,38 243,55 192,07 145,98 282,17 264,17
Kapitalo sąskaita 141,93 203,23 217,23 346,65 151,97 240,74 244,37 358,99 175,10
Kreditas 145,68 204,23 220,48 348,92 155,36 241,74 247,89 359,00 175,12
Debetas 3,75 1,00 3,25 2,27 3,39 1,00 3,52 0,01 0,02
 Finansinė sąskaita 82,21 239,05 387,70 1 167,34 886,21 1 134,83 554,47 1 297,50 325,30
Užsienio turtas −1 220,22 382,81 −301,34 780,77 −891,29 3 866,40 2 953,12 2 042,57 252,58
Įsipareigojimai −1 302,43 143,76 −689,04 −386,57 −1 777,50 2 731,57 2 398,65 745,07 −72,72
Tiesioginės investicijos −156,36 −275,38 −367,33 −117,50 −195,61 163,80 −668,63 31,59 −388,71
Užsienio turtas 279,30 128,22 156,52 −78,52 143,26 −31,73 −244,44 800,74 −61,95
Įsipareigojimai 435,66 403,60 523,85 38,98 338,87 −195,53 424,19 769,15 326,76
Portfelinės investicijos −274,08 −1 142,10 −128,37 −829,05 1 030,91 −983,55 −1 265,32 −654,82 −129,00
Užsienio turtas −119,66 424,08 −181,69 −811,47 −355,71 343,31 −77,22 −341,26 −1 448,64
Įsipareigojimai 154,42 1 566,18 −53,32 17,58 −1 386,62 1 326,86 1 188,10 313,56 −1 319,64
Kitos investicijos 851,54 1 536,22 1 224,01 2 143,77 −50,17 2 407,02 2 318,04 2 119,62 567,31
Užsienio turtas −1 096,70 −327,16 0,50 1 649,93 −819,86 3 946,67 3 067,44 1 753,03 1 460,56
Įsipareigojimai −1 948,24 −1 863,38 −1 223,51 −493,84 −769,69 1 539,65 749,40 −366,59 893,25
Oficialiosios tarptautinės atsargos −338,89 120,31 −340,61 −29,88 101,08 −452,44 170,38 −198,89 275,70
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-21