Lietuvos bankas

Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso pagrindiniai rodikliai bei atitinkamo rodiklio ir BVP santykis. Mokėjimų balansą sudaro einamoji, kapitalo ir finansinė sąskaitos. Einamoji sąskaita – tai prekių ir paslaugų sandoriai bei pirminės ir antrinės pajamos per laikotarpį. Kapitalo sąskaita – tai nefinansinio turto sandoriai ir kapitalo pervedimai per laikotarpį. Finansinė sąskaita – tai finansinio turto ir įsipareigojimų sandoriai per laikotarpį. Rodiklio ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant ketvirčio BVP to meto kainomis.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, sandorių ir BVP santykis – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv.
Einamoji sąskaita 914,69 724,53 957,68 1 036,11 590,37 −65,60 84,25 179,39 −964,57
Kreditas 9 733,87 8 364,09 9 949,63 10 825,78 10 188,48 11 198,48 12 003,18 13 784,59 13 111,26
Debetas 8 819,18 7 639,56 8 991,95 9 789,67 9 598,11 11 264,08 11 918,93 13 605,20 14 075,83
Prekės −210,71 −135,33 −13,43 −42,69 −329,19 −891,61 −705,26 −950,63 −1 454,58
Eksportas 6 310,13 5 410,69 6 696,20 7 118,43 6 833,94 7 494,58 8 190,54 9 136,60 9 182,54
Importas 6 520,84 5 546,02 6 709,63 7 161,12 7 163,13 8 386,19 8 895,80 10 087,23 10 637,12
Paslaugos 1 220,13 1 164,71 1 277,66 1 336,75 1 335,88 1 361,94 1 232,39 1 272,05 1 226,36
Kreditas 2 838,09 2 403,54 2 715,07 2 896,37 2 849,13 3 202,27 3 224,62 3 587,47 3 504,55
Debetas 1 617,96 1 238,83 1 437,41 1 559,62 1 513,25 1 840,33 1 992,23 2 315,42 2 278,19
Pirminės pajamos −214,81 −427,30 −460,88 −328,62 −463,03 −604,11 −607,65 −150,94 −721,39
Kreditas 220,49 230,87 236,93 456,77 202,03 200,92 241,96 700,25 136,81
Debetas 435,30 658,17 697,81 785,39 665,06 805,03 849,61 851,19 858,20
Antrinės pajamos 120,08 122,45 154,33 70,67 46,71 68,18 164,77 8,91 −14,96
Kreditas 365,16 318,99 301,43 354,21 303,38 300,71 346,06 360,27 287,36
Debetas 245,08 196,54 147,10 283,54 256,67 232,53 181,29 351,36 302,32
Kapitalo sąskaita 131,15 222,54 220,78 281,97 154,02 175,51 161,75 316,60 129,31
Kreditas 134,53 223,54 224,29 284,46 157,02 177,25 164,79 316,62 129,32
Debetas 3,38 1,00 3,51 2,49 3,00 1,74 3,04 0,02 0,01
 Finansinė sąskaita 740,16 927,26 790,90 1 336,15 55,49 378,42 738,63 334,08 −1 327,69
Užsienio turtas −1 051,21 6 462,59 3 099,97 2 190,87 −120,18 2 457,95 1 116,25 4 648,48 −2 926,51
Įsipareigojimai −1 791,37 5 535,33 2 309,07 854,72 −175,67 2 079,53 377,62 4 314,40 −1 598,82
Tiesioginės investicijos −104,03 51,98 −494,03 4,98 −567,67 90,03 −186,72 −511,21 −375,51
Užsienio turtas 236,17 2 561,10 −169,46 810,16 −325,07 155,61 477,66 120,92 523,70
Įsipareigojimai 340,20 2 509,12 324,57 805,18 242,60 65,58 664,38 632,13 899,21
Portfelinės investicijos 1 027,20 −972,93 −1 207,71 −609,06 −144,44 1 074,34 −508,62 312,26 1 820,61
Užsienio turtas −359,42 353,93 −19,61 −295,50 −1 464,08 1 092,26 65,91 216,97 16,69
Įsipareigojimai −1 386,62 1 326,86 1 188,10 313,56 −1 319,64 17,92 574,53 −95,29 −1 803,92
Kitos investicijos −284,09 2 300,65 2 322,26 2 139,12 491,90 −908,33 921,04 834,51 −3 181,43
Užsienio turtas −1 068,98 3 939,41 3 081,70 1 846,15 1 366,36 1 051,66 32,45 4 570,05 −3 919,14
Įsipareigojimai −784,89 1 638,76 759,44 −292,97 874,46 1 959,99 −888,59 3 735,54 −737,71
Oficialiosios tarptautinės atsargos 101,08 −452,44 170,38 −198,89 275,70 122,38 512,93 −301,48 408,64
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-21