Lietuvos bankas

Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso pagrindiniai rodikliai bei atitinkamo rodiklio ir BVP santykis. Mokėjimų balansą sudaro einamoji, kapitalo ir finansinė sąskaitos. Einamoji sąskaita – tai prekių ir paslaugų sandoriai bei pirminės ir antrinės pajamos per laikotarpį. Kapitalo sąskaita – tai nefinansinio turto sandoriai ir kapitalo pervedimai per laikotarpį. Finansinė sąskaita – tai finansinio turto ir įsipareigojimų sandoriai per laikotarpį. Rodiklio ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant ketvirčio BVP to meto kainomis.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, sandorių ir BVP santykis – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
Einamoji sąskaita 28,63 412,17 996,60 914,69 724,53 957,68 1 036,11 752,29 −148,97
Kreditas 10 087,77 10 457,23 10 755,77 9 733,87 8 364,09 9 949,63 10 825,78 10 112,43 11 117,14
Debetas 10 059,14 10 045,06 9 759,17 8 819,18 7 639,56 8 991,95 9 789,67 9 360,14 11 266,11
Prekės −846,72 −579,88 −371,29 −210,71 −135,33 −13,43 −42,69 −290,62 −898,21
Eksportas 6 406,04 6 655,13 6 705,44 6 310,13 5 410,69 6 696,20 7 118,43 6 812,90 7 488,29
Importas 7 252,76 7 235,01 7 076,73 6 520,84 5 546,02 6 709,63 7 161,12 7 103,52 8 386,50
Paslaugos 1 271,19 1 316,73 1 320,66 1 220,13 1 164,71 1 277,66 1 336,75 1 297,52 1 302,70
Kreditas 3 031,41 3 115,51 3 142,97 2 838,09 2 403,54 2 715,07 2 896,37 2 790,96 3 149,78
Debetas 1 760,22 1 798,78 1 822,31 1 617,96 1 238,83 1 437,41 1 559,62 1 493,44 1 847,08
Pirminės pajamos −626,04 −553,63 −211,93 −214,81 −427,30 −460,88 −328,62 −298,82 −625,64
Kreditas 201,54 232,31 432,54 220,49 230,87 236,93 456,77 205,19 178,36
Debetas 827,58 785,94 644,47 435,30 658,17 697,81 785,39 504,01 804,00
Antrinės pajamos 230,20 228,95 259,16 120,08 122,45 154,33 70,67 44,21 72,18
Kreditas 448,78 454,28 474,82 365,16 318,99 301,43 354,21 303,38 300,71
Debetas 218,58 225,33 215,66 245,08 196,54 147,10 283,54 259,17 228,53
Kapitalo sąskaita 182,18 195,23 325,55 131,15 222,54 220,78 281,97 154,02 177,24
Kreditas 183,18 198,48 327,82 134,53 223,54 224,29 284,46 157,02 177,25
Debetas 1,00 3,25 2,27 3,38 1,00 3,51 2,49 3,00 0,01
 Finansinė sąskaita 106,69 360,25 1 343,01 740,16 927,26 790,90 1 336,15 517,47 291,51
Užsienio turtas 1 825,72 −313,67 1 024,50 −1 051,21 6 462,59 3 099,97 2 190,87 173,35 2 400,72
Įsipareigojimai 1 719,03 −673,92 −318,51 −1 791,37 5 535,33 2 309,07 854,72 −344,12 2 109,21
Tiesioginės investicijos −403,62 −380,28 −238,37 −104,03 51,98 −494,03 4,98 −247,64 67,81
Užsienio turtas 1 573,25 150,16 −80,24 236,17 2 561,10 −169,46 810,16 −208,63 159,79
Įsipareigojimai 1 976,87 530,44 158,13 340,20 2 509,12 324,57 805,18 39,01 91,98
Portfelinės investicijos −1 142,10 −128,37 −829,05 1 027,20 −972,93 −1 207,71 −609,06 −144,44 1 076,52
Užsienio turtas 424,08 −181,69 −811,47 −359,42 353,93 −19,61 −295,50 −1 464,08 1 094,44
Įsipareigojimai 1 566,18 −53,32 17,58 −1 386,62 1 326,86 1 188,10 313,56 −1 319,64 17,92
Kitos investicijos 1 532,10 1 209,51 2 440,31 −284,09 2 300,65 2 322,26 2 139,12 633,85 −975,20
Užsienio turtas −329,28 −5,47 1 895,38 −1 068,98 3 939,41 3 081,70 1 846,15 1 543,45 988,07
Įsipareigojimai −1 861,38 −1 214,98 −544,93 −784,89 1 638,76 759,44 −292,97 909,60 1 963,27
Oficialiosios tarptautinės atsargos 120,31 −340,61 −29,88 101,08 −452,44 170,38 −198,89 275,70 122,38
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-21