Lietuvos bankas

Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso pagrindiniai rodikliai bei atitinkamo rodiklio ir BVP santykis. Mokėjimų balansą sudaro einamoji, kapitalo ir finansinė sąskaitos. Einamoji sąskaita – tai prekių ir paslaugų sandoriai bei pirminės ir antrinės pajamos per laikotarpį. Kapitalo sąskaita – tai nefinansinio turto sandoriai ir kapitalo pervedimai per laikotarpį. Finansinė sąskaita – tai finansinio turto ir įsipareigojimų sandoriai per laikotarpį. Rodiklio ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant ketvirčio BVP to meto kainomis.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, sandorių ir BVP santykis – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2016 - IV ketv. 2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv.
Einamoji sąskaita 201,94 −162,32 −114,50 145,71 501,79 −81,46 −50,85 106,70 748,39
Kreditas 8 551,85 8 246,85 8 989,68 9 196,31 10 079,30 8 985,47 9 691,27 10 199,77 11 050,84
Debetas 8 349,91 8 409,17 9 104,18 9 050,60 9 577,51 9 066,93 9 742,12 10 093,07 10 302,45
Prekės −351,75 −538,39 −565,19 −529,80 −316,12 −668,36 −732,27 −595,78 −646,37
Eksportas 5 969,83 5 953,06 6 326,75 6 401,92 7 041,81 6 341,36 6 666,43 7 018,08 7 423,29
Importas 6 321,58 6 491,45 6 891,94 6 931,72 7 357,93 7 009,72 7 398,70 7 613,86 8 069,66
Paslaugos 575,56 628,64 794,15 900,58 798,27 804,57 1 017,97 1 139,62 1 057,58
Kreditas 1 786,65 1 784,38 2 151,05 2 233,52 2 235,98 2 069,91 2 474,94 2 687,25 2 634,56
Debetas 1 211,09 1 155,74 1 356,90 1 332,94 1 437,71 1 265,34 1 456,97 1 547,63 1 576,98
Pirminės pajamos −291,26 −425,88 −538,47 −432,38 −292,85 −399,35 −549,51 −612,71 86,27
Kreditas 322,73 151,52 135,25 181,48 325,15 177,19 143,23 110,57 528,06
Debetas 613,99 577,40 673,72 613,86 618,00 576,54 692,74 723,28 441,79
Antrinės pajamos 269,39 173,31 195,01 207,31 312,49 181,68 212,96 175,57 250,91
Kreditas 472,64 357,89 376,63 379,39 476,36 397,01 406,67 383,87 464,93
Debetas 203,25 184,58 181,62 172,08 163,87 215,33 193,71 208,30 214,02
Kapitalo sąskaita 221,78 75,00 98,80 100,76 227,15 64,14 127,10 169,20 310,10
Kreditas 222,11 75,19 100,40 102,08 229,10 64,26 127,10 169,20 310,10
Debetas 0,33 0,19 1,60 1,32 1,95 0,12 - - -
 Finansinė sąskaita 747,65 −302,87 9,63 412,26 1 125,12 −373,08 464,77 176,50 894,06
Užsienio turtas 2 013,18 −5,50 647,60 1 284,69 2 291,74 374,80 520,25 1 037,75 445,91
Įsipareigojimai 1 265,53 297,37 637,97 872,43 1 166,62 747,88 55,48 861,25 −448,15
Tiesioginės investicijos −375,07 −216,52 −132,97 −119,34 −80,49 −78,38 463,58 −268,11 −173,93
Užsienio turtas 22,86 −278,55 121,49 398,54 232,69 232,84 450,64 −1,14 −7,42
Įsipareigojimai 397,93 −62,03 254,46 517,88 313,18 311,22 −12,94 266,97 166,51
Portfelinės investicijos 1 207,10 1 197,17 −699,63 901,59 108,81 1 181,64 613,02 −357,10 148,65
Užsienio turtas 1 013,64 1 048,00 701,84 770,17 732,12 213,47 493,24 215,60 173,08
Įsipareigojimai −193,46 −149,17 1 401,47 −131,42 623,31 −968,17 −119,78 572,70 24,43
Kitos investicijos −110,80 −973,90 1 665,58 −896,56 −870,86 −1 970,07 −910,22 473,04 889,00
Užsienio turtas 892,71 −502,03 622,73 −442,20 −676,31 −609,63 −766,52 431,25 199,36
Įsipareigojimai 1 003,51 471,87 −1 042,85 454,36 194,55 1 360,44 143,70 −41,79 −689,64
Oficialiosios tarptautinės atsargos 26,42 −309,62 −823,35 526,57 1 967,66 493,73 298,39 328,67 30,34
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-20