Lietuvos bankas

Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso pagrindiniai rodikliai bei atitinkamo rodiklio ir BVP santykis. Mokėjimų balansą sudaro einamoji, kapitalo ir finansinė sąskaitos. Einamoji sąskaita – tai prekių ir paslaugų sandoriai bei pirminės ir antrinės pajamos per laikotarpį. Kapitalo sąskaita – tai nefinansinio turto sandoriai ir kapitalo pervedimai per laikotarpį. Finansinė sąskaita – tai finansinio turto ir įsipareigojimų sandoriai per laikotarpį. Rodiklio ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant ketvirčio BVP to meto kainomis.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, sandorių ir BVP santykis – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2016 - III ketv. 2016 - IV ketv. 2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv.
Einamoji sąskaita −12,42 201,94 −162,32 −114,50 145,71 501,79 −158,15 −125,42 100,84
Kreditas 7 868,94 8 551,85 8 246,85 8 989,68 9 196,31 10 079,30 8 993,03 9 682,96 10 201,61
Debetas 7 881,36 8 349,91 8 409,17 9 104,18 9 050,60 9 577,51 9 151,18 9 808,38 10 100,77
Prekės −388,51 −351,75 −538,39 −565,19 −529,80 −316,12 −711,00 −782,64 −581,11
Eksportas 5 544,92 5 969,83 5 953,06 6 326,75 6 401,92 7 041,81 6 357,39 6 667,84 7 027,21
Importas 5 933,43 6 321,58 6 491,45 6 891,94 6 931,72 7 357,93 7 068,39 7 450,48 7 608,32
Paslaugos 612,95 575,56 628,64 794,15 900,58 798,27 793,48 1 012,16 1 136,81
Kreditas 1 819,10 1 786,65 1 784,38 2 151,05 2 233,52 2 235,98 2 061,56 2 474,79 2 684,54
Debetas 1 206,15 1 211,09 1 155,74 1 356,90 1 332,94 1 437,71 1 268,08 1 462,63 1 547,73
Pirminės pajamos −401,87 −291,26 −425,88 −538,47 −432,38 −292,85 −422,31 −567,90 −630,43
Kreditas 154,99 322,73 151,52 135,25 181,48 325,15 177,07 133,66 105,99
Debetas 556,86 613,99 577,40 673,72 613,86 618,00 599,38 701,56 736,42
Antrinės pajamos 165,01 269,39 173,31 195,01 207,31 312,49 181,68 212,96 175,57
Kreditas 349,93 472,64 357,89 376,63 379,39 476,36 397,01 406,67 383,87
Debetas 184,92 203,25 184,58 181,62 172,08 163,87 215,33 193,71 208,30
Kapitalo sąskaita 168,45 221,78 75,00 98,80 100,76 227,15 64,14 121,80 169,20
Kreditas 170,04 222,11 75,19 100,40 102,08 229,10 64,26 121,80 169,20
Debetas 1,59 0,33 0,19 1,60 1,32 1,95 0,12 - -
 Finansinė sąskaita 311,22 747,65 −302,87 9,63 412,26 1 125,12 −369,94 233,49 266,34
Užsienio turtas 1 508,46 2 013,18 −5,50 647,60 1 284,69 2 291,74 292,50 314,12 1 103,49
Įsipareigojimai 1 197,24 1 265,53 297,37 637,97 872,43 1 166,62 662,44 80,63 837,15
Tiesioginės investicijos −210,75 −375,07 −216,52 −132,97 −119,34 −80,49 −158,76 191,06 −86,46
Užsienio turtas 152,39 22,86 −278,55 121,49 398,54 232,69 168,37 197,81 185,30
Įsipareigojimai 363,14 397,93 −62,03 254,46 517,88 313,18 327,13 6,75 271,76
Portfelinės investicijos 17,74 1 207,10 1 197,17 −699,63 901,59 108,81 1 181,72 610,37 −359,57
Užsienio turtas 574,02 1 013,64 1 048,00 701,84 770,17 732,12 213,55 490,59 213,13
Įsipareigojimai 556,28 −193,46 −149,17 1 401,47 −131,42 623,31 −968,17 −119,78 572,70
Kitos investicijos 315,70 −110,80 −973,90 1 665,58 −896,56 −870,86 −1 886,63 −866,33 383,70
Užsienio turtas 547,07 892,71 −502,03 622,73 −442,20 −676,31 −627,54 −717,17 313,02
Įsipareigojimai 231,37 1 003,51 471,87 −1 042,85 454,36 194,55 1 259,09 149,16 −70,68
Oficialiosios tarptautinės atsargos 188,53 26,42 −309,62 −823,35 526,57 1 967,66 493,73 298,39 328,67