Lietuvos bankas

Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso pagrindiniai rodikliai bei atitinkamo rodiklio ir BVP santykis. Mokėjimų balansą sudaro einamoji, kapitalo ir finansinė sąskaitos. Einamoji sąskaita – tai prekių ir paslaugų sandoriai bei pirminės ir antrinės pajamos per laikotarpį. Kapitalo sąskaita – tai nefinansinio turto sandoriai ir kapitalo pervedimai per laikotarpį. Finansinė sąskaita – tai finansinio turto ir įsipareigojimų sandoriai per laikotarpį. Rodiklio ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant ketvirčio BVP to meto kainomis.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, sandorių ir BVP santykis – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv.
Einamoji sąskaita 964,44 1 024,58 600,70 −119,76 141,78 8,75 −909,59 −1 033,19 −849,70
Kreditas 9 961,83 10 864,15 10 314,24 11 391,57 12 245,51 13 843,11 13 352,06 14 414,72 16 858,81
Debetas 8 997,39 9 839,57 9 713,54 11 511,33 12 103,73 13 834,36 14 261,65 15 447,91 17 708,51
Prekės −14,08 −43,40 −339,09 −906,14 −718,66 −931,46 −1 462,63 −1 951,86 −1 978,21
Eksportas 6 696,20 7 118,43 6 829,19 7 492,59 8 184,08 9 142,52 9 182,23 9 729,08 11 679,65
Importas 6 710,28 7 161,83 7 168,28 8 398,73 8 902,74 10 073,98 10 644,86 11 680,94 13 657,86
Paslaugos 1 285,07 1 355,17 1 381,24 1 428,52 1 303,08 1 321,43 1 249,36 1 644,92 1 801,25
Kreditas 2 727,27 2 934,74 2 954,52 3 370,53 3 448,04 3 798,30 3 666,97 4 230,51 4 615,79
Debetas 1 442,20 1 579,57 1 573,28 1 942,01 2 144,96 2 476,87 2 417,61 2 585,59 2 814,54
Pirminės pajamos −460,88 −328,62 −483,67 −705,62 −602,12 −371,57 −675,51 −813,55 −709,63
Kreditas 236,93 456,77 227,40 228,17 268,28 573,39 215,50 105,34 243,12
Debetas 697,81 785,39 711,07 933,79 870,40 944,96 891,01 918,89 952,75
Antrinės pajamos 154,33 41,43 42,22 63,48 159,48 −9,65 −20,81 87,30 36,89
Kreditas 301,43 354,21 303,13 300,28 345,11 328,90 287,36 349,79 320,25
Debetas 147,10 312,78 260,91 236,80 185,63 338,55 308,17 262,49 283,36
Kapitalo sąskaita 220,78 287,96 154,02 175,51 161,75 312,94 110,92 208,92 176,89
Kreditas 224,29 290,45 157,02 177,25 164,79 316,62 129,32 238,94 180,50
Debetas 3,51 2,49 3,00 1,74 3,04 3,68 18,40 30,02 3,61
 Finansinė sąskaita 770,93 1 298,11 304,58 617,50 972,66 121,21 −1 510,79 145,34 −666,15
Užsienio turtas 3 080,00 2 188,47 283,84 2 960,40 1 445,31 4 954,62 −2 896,16 2 050,96 1 186,71
Įsipareigojimai 2 309,07 890,36 −20,74 2 342,90 472,65 4 833,41 −1 385,37 1 905,62 1 852,86
Tiesioginės investicijos −494,03 4,98 −524,27 148,35 −105,89 −734,34 −410,16 −680,16 −386,21
Užsienio turtas −169,46 810,16 −128,93 476,93 660,57 287,63 686,02 −1 693,60 −19,89
Įsipareigojimai 324,57 805,18 395,34 328,58 766,46 1 021,97 1 096,18 −1 013,44 366,32
Portfelinės investicijos −1 207,71 −609,06 −140,81 1 067,86 −493,46 388,68 1 794,03 1 720,75 −499,76
Užsienio turtas −19,61 −295,50 −1 460,45 1 085,78 81,07 293,39 −9,89 2 376,40 −768,87
Įsipareigojimai 1 188,10 313,56 −1 319,64 17,92 574,53 −95,29 −1 803,92 655,65 −269,11
Kitos investicijos 2 302,29 2 101,08 693,96 −721,09 1 059,08 768,35 −3 303,30 −667,14 88,46
Užsienio turtas 3 061,73 1 843,75 1 570,61 1 239,27 163,44 4 633,06 −4 024,53 1 555,76 1 785,85
Įsipareigojimai 759,44 −257,33 876,65 1 960,36 −895,64 3 864,71 −721,23 2 222,90 1 697,39
Oficialiosios tarptautinės atsargos 170,38 −198,89 275,70 122,38 512,93 −301,48 408,64 −228,11 131,36
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-21