Lietuvos bankas

Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso pagrindiniai rodikliai bei atitinkamo rodiklio ir BVP santykis. Mokėjimų balansą sudaro einamoji, kapitalo ir finansinė sąskaitos. Einamoji sąskaita – tai prekių ir paslaugų sandoriai bei pirminės ir antrinės pajamos per laikotarpį. Kapitalo sąskaita – tai nefinansinio turto sandoriai ir kapitalo pervedimai per laikotarpį. Finansinė sąskaita – tai finansinio turto ir įsipareigojimų sandoriai per laikotarpį. Rodiklio ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant ketvirčio BVP to meto kainomis.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, sandorių ir BVP santykis – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
Einamoji sąskaita −139,86 94,14 458,63 −209,52 −177,75 78,25 440,46 311,11 38,30
Kreditas 8 262,10 8 417,95 9 208,20 8 320,49 9 009,75 9 587,75 10 034,63 9 394,64 10 075,62
Debetas 8 401,96 8 323,81 8 749,57 8 530,01 9 187,50 9 509,50 9 594,17 9 083,53 10 037,32
Prekės −591,40 −547,94 −356,41 −718,48 −790,53 −591,10 −680,72 −520,92 −734,19
Eksportas 5 601,88 5 655,71 6 155,43 5 662,14 5 964,72 6 334,11 6 590,65 6 242,62 6 483,32
Importas 6 193,28 6 203,65 6 511,84 6 380,62 6 755,25 6 925,21 7 271,37 6 763,54 7 217,51
Paslaugos 781,01 870,22 793,14 736,81 927,56 1 002,29 993,20 1 013,66 1 231,65
Kreditas 2 138,95 2 205,27 2 232,10 2 054,94 2 442,59 2 616,79 2 563,39 2 536,92 3 000,24
Debetas 1 357,94 1 335,05 1 438,96 1 318,13 1 515,03 1 614,50 1 570,19 1 523,26 1 768,59
Pirminės pajamos −502,20 −427,41 −243,09 −376,31 −513,76 −499,72 −63,88 −294,97 −665,81
Kreditas 153,94 172,79 378,86 226,76 200,57 254,10 450,69 232,99 170,71
Debetas 656,14 600,20 621,95 603,07 714,33 753,82 514,57 527,96 836,52
Antrinės pajamos 172,73 199,27 264,99 148,46 198,98 166,78 191,86 113,34 206,65
Kreditas 367,33 384,18 441,81 376,65 401,87 382,75 429,90 382,11 421,35
Debetas 194,60 184,91 176,82 228,19 202,89 215,97 238,04 268,77 214,70
Kapitalo sąskaita 98,80 100,76 227,15 64,14 125,23 168,92 309,91 122,03 183,05
Kreditas 100,40 102,08 229,10 64,26 127,11 169,19 310,11 125,78 183,18
Debetas 1,60 1,32 1,95 0,12 1,88 0,27 0,20 3,75 0,13
 Finansinė sąskaita −126,07 158,02 948,22 −225,28 341,11 −134,73 1 024,79 509,44 105,52
Užsienio turtas 588,75 1 392,95 2 206,16 552,71 541,85 919,95 622,85 −1 072,49 261,27
Įsipareigojimai 714,82 1 234,93 1 257,94 777,99 200,74 1 054,68 −401,94 −1 581,93 155,75
Tiesioginės investicijos −285,44 −35,24 −291,95 −95,03 349,18 −576,23 −35,01 280,36 −374,92
Užsienio turtas 42,29 489,01 106,87 335,24 479,89 −114,43 143,43 462,35 59,50
Įsipareigojimai 327,73 524,25 398,82 430,27 130,71 461,80 178,44 181,99 434,42
Portfelinės investicijos −678,82 909,38 150,75 1 269,71 605,08 −343,71 172,32 −282,11 −1 156,99
Užsienio turtas 722,66 777,96 774,06 301,55 485,30 228,99 196,75 −127,69 409,12
Įsipareigojimai 1 401,48 −131,42 623,31 −968,16 −119,78 572,70 24,43 154,42 1 566,11
Kitos investicijos 1 661,54 −1 242,69 −878,24 −1 893,69 −911,54 456,54 857,14 850,08 1 517,12
Užsienio turtas 621,73 −496,90 −677,35 −621,42 −766,46 414,64 203,13 −1 123,99 −365,02
Įsipareigojimai −1 039,81 745,79 200,89 1 272,27 145,08 −41,90 −654,01 −1 974,07 −1 882,14
Oficialiosios tarptautinės atsargos −823,35 526,57 1 967,66 493,73 298,39 328,67 30,34 −338,89 120,31
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-20