Lietuvos bankas

Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso pagrindiniai rodikliai bei atitinkamo rodiklio ir BVP santykis. Mokėjimų balansą sudaro einamoji, kapitalo ir finansinė sąskaitos. Einamoji sąskaita – tai prekių ir paslaugų sandoriai bei pirminės ir antrinės pajamos per laikotarpį. Kapitalo sąskaita – tai nefinansinio turto sandoriai ir kapitalo pervedimai per laikotarpį. Finansinė sąskaita – tai finansinio turto ir įsipareigojimų sandoriai per laikotarpį. Rodiklio ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant ketvirčio BVP to meto kainomis.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, sandorių ir BVP santykis – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv. 2020 - IV ketv.
Einamoji sąskaita 435,96 261,54 20,60 398,19 951,86 890,77 662,89 1 148,05 1 379,48
Kreditas 10 034,54 9 356,87 10 068,68 10 434,69 10 748,50 9 642,10 8 263,25 9 975,62 10 961,74
Debetas 9 598,58 9 095,33 10 048,08 10 036,50 9 796,64 8 751,33 7 600,36 8 827,57 9 582,26
Prekės −680,72 −551,53 −846,72 −579,88 −371,29 −225,33 −141,19 48,85 35,69
Eksportas 6 590,65 6 187,04 6 406,04 6 655,13 6 705,44 6 309,30 5 394,37 6 678,77 7 092,00
Importas 7 271,37 6 738,57 7 252,76 7 235,01 7 076,73 6 534,63 5 535,56 6 629,92 7 056,31
Paslaugos 982,00 1 011,75 1 271,50 1 316,93 1 291,25 1 214,65 1 164,73 1 291,03 1 334,32
Kreditas 2 563,53 2 532,36 3 031,41 3 115,51 3 161,22 2 796,02 2 409,72 2 667,89 2 895,96
Debetas 1 581,53 1 520,61 1 759,91 1 798,58 1 869,97 1 581,37 1 244,99 1 376,86 1 561,64
Pirminės pajamos −57,18 −311,62 −622,45 −545,74 −207,67 −205,91 −473,99 −456,40 −44,51
Kreditas 450,46 255,22 201,25 232,37 432,89 185,87 153,75 218,41 637,63
Debetas 507,64 566,84 823,70 778,11 640,56 391,78 627,74 674,81 682,14
Antrinės pajamos 191,86 112,94 218,27 206,88 239,57 107,36 113,34 264,57 53,98
Kreditas 429,90 382,25 429,98 431,68 448,95 350,91 305,41 410,55 336,15
Debetas 238,04 269,31 211,71 224,80 209,38 243,55 192,07 145,98 282,17
Kapitalo sąskaita 335,81 141,93 203,23 217,23 346,65 151,97 240,74 244,37 358,99
Kreditas 336,01 145,68 204,23 220,48 348,92 155,36 241,74 247,89 359,00
Debetas 0,20 3,75 1,00 3,25 2,27 3,39 1,00 3,52 0,01
 Finansinė sąskaita 1 049,84 82,21 239,05 387,70 1 167,34 886,21 1 134,83 554,47 1 297,50
Užsienio turtas 632,06 −1 220,22 382,81 −301,34 780,77 −891,29 3 866,40 2 953,12 2 042,57
Įsipareigojimai −417,78 −1 302,43 143,76 −689,04 −386,57 −1 777,50 2 731,57 2 398,65 745,07
Tiesioginės investicijos −3,84 −156,36 −275,38 −367,33 −117,50 −195,61 163,80 −668,63 31,59
Užsienio turtas 155,01 279,30 128,22 156,52 −78,52 143,26 −31,73 −244,44 800,74
Įsipareigojimai 158,85 435,66 403,60 523,85 38,98 338,87 −195,53 424,19 769,15
Portfelinės investicijos 172,32 −274,08 −1 142,10 −128,37 −829,05 1 030,91 −983,55 −1 265,32 −654,82
Užsienio turtas 196,75 −119,66 424,08 −181,69 −811,47 −355,71 343,31 −77,22 −341,26
Įsipareigojimai 24,43 154,42 1 566,18 −53,32 17,58 −1 386,62 1 326,86 1 188,10 313,56
Kitos investicijos 851,02 851,54 1 536,22 1 224,01 2 143,77 −50,17 2 407,02 2 318,04 2 119,62
Užsienio turtas 200,65 −1 096,70 −327,16 0,50 1 649,93 −819,86 3 946,67 3 067,44 1 753,03
Įsipareigojimai −650,37 −1 948,24 −1 863,38 −1 223,51 −493,84 −769,69 1 539,65 749,40 −366,59
Oficialiosios tarptautinės atsargos 30,34 −338,89 120,31 −340,61 −29,88 101,08 −452,44 170,38 −198,89
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-21