Lietuvos bankas

Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso pagrindiniai rodikliai bei atitinkamo rodiklio ir BVP santykis. Mokėjimų balansą sudaro einamoji, kapitalo ir finansinė sąskaitos. Einamoji sąskaita – tai prekių ir paslaugų sandoriai bei pirminės ir antrinės pajamos per laikotarpį. Kapitalo sąskaita – tai nefinansinio turto sandoriai ir kapitalo pervedimai per laikotarpį. Finansinė sąskaita – tai finansinio turto ir įsipareigojimų sandoriai per laikotarpį. Rodiklio ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant ketvirčio BVP to meto kainomis.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, sandorių ir BVP santykis – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv.
Einamoji sąskaita 458,63 −209,52 −177,75 78,25 440,46 259,71 102,66 458,60 1 244,85
Kreditas 9 208,20 8 320,49 9 009,75 9 587,75 10 034,63 9 320,14 10 041,28 10 377,35 10 913,65
Debetas 8 749,57 8 530,01 9 187,50 9 509,50 9 594,17 9 060,43 9 938,62 9 918,75 9 668,80
Prekės −356,41 −718,48 −790,53 −591,10 −680,72 −540,11 −780,96 −533,39 −313,31
Eksportas 6 155,43 5 662,14 5 964,72 6 334,11 6 590,65 6 212,84 6 416,23 6 669,15 6 717,03
Importas 6 511,84 6 380,62 6 755,25 6 925,21 7 271,37 6 752,95 7 197,19 7 202,54 7 030,34
Paslaugos 793,14 736,81 927,56 1 002,29 993,20 1 017,50 1 242,78 1 321,44 1 296,04
Kreditas 2 232,10 2 054,94 2 442,59 2 616,79 2 563,39 2 538,12 3 018,58 3 126,27 3 122,03
Debetas 1 438,96 1 318,13 1 515,03 1 614,50 1 570,19 1 520,62 1 775,80 1 804,83 1 825,99
Pirminės pajamos −243,09 −376,31 −513,76 −499,72 −63,88 −331,02 −565,96 −536,64 26,75
Kreditas 378,86 226,76 200,57 254,10 450,69 187,07 184,91 150,37 627,36
Debetas 621,95 603,07 714,33 753,82 514,57 518,09 750,87 687,01 600,61
Antrinės pajamos 264,99 148,46 198,98 166,78 191,86 113,34 206,80 207,19 235,37
Kreditas 441,81 376,65 401,87 382,75 429,90 382,11 421,56 431,56 447,23
Debetas 176,82 228,19 202,89 215,97 238,04 268,77 214,76 224,37 211,86
Kapitalo sąskaita 227,15 64,14 125,23 168,92 309,91 122,03 183,05 198,46 327,82
Kreditas 229,10 64,26 127,11 169,19 310,11 125,78 183,18 198,48 327,82
Debetas 1,95 0,12 1,88 0,27 0,20 3,75 0,13 0,02 -
 Finansinė sąskaita 948,22 −225,28 341,11 −134,73 1 024,79 202,03 301,56 362,39 1 173,48
Užsienio turtas 2 206,16 552,71 541,85 919,95 622,85 −1 256,03 379,10 −281,83 762,80
Įsipareigojimai 1 257,94 777,99 200,74 1 054,68 −401,94 −1 458,06 77,54 −644,22 −410,68
Tiesioginės investicijos −291,95 −95,03 349,18 −576,23 −35,01 −33,84 −209,81 −389,78 −100,73
Užsienio turtas 106,87 335,24 479,89 −114,43 143,43 253,59 130,09 179,12 −89,61
Įsipareigojimai 398,82 430,27 130,71 461,80 178,44 287,43 339,90 568,90 11,12
Portfelinės investicijos 150,75 1 269,71 605,08 −343,71 172,32 −282,00 −1 147,72 −131,40 −834,80
Užsienio turtas 774,06 301,55 485,30 228,99 196,75 −127,64 418,37 −184,81 −817,21
Įsipareigojimai 623,31 −968,16 −119,78 572,70 24,43 154,36 1 566,09 −53,41 17,59
Kitos investicijos −878,24 −1 893,69 −911,54 456,54 857,14 856,76 1 538,78 1 224,18 2 138,89
Užsienio turtas −677,35 −621,42 −766,46 414,64 203,13 −1 098,82 −327,03 0,53 1 648,65
Įsipareigojimai 200,89 1 272,27 145,08 −41,90 −654,01 −1 955,58 −1 865,81 −1 223,65 −490,24
Oficialiosios tarptautinės atsargos 1 967,66 493,73 298,39 328,67 30,34 −338,89 120,31 −340,61 −29,88
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-21