Lietuvos bankas

Mokėjimo įstaigų teikiamos ataskaitos:

Priežiūrai skirtos finansinės ir veiklos ataskaitos:

 1. Balansinės ataskaitos EM008_01 forma.
 2. Nebalansinės ataskaitos EM008_02 forma.
 3. Pelno (nuostolių) ataskaitos EM008_03 forma.
 4. Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitos EM008_04 forma.
 5. Veiklos rodiklių ir gautų lėšų apsaugos ataskaitos EM008_05 forma.
 6. Pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo ataskaitos EM_007 forma.
 7. Suteiktų paskolų ataskaitos EM008_06 forma.
 8. Lėšų, laikomų atskiroje sąskaitoje, ataskaitos EM008_07 forma.
 9. Darbuotojų skaičiaus ataskaitos EM008_08 forma.
 10. Gautų skundų ataskaitos EM008_09 forma.
 11. Paslaugų ataskaitos EM008_10 forma.
 12. Sąskaitos uždarymo arba apribojimo ataskaitos EM008_11 forma.
 13. Elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos reikalavimų esminių pasikeitimų ataskaitos EM008_12 forma (nuo 2021 01 01).
 14. Profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutarties ar kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės sąlygų atitikties teisės aktų reikalavimams patvirtinimo ataskaitos EM008_13 forma (nuo 2021 01 01).
 15. Profesinės civilinės atsakomybės draudimo ar kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės minimalios sumos dydžio apskaičiavimo ataskaitos EM008_14 forma (nuo 2021 01 01). 

Plačiau:

Pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtos ataskaitos:

 1. Klientų, su kuriais užmegzti dalykiniai santykiai, ataskaitos EM0010_01 forma.
 2. Reikšmingų mokėjimo operacijų ataskaitos EM0010_02 forma.
 3. Mokėjimo operacijų, susijusių su užsienio valstybėmis, ataskaitos EM0010_03 forma.
 4. Stebėsenos ataskaitos EM0010_04 forma.
 5. Užsienio valstybių klientų ir jų mokėjimo operacijų ataskaitos EM0010_05 forma.
 6. Tarpininkų veiklos ataskaitos EM0010_06 forma.

Plačiau:

Operacinės ir saugumo rizikos įvykių ataskaitos:

 1. Pranešimo apie didelį operacinės ar saugumo rizikos įvykį OPRISK forma.
 2. Pranešimo apie įtariamą mokėtojo sukčiavimą FRAUD forma.
 3. Pranešimo apie sąskaitos informacijos paslaugos teikėjo arba mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjo prieigos prie mokėjimo sąskaitos ribojimą BLOCK forma.

Plačiau:

Operacinės ir saugumo rizikos ataskaita

Plačiau:

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-07