Lietuvos bankas

Valdome 5,8 tonos aukso atsargų, kurios sukauptos dar tarpukariu ir susigrąžintos 1993 m., jau po Nepriklausomybės atkūrimo.

Prieškarinio aukso atsargas Lietuvos bankui sugrąžino Anglijos ir Prancūzijos centriniai bankai bei Tarptautinių atsiskaitymų bankas Šveicarijoje. Už Švedijoje laikytą auksą gauta piniginė kompensacija. Lietuvos banko aukso atsargos saugomos Anglijos banko saugyklose Londone. Tai leidžia ne tik padengti aukso saugojimo išlaidas, bet ir uždirbti reikšmingas pajamas iš aukso investavimo. Lietuvos banko valdomų aukso atsargų kiekis ir vertė skelbiama interneto svetainėje.

[[#ex]]

Kaip investuojamas auksas

Auksą investuojame dviem būdais: pirmiausia, sudarome aukso indėlių sandorius ir uždirbame palūkanų; antra, naudodami aukso apsikeitimo sandorius (angl. – swap), laikinai keičiame auksą į kitą valiutą, pavyzdžiui, į JAV dolerius ar eurus, ir ją investuojame. Didžioji Lietuvos banko uždirbto pelno, įskaitant pelną, uždirbtą iš aukso atsargų, dalis pervedama į šalies biudžetą visuomenės poreikiams.


Aukso atsargos ir Eurosistema

Lietuvoje įvedant eurą Lietuvos bankas tapo Eurosistemos devynioliktuoju centriniu banku ir Eurosistemos užsienio atsargų bendrasavininkiu. Pervesdamas savo įnašą auksu, Lietuvos bankas jį įsigijo finansų rinkose, taip išlaikydamas nepakitusį Lietuvos banko valdomų aukso atsargų dydį. Be to, euro įvedimo metu, 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos bankas prisijungė ir prie ketvirtojo Europos centrinių bankų aukso susitarimo, įpareigojančio jo dalyvius penkerius metus reikšmingai nekeisti savo turimų aukso atsargų. Po penkerių metų tradiciškai šis susitarimas yra peržiūrimas ir atnaujinamas. Prie šio susitarimo yra prisijungusios visos euro zonos šalys, Europos Centrinis Bankas ir kiti Europos bankai.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24