Lietuvos bankas

Nuolat vertiname situaciją svarbiuose finansiniam stabilumui sektoriuose, todėl periodiškai atliekame bankų, įmonių, gyventojų, nekilnojamojo turto rinkos dalyvių apklausas. Šios apklausos padeda įvertinti pagrindinių ekonomikos ir finansų sektorių dalyvių finansinę būklę, veiklos motyvus bei rizikas ir suteikia svarbios informacijos, reikalingos finansiniam stabilumui palaikyti.

[[#ex]]

Nekilnojamojo turto rinkos dalyvių apklausa (nebetęsiama nuo 2022 m.)

Nekilnojamojo turto rinkos dalyvių apklausos tikslas – stebėti ir įvertinti nekilnojamojo turto rinkos tendencijas ir dalyvių lūkesčius. Tvari nekilnojamojo turto rinkos raida yra svarbi visos šalies finansų sistemos stabilumui. Apklausa atspindi rinkos dalyvių nuomonę apie nekilnojamojo turto kainas ir jų raidą, parodo sektorius, kuriuose nekilnojamojo turto kainos kinta labiausiai, atskleidžia galimas kainų kaitos priežastis ir parodo nekilnojamojo turto rinkos dalyvių lūkesčius dėl kainų ar pasiūlos ir paklausos raidos. Apklausas atliekame kiekvieną ketvirtį, o apklausos apžvalgą skelbiame du kartus per metus – pavasarį ir rudenį.

Naujausios apklausos ir duomenys


Apklausa dėl rizikų Lietuvos finansų sistemai

Apklausos dėl rizikų Lietuvos finansų sistemai tikslas – įvertinti Lietuvos finansų sistemos dalyvių požiūrį į finansų sistemos stabilumą ir galimus iššūkius tvariai jos raidai ateityje. Galimas grėsmes ir jų išsipildymo tikimybę vertina bankų, draudimo bendrovių, investicinių fondų ir kitų finansų įstaigų atstovai. Apklausos apžvalgą skelbiame du kartus per metus.

Naujausios apklausos ir duomenys


Bankų apklausa

Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir užsienio bankų filialų apklausa dėl skolinimo sąlygų atliekama siekiant gauti daugiau informacijos apie bankų taikomus kreditavimo standartus ir su palūkanomis nesusijusias paskolų namų ūkiams ir įmonėms sąlygas, jų kaitos veiksnius, paskolų paklausą ir bankų lūkesčius. Apklausos apžvalgą skelbiame kas ketvirtį.

Naujausios apklausos ir duomenys


Įmonių apklausa

Ne finansų įmonių apklausa siekiama gauti informacijos apie įmonių finansinės būklės ir veiklos tendencijas, įvertinti įmonių paklausą finansiniams ištekliams, skolinimosi iš kredito ir kitų finansų įstaigų pokyčius, skolinimo įmonėms sąlygų kaitą. Apklausos apžvalgą skelbiame kartą per metus.

Naujausios apklausos ir duomenys


Namų ūkių apklausa

Namų ūkių apklausa skirta namų ūkių taupymo ir skolinimosi įpročiams bei priežastims nustatyti, išsiaiškinti, kaip namų ūkiai vertina savo dabartinę finansinę padėtį. Į apklausą taip pat įtraukti klausimai, susiję su namų ūkių ateities lūkesčiais ir jų finansiniu raštingumu. Apklausos apžvalgą skelbiame kartą per metus.

Naujausios apklausos ir duomenys


Paskolų turinčių namų ūkių finansinės būklės apžvalga

Paskolų turinčių namų ūkių finansinės būklės stebėjimas ir nuolatinė duomenų apie namų ūkius analizė yra svarbūs vertinant kredito įstaigų veiklos riziką, tiriant finansų sistemos būklę ir stabilumą. Apžvalgoje yra pateikiami duomenys apie tai, kiek paskolų namų ūkiai turi pasiėmę, kokio tipo paskolas jie turi (būsto, vartojimo ir kt.), kokios pradinės paskolų sumos, per kiek laiko jas turės grąžinti ir kita. Apžvalgą skelbiame vieną kartą per metus – rudenį.

Naujausios apklausos ir duomenys

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-02-09