Lietuvos bankas

Ataskaitoje pateikiama informacija apie tai, kaip Lietuvos bankas vykdo Lietuvos Respublikos centrinio banko pagrindines funkcijas ir įgyvendina strateginius siekius. Skelbiama ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės mėn.

Makroprudencinė politika, Fintech, Grynieji pinigai, darbo rinka, infliacija, statistika, BVP, Eksportas, Pinigų politika, mokėjimai, kainos, Nedarbo lygis, Mokėjimų rinka, Priežiūra, Vartotojų ginčai, Bankų pertvarkymas, Licencijavimas, Importas, Realioji ekonomika, Eurosistemos pinigų politika, Finansinio turto valdymas, Iždas, Tyrimai, Tarptautinis bendradarbiavimas