Lietuvos bankas
5036_e6a06a669ba1f5c5908902e66c57e0f7.png
2019-05-30

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga (2019 m. I ketv.)

5036_e6a06a669ba1f5c5908902e66c57e0f7.png
0

Apžvalgoje pateikiami atitinkamo laikotarpio pagrindiniai Lietuvos draudimo rinkos rodikliai, įvertinami pokyčiai ir galima jų įtaka tolesnei rinkos plėtrai. Įvertinant šalies ekonominės aplinkos pokyčius apžvelgiama gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakų raida, atskirų draudimo grupių bei rūšių raidos tendencijos. Apžvalga rengiama keturis kartus per metus.