Lietuvos bankas
Paskelbta 2022-01-03
Galioja iki 2022-02-04
Tema Finansų rinkos dalyvių priežiūra
Populiarumas 4

Konsultacijos tikslas

Viešos konsultacijos rezultatų apžvalga

2022 m. sausio mėn. Lietuvos bankas paskelbė viešą konsultaciją „Mokėjimo paslaugų vartotojų patirties gerinimas, mokėjimo paslaugų teikėjams jų atžvilgiu taikant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones“. Jos tikslas – sudaryti galimybę suinteresuotosioms šalims išsakyti savo nuomonę, pasiūlymus ir (ar) kitus pastebėjimus dėl Lietuvos banko siūlomų tobulintinų sričių ir priemonių dėl mokėjimo paslaugų vartotojų (MPV) patirties, pildant ir (ar) atnaujinant klientų pažinimo anketas, teikiant mokėjimo paslaugų teikėjams (MPT) kitą informaciją ir (arba) MPT taikant kitas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PPTF) prevencijos priemones, gerinimo.

Teikti nuomonę, pasiūlymus ir (ar) kitus pastebėjimus į konsultacijoje iškeltus klausimus kviečiami MPT ir (ar) juos vienijančios organizacijos, MPV ir (ar) juos vienijančios organizacijos, Lietuvos viešojo sektoriaus subjektai bei kiti suinteresuotieji asmenys. 

Jūsų nuomonė, pasiūlymai ir (ar) kiti pastebėjimai būtų vertingiausi, jeigu jie:

  • būtų aiškiai suformuluoti ir argumentuoti;
  • esant galimybei būtų papildyti konkrečiais teoriniais ir praktiniais pavyzdžiais.

Atsakymus prašome siųsti el. paštu [email protected] arba adresu: Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius. Atsakymų lauksime iki 2022 m. vasario 4 d.

Papildoma informacija

Komentarai 0

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-19